Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Analecta Cracoviensia > Analecta Cracoviensia 2011 (43)XLIII
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Analecta Cracoviensia 2011 (43)XLIII
Analecta Cracoviensia 2011 (43)XLIII40,00zł
ISSN: 0209-0864
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2011
Ilość stron: 434 [2]
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

Z ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH
 ks. Marcin CHOLEWA, ks. Marek GILSKI, Rola myślenia w religijnej i magicznej interpretacji rzeczywistości.
 ks. Jan DZIEDZIC, Das Alter – ein Problem oder eine Chance? Versuch einer multiperspektivischen pastoralen Reflexion.
 ks. Grzegorz GODAWA, Wsparcie psychopedagogiczne rodziny dziecka w cierpieniu wszechogarniającym realizowane w warunkach hospicyjnych.

Z ZAGADNIEŃ TEOLOGICZNYCH
 ks. Dariusz ADAMCZYK, Napiętnowanie niewierności i obłudy narodu wybranego przez proroków okresu asyryjskiego w państwie południowym.
 Stefan BÖNTERT, Orientacja w chaosie i nowa nadzieja. Rytuały w duszpasterstwie w nagłych wypadkach z perspektywy liturgiki.
 ks. Andrzej DOBRZYŃSKI, „Prawo żywe i przemożne”: wolność religijna w nauczaniu
Jana Pawła II.
 ks. Marcin GODAWA, A mind drawn by a word. A meditative dimension of selected epigrams by Richard Crashaw (1612–1649).
 o. Dariusz KASPRZAK OFMCap, Wiktoryn z Poetovium – pierwszy chrześcijański egzegeta łaciński.
 o. Zdzisław J. KIJAS OFMConv, Johannes Paul II – neuer europäischer Seliger und Wegbereiter Europas.
 ks. Janusz KRÓLIKOWSKI, Nieznana konferencja biskupa Karola Wojtyły o oddaniu i zawierzeniu Maryi.
 ks. Jan MACHNIAK, Boží milosrdenství v učení Svatého Otce Jana Pavla II.
 ks. Mieczysław MIKOŁAJCZAK, Exegetical and theological implications of ίεόν and νάός
in Mark 11–15.
 o. Andrzej NAPIÓRKOWSKI OSPPE, Logos i Niewiasta u początków Kościoła. Szkic do eklezjogenezy.
 Dominik NOWAK, Recepcja postaci Jana Chrzciciela w ewangeliach pseudoepigraficznych.
 ks. Roman PINDEL, Jak współcześni poeci polscy interpretują nawrócenie Szawła? Narracja Dziejów Apostolskich i Wirkungsgeschichte.
 ks. Maciej RADEJ, Sermonis brevitas amica. O długości kazania dawniej i dziś.
 ks. Piotr ROSZAK, Uczyć się od najlepszych. Tomasz z Akwinu i teologiczny dialog.

Z ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH
 Tomasz GRAFF, Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników.
 Józef Cezary KAŁUŻNY, Geneza kształtowania się naukowych zainteresowań św. Józefa Bilczewskiego w okresie studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880–1884).
 ks. Krzysztof KOŚCIELNIAK, Tytuł Boga RHMNN – „Miłosierny” z żydowskich i chrześcijańskich inskrypcji przedmuzułmańskiej Arabii. Politeistyczna czy monoteistyczna geneza koranicznego ar-Raḥmān?.
 Leszek OLSZOWSKI, Księgozbiór ks. Sebastiana Sierakowskiego SJ i jego „opus vitae”: Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania
 Wiktor SZYMBORSKI, „Ma ten kościół różne odpusty, osobliwie na dni Nayśw. Maryi Panny na niedziele brackie y inne święta”. Uwagi o nadaniach odpustowych kościoła mariackiego w Krakowie.
 ks. Dariusz TABOR CR, In search of expression of faith: two complementary ways in the central Europe – art and mysticism.

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KANONICZNEGO
 ks. Jan M. DYDUCH, Wolność religijna warunkiem pokoju.
 ks. Piotr KROCZEK, Legislative initiative in the Church as a right of Christ’s faithful.

CHRONICA
 Beatification of the University Founder. 614th Academic Year at the Pontifical University of John Paul II in Krakow.
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2