Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Filozofia > 40 lat filozofii w Uczelni papieskiej w Krakowie - red. ks. Jarosław Jagiełło
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
40 lat filozofii w Uczelni papieskiej w Krakowie - red. ks. Jarosław Jagiełło
40 lat filozofii w Uczelni papieskiej w Krakowie - red. ks. Jarosław Jagiełło75,00zł
ISBN: 978-83-7438-647-0
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 554
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Józef TISCHNER
Zaufanie i przestrzeń wolności

Ks. Jarosław JAGIEŁŁO
Wprowadzenie

Kamil TROMBIK
Jak rodziła się filozofia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie? Zarys historyczny do roku 1991

Kamil TROMBIK
Charakterystyka jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Dziekani Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Aleksander BOBKO
Refleksje na 40-lecie Wydziału Filozoficznego UPJPII

BÓG

Jakub GOMUŁKA
Kilka refleksji wokół Wittgensteinowskiego fideizmu

Ks. Miłosz HOŁDA
Ateizm jako intuicja negatywna

Teresa OBOLEVITCH
Rosyjska filozofia religijna między Wschodem a Zachodem: drogi rosyjskiej sofiologii

Roman ROŻDŻEŃSKI
Ateizm a agnostycyzm

Karol TARNOWSKI
Granice hermeneutyki

Stanisław ZIEMIAŃSKI SJ
Problem przeistoczenia w świetle filozofii

CZŁOWIEK

Tadeusz BIESAGA SDB
Cnoty w praktyce medycznej w ujęciu Edmunda D. Pellegrino

Roman DAROWSKI
Stanisław Ziemiański SJ, filozof, teolog, pieśniarz

Jan GALAROWICZ
Egzystencja radykalnie zakwestionowana

Wojciech Kleofas GRODEK OFM
Dikh w dialogu Gorgiasz Platona

Grzegorz HOŁUB
Moralne udoskonalanie człowieka w dyskusjach bioetycznych – nowa odsłona starej debaty?

Ks. Jarosław JAGIEŁŁO
Józefa Tischnera krytyczna recepcja filozofii „wczesnego” Heideggera

Jan Andrzej KŁOCZOWSKI OP
Czy istnieje postęp w kulturze?

Józef MAKSELON
Samotny geniusz. Ksiądz profesor Aleksander Usowicz

Paweł ROJEK
Jak dwoje staje się jednym? Teoria tożsamości Pawła Florenskiego

Paweł TARANCZEWSKI
Dwie strony malarstwa – Adam Chmielowski i Józef Chełmoński

Marek URBAN CSsR
Między intuicją religijną a doświadczeniem świata. Simone Weil i Edyta Stein w poszukiwaniu prawdy o człowieku

Ks. Władysław ZUZIAK
Jean-Paul Sartre i Louis Lavelle – alternatywne drogi rozwijania aksjologii

ŚWIAT

Piotr ANDRYSZCZAK
Między paternalizmem a utopią. Spor o rozumienie dobra wspólnego

Tadeusz GADACZ
Uniwersytet w czasach bezmyślności

Wojciech P. GRYGIEL
Siła symetrii: o symetrii w filozofii i w fizyce

Piotr LENARTOWICZ SJ
O empirycznych przesłankach pluralizmu bytowego

Joanna Mysona BYRSKA
Konsument w przestrzeni świata konsumpcji

Stanisław PAMUŁA
Stary kontynent Europy in statu praesenti

Paweł POLAK
Tradycja krakowskiej filozofii w nauce: między XIX a XXI wiekiem

Tadeusz SIEROTOWICZ
Pytania Fermiego jako metafora metody naukowej

Zbigniew WOLAK
Idąc w ślady Koła Krakowskiego

Spis ilustracji
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2