Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > Prawo / Prawo kanoniczne > Annales Canonici 2008 (4)
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Annales Canonici 2008 (4)
Annales Canonici 2008 (4)30,00zł
ISSN: 1895-0620
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2008
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

Sympozjum: Małżeństwo wobec wyzwań współczesność
w XXV-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego


Artykuły:
 ks. Remigiusz SOBAŃSKI, Wpływ mentalności wolnych związków na ważność zgody małżeńskiej
 ks. Wojciech GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa przez osobę, która formalnym aktem odstąpiła od Kościoła katolickiego
 ks. Leszek ADAMOWICZ, Stwierdzenie stanu wolnego nieochrzczonych i niekatolików przed zawarciem małżeństwa kanonicznego
 ks. Piotr MAJER, Zawarcie małżeństwa kanonicznego a obowiązki naturalne wynikające z poprzedniego związku
 ks. Piotr STECZKOWSKI, Dopuszczenie rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach do komunii świętej. Forum externum czy forum internum?
 ks. Jan DYDUCH, Udział biskupów w posłudze pasterskiej w świetle Instrukcji "Apostolorum successores"
 ks. Jerzy ADAMCZYK, Biskup diecezjalny jako ustawodawca
 Michał JÓŹWIK, Kryzys współczesnej rodziny a sens duszpasterski i osobisty zaręczyn
 ks. Robert KANTOR, La conversión al cristianismo como comienzo de las estructuras personales en la organización de las primeras comunidades cristianas
 ks. Piotr KROCZEK, "Funkcja prawa" jako skutek wprowadzenia do systemu prawnego normy prawnej
 ks. Paweł MAŁEK CM, Sprawowanie urzędu diakona według odnowionej struktury władzy świętej
 ks. Tomasz RAKOCZY, Rozwiązanie węzła małżeńskiego w rozumieniu Norm Kongregacji Nauki Wiary z 30 kwietnia 2001 roku
 ks. Dariusz WALENCIK, Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych. Wątpliwości interpretacyjne i postulaty de lege ferenda
 ks. Andrzej WÓJCIK, Interpretacja "wolności religijnej" w stosowaniu konkordatowego prawa małżeńskiego w Hiszpanii. Kilka ważniejszych kontrowersji
 o. Piotr SKONIECZNY OP, Koncepcja teoretycznoprawna ochrony dobrego imienia w kan. 220 Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II

Komunikaty:
 ks. Tomasz ROZKRUT, Znaczenie orzecznictwa rotalnego - Benedykt XVI do Roty Rzymskiej
 ks. Piotr STECZKOWSKI, Dekret generalny Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 grudnia 2007 r.
Komentarz


Recenzje:
 ks. Wojciech GÓRALSKI
ks. Paweł Małek CM, Odnowiona struktura posługi diakona w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według nauki Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-prawne
 ks. Tomasz ROZKRUT
Andrzej Pastwa, Istotne elementy małżeństwa. W nurcie odnowy personalistycznej
 ks. Tomasz ROZKRUT
Tadeusz Płoski, Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego
 o. Arnold CHRAPKOWSKI OSPPE
E. Arenas, F. Torres, Vita consacrata ed economia. Manuale per l'amministrazione degli Istituti religiosi
 ks. Robert KANTOR
Proces małżeński w świetle Dignitas connubii - pierwsze doświadczenia
 o. Marek SAJ CSsR
Ambroży Skorupa SDS, Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w anteprae-paratoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kościelnym

Sprawozdania:
 ks. Tomasz ROZKRUT, Watykańskie sympozjum z okazji dwudziestopięciolecia Kodeksu Prawa Kanonicznego
 ks. Dariusz WALENCIK, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku
 ks. Waldemar PRZYKLENK, Sprawozdanie z sympozjum Małżeństwo wobec wyzwań współczesności w 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2