Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Analecta Cracoviensia > Analecta Cracoviensia 2015 (47)XLVII
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Analecta Cracoviensia 2015 (47)XLVII
Analecta Cracoviensia 2015 (47)XLVII40,00zł
ISSN: 0209-0864
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 326
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

TEOLOGIA

ks. Janusz Królikowski
Niektóre aspekty trynitologii współczesnej
(Selected aspects of modern Trinitology)
ks. Jan Machniak
La devocion a la Divina Misercirodia segun Santa Faustina Kowalska
(Devotion to the Divine Mercy. According to Faustina Kowalska – summary)
ks. Wojciech Misztal
Mass media i czerpanie z wartości duchowych w świetle orędzia Pawła VI na VII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
(The mass media and the drawing from the spiritual values according to the message for the VII World Social Communications Day)
Andrzej Napiórkowski OSPPE
Towards hermeneutics of substantial change. Between conciliar continuity and tendency to break
(W kierunku hermeneutyk substancjalnej zmiany. Pomiędzy soborową kontynuacją a tendencją do przerwania)
ks. Jan Daniel Szczurek
Traditio – Verbum czy actio
(Traditio – Verbum or actio)
s. Lucyna Wąsik
Zasada wolności religijnej w Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae Soboru Watykańskiego II
(Principle od religiosus freedom in the Declaration on religiosus freedom Dignitatis humanae of the Second Vatican Council – summary)
Barbara Witos
Problematyka życia według Listu św. Pawła do Filipian
(Theology of Life According to the Letter of St. Paul to the Philippians)

FILOZOFIA

Wojciech Piotr Grygiel
The cognitive sciences and their method: a physicist’s perspective

HISTORIA

ks. Jan Józef Janicki
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII na znaczkach pocztowych Polski i Watykanu
(Canonization of John Paul II and John XXIII on postage stamps Poland’s and Vatican’s City)
ks. Jan Szczepaniak
Diecezja kamieniecka około 1830 roku – parafie i dekanaty, kościoły i kaplice
(Diocese of Kamyanets around 1830 – vicariate foranes, parishes, churches and chapels)

PRAWO KANONICZNE

ks. Jan Dyduch
Prawa i obowiązki ludzi pracy w nauczaniu Jana Pawła II
(Rights and duties of the men of work in the teaching of John Paul II – summary)
Piotr Kroczek
Religious freedom in the context of education in Poland. Relationship between Polish State and the Catholic Church
(Wolność religijna w kontekście edukacji w Polsce. Relacje pomiędzy państwem polskim a Kościołem Katolickim)
Sylwia Kwilosz
O możliwości zastosowania polskich przepisów regulujących postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi na forum kościelnym
(About the possibility of application Polish law that regulates mediation proceedings before administrative courts on the church forum – summary)
s. Diana Jadwiga Kuczek
„Quae est iustitia nisi misericordia?” – czyli o przejawach miłosierdzia w prawie kanonicznym i polskim dotyczącym małżeństwa
(„Quae est iustitia nisi misericordia?” – that is about manifestations of mercy in church and polish law regarding marriage)

CHRONICA
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2