Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Annales Canonici > Annales Canonici 2018 (14)1
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Annales Canonici 2018 (14)1
Annales Canonici 2018 (14)125,00zł
ISSN: 1895-0620
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 171
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

ARTYKUŁY

ks. Piotr KROCZEK

Kilka uwag dotyczących Dekretu KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim na podstawie kazusu przedszkola
Several comments on the Decree of the Polish Bishops’ Conference of 13 March 2018 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data in the Catholic Church on the basis of the case study of a kindergarten

ks. Piotr MAJER
Rezygnacja z urzędu kościelnego – wybrane aspekty ascetyczne i prawne w oparciu o motu proprio papieża Franciszka Imparare a congedarsi z 12 lutego 2018 roku
Resignation from the church office – selected ascetic and legal aspects based on the motu proprio of Pope Francis Imparare a congedarsi of 12 February 2018

ks. Tomasz ROZKRUT
Terminy procesowe w kontekście reformy kanonów dotyczących spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa dokonanej przez papieża Franciszka
Process dates in the context of the cannons reform made by Pope Francis concerning cases of marriage nullity

Piotr SKONIECZNY OP
Zakres podmiotowy Dekretu ogólnego KEP z 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Prawnoporównawczy punkt widzenia
Personal scope of the General decree by Polish Bishops’ Conference of 13 March 2018 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data in the Catholic Church. Comparative legal viewpoint

Piotr SKONIECZNY OP
Zamieszkanie w prawie kanonicznym. Założenia i ewolucja koncepcji
Domicile in canon law. The principles and the evolution of the concept

Małgorzata TOMKIEWICZ
Czynności przeszukania w pomieszczeniach kościołów i innych związków wyznaniowych. Zatrzymanie dokumentów i innych rzeczy
Search activities in the rooms of churches and religious organisations. Retention of documents and other items

RECENZJE

ks. Piotr KROCZEK

Piotr Skonieczny OP, Dyspensa od celibatu kościelnego. Próba syntezy teoretycznej

ks. Piotr MAJER
Paweł Stasiuk, Wpływ przymusu i bojaźni na ważność małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej w latach 1983-2004
ks. Tomasz ROZKRUT
Carlos J. Errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella chiesa, t. 1: Introduzione. I soggetti di diritto
Carlos J. Errázuriz M., Corso fondamentale sul diritto nella chiesa, t. 2: I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela dei diritti nella chiesa. I rapporti tra la chiesa e la società civile

SPRAWOZDANIA

s. Ozeasza POZIMSKA CSCIJ

Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem prawa kanonicznego z 1917 roku a kodeksem z 1983 roku. Sympozjum Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie, 16 listopada 2017 roku
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2