Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > Prawo / Prawo kanoniczne > Annales Canonici 2009 (5)
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Annales Canonici 2009 (5)
Annales Canonici 2009 (5)35,00zł
ISSN: 1895-0620
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2009
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

Sympozjum: Synodalność- Metropolia - Metropolita w XXV rocznicę zakończenia Synodu Prowincji Krakowskiej

 List ks. Kardynała

Referaty:
 Józef WROCEŃSKI SCJ, Instytucja metropolii w dziejach Kościoła. Aspekt historyczno-prawny
 Tadeusz PIERONEK, Metropolita i metropolia w posoborowej praktyce Kościoła katolickiego w Polsce
 Jan DYDUCH, Synodalność jako forma uczestnictwa we władzy kościelnej
 Tomasz ROZKRUT, Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej. Autonomia diecezji i tożsamość metropolii
 Ryszard SZTYCHMILER, Trybunał metropolitalny II instancji

Artykuły:
 ks. Jerzy ADAMCZYK, "Wyznanie wiary" i "przysięga wierności" w świetle obowiązujących przepisów
 Michał JÓŹWIK, Uczestnictwo rodziny w życiu i misji Kościoła i w rozwoju społeczeństwa
 ks. Robert KANTOR, Sankcje karne nakładane na świeckich w oficjalacie foralnym w Tarnowie w latach 1656-1781
 ks. Piotr KROCZEK, The Theological Foundations of the Reception of Canon Law
 ks. Piotr MAJER, Nowelizacja prawa o wyborze papieża dokonana przez Benedykta XVI
 ks. Tomasz RAKOCZY, Małżeństwo dla lepszych i gorszych katolików
 ks. Marek ZABOROWSKI, Sakrament namaszczenia chorych w aspekcie prawno-historycznym

Komunikaty:
 ks. Tomasz ROZKRUT, Przywołanie do poprawnej interpretacji procesowej kan. 1095 - Benedykt XVI do Roty Rzymskiej w 2009

Recenzje:
 ks. Jan DYDUCH
Zenon Grocholewski, kard., Refleksje na temat prawa
 ks. Józef KRZYWDA
Zenon Grocholewski, kard., La legge naturale nella dottrina della Chiesa, a Cura di Luigi Cirillo, Consult Editrice
 ks. Tadeusz ROZKRUT
Marta Greszata, Iudicum cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych o nieważność małżeństwa
 ks. Benedykt GLINKOWSKI
ks. Kazimierz Dullak, Ecclesia semper reformanda, Zjawisko synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 ks. Marek ZABOROWSKI
ks. Grzegorz Leszczyński, Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie prawa kanonicznego Jana Pawła II
 ks. Marek ZABOROWSKI
ks. Ginter Dzierżon, Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody różności religii w kanonicznym porządku prawnym

Sprawozdania:
 ks. Waldemar PRZYKLENK, O prawie kanonizacyjnym z Zygmuntem w tle
 ks. Marek ZABOROWSKI, Sprawozdanie z konferencji naukowej Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i prawie polskim
 ks. Marek ZABOROWSKI, Sprawozdanie z Sympozjum Synodalność - Metropolia - Metropolita w XXV rocznicę zakończenia Synodu Prowincji Krakowskiej
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2