Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Annales Canonici > Annales Canonici 2015 (11)
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Annales Canonici 2015 (11)
Annales Canonici 2015 (11)25,00zł
ISSN: 1895-0620
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 269
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

ARTYKUŁY

ks. Jerzy ADAMCZYK
Rekolekcje parafialne w aspekcie kanonicznym
The canonical aspect of parish retreat

Rev. Nicolás ÁLVAREZ de las Asturias
Sobór Trydencki i nierozerwalność małżeństwa: hermeneutyczne refleksje na temat zasięgu jego doktryny
The Trident Council and the indissolubility of marriage: hermeneutic reflections over the range of the doctrine

Adam BARTCZAK
Iusiurandum de veritate dicenda w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa
An oath to tell the truth in the process of nullity of marriage

ks. Jan DYDUCH
Ogólna charakterystyka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
The general characteristic of the Faculty of Canon Law of the Pontifical University of John Paul II in Krakow

Rev. Piotr KROCZEK
Introduction to the separate property regime in Polish law
Rozdzielność majątkowa w polskim systemie prawnym: wprowadzenie

Józef KRZYWDA CM
Kilka uwag na temat Relatio synodi Zwyczajnego Synodu Biskupów (październik 2014)
Some remarks on the Relatio synodi of the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops (October 2014)

ks. Piotr LEWANDOWSKI
Małżeństwo i rozwód w Kościele waldensów we Włoszech w perspektywie małżeństwa mieszanego
Marriage and divorce in the Waldensian Church in Italy in the perspective of mixed marriage

ks. Piotr MAJER
Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa
The significance of the canonical form of marriage

Przemysław MICHOWICZ OFMConv
Rimozione del Superiore religioso stante munere: cause e procedimento
Removing the religious superior stante munere: causes and procedure

ks. Tomasz ROZKRUT
Recepcja instrukcji procesowej Dignitas connubii w Polsce
Reception of the process instruction Dignitas connubii in Poland

Piotr SKONIECZNY OP
Sprawca aborcji: głos w dyskusji nad przestępstwem z kan. 1398 KPK
The procurer of an abortion: a comment relating to the debate on the delict specified in canon 1398 CIC

Elżbieta SZCZOT
Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie kanonicznym
Parents’ authority and child’s religious freedom in canon law

RECENZJE

bp Andrzej F. DZIUBA
ks. Jerzy Jastrzębski, Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej

bp Andrzej F. DZIUBA
La penitenza tra Gregorio VII e Bonifacio VIII. Teologia – Pastorale – Istituzioni,
a cura di Roberto Rusconi, Alessandro Saraco, Manlio Sodi,
presentazione di kard. Manuel Monteiro de Castro, Penitenziere Maggiore,
prolusione Krzysztof Nykiel

Przemysław MICHOWICZ OFMConv
Carmelo Salvatore Asero, La dipendenza sessuale da internet e la sua incidenza in ordine alla capacità consensuale matrimoniale

Przemysław MICHOWICZ OFMConv
Paolo Gherri, Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti

SPRAWOZDANIA

Bogumiła PLEWA
Ochrona praw dziecka w Kościele – sympozjum Wydziału Prawa Kanonicznego – 20 listopada 2014 roku

Bogumiła PLEWA
Wyjazd naukowy studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie do Rzymu
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2