Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > Czasopisma > Analecta Cracoviensia > Analecta Cracoviensia 2019 (51)LI
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Analecta Cracoviensia 2019 (51)LI
Analecta Cracoviensia 2019 (51)LI40,00zł
ISSN: 0209-08-64
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 451
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

ks. Sławomir BUKALSKI
Posługa myślenia wobec współczesnego stanowiska Ecclesia turpis. Refleksja teologiczno-psychologiczna
(The Ministry of Thinking and the Contemporary Approach of Ecclesia turpis. Theological and Psychological Reflection)

Rev. Marcin CHOLEWA, Rev. Marek GILSKI
Between the dogmatic and magical formula. Ecumenical perspective
(Między formułą dogmatyczną a magiczną. Ekumeniczna perspektywa myślenia)

Marta FICOŃ
Antydemoniczny charakter sakramentu namaszczenia chorych
(Antidemonic character of the sacrament of the Anointing of the Sick)

ks. Krzysztof GRYZ
Od zniszczonych butów do antropologii daru. Duszpasterska geneza personalizmu św. Jana Pawła II
(From the destroyed shoes to the anthropology of the gift. The pastoral genesis of the personalism of Saint John Paul II)

Monika KACZOR
Nieczystość w dyskusjach publicznych
(Impurity in Public Discussions)

Rev. Marek KLUZ
The Ecclesiastical Role of The Holy Spirit in the Sacrament of Confirmation in the Teaching of Benedict XVI
(Eklezjotwórcza rola Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania w nauczaniu Benedykta XVI)

ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
Kościół na wzór Jezusa Chrystusa w perspektywie II Soboru Watykańskiego
(Christ as the example for the Church in perspective of the Second Vatican Council)

ks. Lech WOŁOWSKI
Problem niezależności refleksji dramatycznej Józefa Tischnera od myśli teodramatycznej Hansa Ursa von Balthasara
(The problem of independence of Józef Tischner’s dramatic reflection from Hans Urs von Balthasar’s theodramatic thought)

Lidia MACHETA
Miłosierdzie antropologiczne w doświadczeniu mistycznym (Faustyna Kowalska) i refleksji filozoficznej (Józef Tischner). Elementy (teo-)antropologii ontologicznej Część I
(The anthropological mercy in the mystical experience [Faustina Kowalska] and the philosophical reflection [Joseph Tischner]. The items of the ontological [theo-] anthropology. Part I)

Izabela SZWED
Program formacji ewangelizatorów w Szkole Ewangelizacji Świętego Andrzeja
(The program of formation of evangelizers in the School of Evangelization of St. Andrew’s)

Ewa LASKOWSKA
Jak mówić o Bogu w postateistycznym świecie? Analiza myśli Dietricha Bonhoeffera i jej implikacji dla wiary katolickiej
(How to speak about God in the post-Soviet world? Analysis of Dietrich Bonhoeffer’s thought and its implications for the Catholic faith)

ks. Adam OLSZEWSKI
Linda problem – the tame solution in question
(Problem Lindy – zakwestionowanie oswojonego rozwiązania)

Barbara HRYSZKO
Utracone dziedzictwo „pierworodnej córy Kościoła” na przykładzie sfery sacrum dawnej Île de la Cité
(The lost legacy of the ‘eldest daughter of the Church’ exemplified by sacral architecture of the former Île de la Cité)

Marta BOLIŃSKA
Etykieta językowa wobec osób z niepełnosprawnością. Wybrane zasady i aspekty grzeczności
(Language label for people with disabilities. Selected principles and courtesy aspects)

Anna ŚLÓSARZ
Dwa bieguny katolickiej pedagogiki. Ks. dr hab. Jan Ślósarz i Jacek Woroniecki OP
(Two Poles of Catholic Pedagogy. PhD hab. Jan Ślósarz Priest and Father Jacek Woroniecki, O.P. )

ks. Jerzy ADAMCZYK
Insygnia kanonickie. Aspekt prawno-liturgiczny
(Insignia of the canons. Legal and liturgical aspects)

Cătălina MITITELU
The Oikonomia and its application in the See of the Confession
( „Oikonomia” i jej zastosowanie w posłudze spowiedzi)

ks. Jan SŁOWIŃSKI
Prawo kanoniczne w publikacjach ks. dr. hab. Jana Ślósarza
(Canon law in the publications of priest Jan Ślósarz Ph. D. [habil.] )

CHRONICA
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2