Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Analecta Cracoviensia > Analecta Cracoviensia 2017 (49)XLIX
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Analecta Cracoviensia 2017 (49)XLIX
Analecta Cracoviensia 2017 (49)XLIX40,00zł
ISSN: 0209-08-64
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 455
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

TEOLOGIA


Marta FICOŃ
Antydemoniczny charakter sakramentu Eucharystii
(Antidemonic feature of sacraments: the Eucharist)

ks. Marcin GODAWA
Idea of right application. Robert Frost’s motive of going beyond rightly applied to spiritual issues
(Idea „właściwego zastosowania”. Motyw przekraczania granic w poezji Roberta Frosta we właściwym zastosowaniu do kwestii duchowości)

ks. Krystian KAŁUŻA
Ku teologicznemu pojęciu religii
(Towards the theological concept of religion)

ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
Miejsce i znaczenie wyznania wiary w liturgii
(The place and meaning of the confession of faith in liturgy)

Grzegorz KUBIES
Miriam, muzykująca prorokini
(Miriam, prophetess-musician)

Lidia MACHETA
Acedia a lype w pismach Ewagriusza z Pontu. Teo-antropologia ontologiczna
(Acedia and lype in the writings of Evagrius Ponticus. Ontological theo-anthropology)

Dariusz MARTYNOWICZ
Symbole w filmie W imię… Małgorzaty Szumowskiej w perspektywie interpretacji kerygmatycznej
(The symbols in the movie titled W imię… of Małgorzata Szumowska in the perspective of kerygmatic interpretation)

ks. Wojciech MISZTAL
Niezbędność duchowości dla stawienia czoła kryzysowi ekologicznemu: przesłanie encykliki Laudato si’
(The necessity of the spirituality to face the ecological crisis: the message of the encyclical letter Laudato si’)

ks. Henryk SŁAWIŃSKI
Preferencyjna miłość do ubogich w przepowiadaniu Kościoła
(Preferential love for the poor in the preaching of the Church)

FILOZOFIA

Wojciech P. GRYGIEL
Science and human religiosity from the perspective of the cognitive science of religion
(Nauka a religijność człowieka z perspektywy religioznawstwa kognitywnego)

ks. Władysław ZUZIAK
Louis Lavelle y los problemas de la postmodernidad
(Louis Lavelle i problemy ponowoczesności)

HISTORIA

Roman GIEROŃ
Postępowania karne prowadzone w latach 1947–1955 w sprawach przestępstw okupacyjnych popełnionych przez policjanta granatowego Jana Błażeja. Przyczynek do badań nad stosunkami polsko-żydowskimi
(Criminal proceedings conducted in the years 1947–1955 in the crimes committed by the occupation Police Navy officer – Jan Blazej. Contribution to the study of Polish-Jewish relations)

Krzysztof KOŚCIELNIAK
The Afaq (Apak) Khoja Mausoleum in Kashgar as a symbol of Uyghur’s identity (ca 1640–2015)
(Mauzoleum Apaka Hodży w Kszgarze jako symbol tożsamości Ujgurow [1640–2015] )

ks. Jan SZCZEPANIAK
Szkoły parafialne na Podolu ok. 1830 roku
(Parish schools in Podolia around 1830)

PEDAGOGIKA

ks. Grzegorz GODAWA
Integralna wizja człowieka jako fundament kultury i wychowania
(Integral vision of man as the basis of culture and education)

PRAWO KANONICZNE

ks. Jan DYDUCH
Posługa nauczania w uchwałach II Synodu Katowickiego
(The ministry of teaching in the Second Synod of the Archdiocese of Katowice)

Fr. Piotr KROCZEK
State law as a determinant of church legislation: the case of Poland
(Prawo państwowe jako determinant prawodawstwa kościelnego. Przypadek Polski)

Urszula MIERNIK
Rozwód w prawie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: ewolucja instytucji w XX wieku
(Divorce in law of the Orthodox Church in Poland: evolution of the institution during the 20th c. )

CHRONICA
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2