Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > Prawo / Prawo kanoniczne > Annales Canonici 2012 (8)
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Annales Canonici 2012 (8)
Annales Canonici 2012 (8)25,00zł
ISSN: 1835-0620
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 223 [1]
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

Sympozjum: Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła

Referaty:
 kard. Péter ERDŐ, Władza Biskupa Rzymu. Ujęcie historyczno-prawne
 abp Celestino MIGLIORE, Rola Kościoła partykularnego w procedurze mianowania biskupów przez papieża
 bp Krzysztof NITKIEWICZ, Prymat papieski a zakres autonomii zebrań biskupów
 ks. Piotr MAJER, Wybór Biskupa Rzymskiego w perspektywie jedności Kościoła
 ks. Piotr KROCZEK, Czy można rozdzielić prymat nauczania od prymatu jurysdykcji? Perspektywa ekumeniczna

Artykuły:
 ks. Jan DYDUCH, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w ustawodawstwie państwa polskiego
 ks. Ginter DZIERŻON, Wykonywanie władzy delegowanej kilku lub wielu osobom (kan. 140–141 KPK)
 ks. Marek ZABOROWSKI, Małżeństwo i rozwód w Kościele prawosławnym – aspekt prawno-kanoniczny
 ks. Andrzej WÓJCIK, Rozum i wiara a małżeństwo. Znaczenie ścisłej tożsamości pomiędzy węzłem małżeńskim a jego wymiarem sakramentalnym w małżeństwie ochrzczonych (kan. 1055 § 2)
 Beata FOBER, Nierozerwalność małżeństwa w luterańskim porządku prawnym ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

Recenzje:
 ks. Józef KRZYWDA CM, ks. Józef Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele
 ks. Tomasz ROZKRUT, Artur G. MIZIŃSKI, Status prawny adwokata w Kościele łacińskim
 ks. Andrzej PASTWA, ks. Lucjan ŚWITO, Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce

Sprawozdania:
 ks. Tomasz ROZKRUT, Rzymskie sympozjum na temat kan. 1095
 ks. Tomasz ROZKRUT, Jan Paweł II ustawodawcą Kościoła. Międzynarodowe sympozjum prawa kanonicznego, Lugano (Szwajcaria), 22–23 marca 2012 roku
 Aleksandra BRZEMIA-BONAREK, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawno-kanonicznej The Institution of Marriage in the Three Monotheistic Religions,
Konstanca (Rumunia), 10–12 października 2011 roku

 s. Lucyna WĄSIK, Sprawozdanie z wykładów gościnnych w Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przeprowadzonych przez ks. dr. Pawła Malechę

Komunikaty:
 ks. Tomasz ROZKRUT, Hermeneutyka prawa kanonicznego przedmiotem rotalnego przemówienia papieża Benedykta XVI w 2012 roku
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2