Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Analecta Cracoviensia > Analecta Cracoviensia 2010 (42)XLII
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Analecta Cracoviensia 2010 (42)XLII
Analecta Cracoviensia 2010 (42)XLII40,00zł
ISSN: 0209-0864
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2010
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

Z ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH
 ks. Marcin CHOLEWA, Ewolucja jako stwórcze działanie Boga. Zmierzch czy świt koncepcji?
 Adam DROZDEK, Tatishchev and necessity of theology
 ks. Roman ROŻDŻEŃSKI, Istota nihilizmu i sposób jego przezwyciężenia według Fryderyka Nietzschego
 Jacek ŚLIWAK, Beata ZARZYCKA, Wybrane korelaty przekonań postkrytycznych
 ks. Krzysztof ŚNIEŻYŃSKI, Pamięć w myśleniu religijnym. Kultura wspominania, zapominania i nadziei

Z ZAGADNIEŃ TEOLOGICZNYCH
 ks. Dariusz ADAMCZYK, Bezpośrednie skutki pierwszego grzechu
 ks. Pablo BLANCO SARTO, Corpus Christi Eucaristía e Iglesia según Joseph Ratzinger
 ks. Tadeusz BORUTKA, "Diakonia prawdy" jako ważne zadanie społeczne według encykliki Jana Pawła II Fides et ratio
 ks. Andrzej DOBRZYŃSKI, Wolność Kościoła i jego misja. Jan Paweł II i acb Oskar Romero
 ks. Grzegorz GODAWA, Aktywny udział człowieka w "nocy ciemnej" jako realizacja procesu samowychowania. Na podstawie Drogi na górę Karmel św. Jana od Krzyża
 ks. Marcin GODAWA, Boska harmonia stworzonego świata w Kolędzie gospodarskiej Jacka Liberiusza (1599-1673)
 ks. Krzysztof GRYZ, Ireneuszowa formuła Gloria Dei vivens homo jako transcendentna definicja człowieka w magisterium Jana Pawła II
 o. Antoni KARAŚ CSsR, Sumienie jako uzdolnienie i osąd w ujęciu Bernarda Häringa
 o. Dariusz KASPRZAK OFMCap, Idea ubóstwa w Kościele trzech pierwszych wieków
 ks. Krzysztof KIDA, Księdza Rokosznego pochwała Sienkiewicza
 o. Andrzej A. NAPIÓRKOWSKI OSPPE, Die Frage nach der integralen Ekklesiologie von heute
 ks. Roman PINDEL, Tłumaczenie czy interpretacja? Terminy zawierające rdzeń ϵρμην- w pismach Nowego Testamentu
 ks. Jan WAL, Obrona i promocja człowieka w dialogu
 s. Kinga WALKOWIAK, Biblijny model ewangelizacji. Propozycja dla formacji świeckich w Kościele prawosławnym

Z ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH
 Marcin GRABKOWSKI, Patrocinia w prepozyturze kieleckiej i dekanatu radomskiego w okresie przedrozbiorowym
 Piotr STEFANIAK, Błogosławiona Jolenta Arpadówna jako Ducissa Poloniae

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KANONICZNEGO
 ks. Jan DYDUCH, Status prawny uczelni papieskich w Polsce
 ks. Piotr KROCZEK, Skutki kanoniczne i cywilne biologicznego ojcostwa duchownych
 ks. Józef KRZYWDA, Stanowisko Urzędu Nauczycielskiego Kościoła wobec projektów legalizacji związków między osobami homoseksualnymi

CHRONICA
 Moving to the Campus 613th academic year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2