Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > Prawo / Prawo kanoniczne > Annales Canonici 2011 (7)
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Annales Canonici 2011 (7)
Annales Canonici 2011 (7)25,00zł
ISSN: 1895-0620
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2011
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

Sympozjum: Prawo naturalne a prawo małżeńskie

Referaty:
 ks. Tomasz GAŁKOWSKI, Prawo naturalne fundamentem każdego prawa?
 o. Wiesław BAR OFMConv, Prawo naturalne a wady zgody małżeńskiej
 ks. Andrzej WÓJCIK, Konsens naturalnie wystarczający: jego konsekwencje prawne i moralne
 ks. Piotr STECZKOWSKI, Małżeństwo cywilne katolików – jego walor kanoniczny i możliwość uważnienia
 o. Henryk STAWNIAK SDB, Nierozłączność między umową i sakramentem w małżeństwie ochrzczonych

Artykuły:
 ks. Jan DYDUCH, Potrójna misja Kościoła w świetle Konkordatu Polskiego z 1993 roku
 ks. Ginter DZIERŻON, Kontrowersje wokół definicji legalnej przywileju zawartej w kan. 76 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
 ks. Tomasz ROZKRUT, Zebranie Synodu Biskupów według Regulaminu z 2006 roku
 ks. Tomasz RAKOCZY, Ochrona tajemnicy spowiedzi. Zakaz wyjawiania okoliczności uciążliwych dla penitenta
 ks. Piotr MAJER, Zakaz asystowania przy małżeństwie tułaczy (kan. 1071 § 1, 1º KPK)
 ks. Piotr KROCZEK, The Significance of the Techniques of Encoding Canonical Norms in an Act of Law, CIC 1983 as an Example
 o. Piotr SKONIECZNY OP, Skutki prawne reskryptu papieskiego udzielającego dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego
 Adam BARTCZAK, Ogłoszenie akt w kanonicznym procesie małżeńskim
 Seweryn ŚWIACZNY, Nerwica natręctw a kanoniczny konsens małżeński
 Michał JÓŹWIK, Znaczenie i rola wychowania religijnego w jednoczeniu wspólnoty rodzinnej
 ks. Marek ZABOROWSKI, Przeszkody do przyjęcia i wykonywania święceń w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Recenzje:
 ks. Stefan RYŁKO CRL, Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem. Jego życie
i kult
, Kraków 2010, ss. 162
 ks. Krzysztof BURCZAK, Sacrilegium w „Dekrecie” Gracjana, Lublin 2010,
ss. 527
 ks. Tomasz RAKOCZY, Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa
Kanonicznego z 1983 roku
, Gniezno 2010, ss. 425
 Piotr SKONIECZNY OP, La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione
in base al can. 220 del Codice di diritto canonico latino
, Roma 2010,
ss. 352
 Sylwester KASPRZAK SVD, Kardynał kamerling świętego Kościoła rzymskiego.
Urząd, historia, zadania
, Lublin 2007, ss. 338
 Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski, przekład
i opracowanie Antoni Dębiński
, Lublin 2011, ss. 234
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2