Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Analecta Cracoviensia > Analecta Cracoviensia 2009 (41)XLI
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Analecta Cracoviensia 2009 (41)XLI
Analecta Cracoviensia 2009 (41)XLI40,00zł
ISSN: 0209-0864
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2009
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

Z ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH
 ks. Piotr ANDRYSZCZAK, Liberalizm polityczny - niespełniona obietnica
 ks. Marcin CHOLEWA, Jedność w wielości. Teoria ewolucji i wiara w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego
 ks. Wojciech Piotr GRYGIEL, Czy Hawking i Penrose spierają się o to samo, co Einstein z Bohrem?
 ks. Wojciech MODZYNIEWICZ, Poziom lęku a modlitwa
 ks. Marek SOŁTYSIAK, Wolność w prześwicie prawdy bycia według późniejszego Heideggera

Z ZAGADNIEŃ TEOLOGICZNYCH
 Jerzy BETLEJKO, Zarys antropologii Bazylego Wielkiego
 ks. Michał DROŻDŻ, Uczciwość jako opcja fundamentalna moralności
 ks. Marcin GODAWA, Świętość Jacka Odrowąża OP w ujęciu Jacka Liberiusza CR (1599-1673)
 ks. Marek JAGODZIŃSKI, Ekumeniczne perspektywy eklezjologii communio
 Dariusz KASPRZAK OFMCap., Problematyka cnoty ubóstwa w Kościele zachodnim początków VI wieku na przykładzie tzw. Reguły Mistrza (Regula Magistri)
 Marek KITA, Wątek teologii religii w rosyjskiej filozofii religijnej
 ks. Adam KUBIŚ, Krakowscy teolodzy w badaniach naukowych Mieczysława Makowskiego
 ks. Jan MACHNIAK, La Misericordia de Dios en las ensenanzas del Santo Padre Juan Pablo II
 ks. Józef MORAWA, Missio ad gentes a dialog. Refleksja systematyczno-pastoralna
 ks. Jan ORZESZYNA, Pozytywny i negatywny aspekt migracji zarobkowej
 ks. Piotr ROSZAK,"Secretum meum mihi". Przyczynek do teologii mysterium u św. Tomasza z Akwinu
 ks. Krzysztof SORDYL, Kryzys nowacjański i jego wpływ na praktykę pokutną Kościoła
 ks. Henryk SZYMULEWICZ, Powszechny zakres miłości nieprzyjaciół
 ks. Robert J. WOŹNIAK, "Wierzymy, bo kochamy". Teo-logiczny związek wiary, nadziei i miłości

Z ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH
 ks. Szymon FEDOROWICZ, Ołomuniecki pontyfikał na Wawelu
 Tomasz GRAFF, Polska hierarchia kościelna wobec zmian na tronie po śmierci Władysława Jagiełły na tle stosunków z Litwą
 ks. Krzysztof KOŚCIELNIAK, Inskrypcja fundacyjna meczetu Umajjadów jako źródło do historii zniszczenia i przejęcia przez muzułmanów bazyliki św. Jana Chrzciciela w Damaszku
 ks. Rafał SZCZUROWSKI, O nowy kształt społeczeństwa, religii i państwa. Idee oświecenia w polskich zreformowanych kalendarzach XVII wieku

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KANONICZNEGO
 ks. Jan Maciej DYDUCH, Rola i znaczenie Duszpasterstwa Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979)
 ks. Robert KANTOR, Obowiązki proboszcza zawarte w postanowieniach I Synodu Archidiecezji Tarnowskiej z 1928 roku
 ks. Piotr KROCZEK, Ocena raison d'etre norm dotyczących kanonicznej formy zawarcia małżeństwa w warunkach polskiego prawa cywilnego. Przyczynek do dyskusji
 ks. Zbigniew KSIĄŻEK, Rola urzędu dziekańskiego w pasterskiej posłudze biskupa według kodeksu Jana Pawła II

KRONIKA
 A New Chapter in the History of the Pontifical Academy of Theology in Krakow. The 612th Academic Year
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2