Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Annales Canonici > Annales Canonici 2018 (14)2
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Annales Canonici 2018 (14)2
Annales Canonici 2018 (14)225,00zł
ISSN: 1895-0620
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 350
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Śp. ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch

ARTYKUŁY

ks. Jan DOHNALIK

Forma kanoniczna zawierania małżeństwa – spojrzenie historyczne i postulat reformy
Canonical form of concluding marriage – historical perspective and proposal of reform

Bolesław A. DÙLLEK
Małżeństwa wolne od zapowiedzi w prawie kanonicznym (z uwzględnieniem polskiego prawa partykularnego)
Marriages immune to banns in canon law (considering particular Polish law)

ks. Stanisław IWAŃCZAK
Kary zastrzeżone Stolicy Apostolskiej215
Penalties Reserved to the Apostolic See

ks. Piotr KROCZEK
Znaczenie preambuły do konkordatu z 1993 roku dla interpretatora
The significance of the preamble to the Concordat 1993 for the interpreter

ks. Łukasz PISZ
Zeznania świadków a pewność moralna sędziego w sprawach o nieważność małżeństwa
Witnesses’ testimony and moral certainty of the judge in cases regarding the nullity of marriage.

ks. Tomasz ROZKRUT
Apelacja ze strony obrońcy węzła małżeńskiego we współczesnym zreformowanym procesie małżeńskim
Appeal by the protector of marital node in the modern reformed matrimonial process

Beata STYPUŁKOWSKA
Rady ewangeliczne w życiu dziewicy konsekrowanej
Evangelical counsels in the life of a consecrated virgin

ks. Lucjan ŚWITO, Małgorzata TOMKIEWICZ
Czynności administracyjne i cywilnoprawne poprzedzające zawarcie małżeństwa konkordatowego przez pełnomocnika w Polsce
Administrative and legal acts preceding entering into concordat marriage by proxy in Poland

SPRAWOZDANIA

Bolesław A. DÙLLEK

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka i Zjazdu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Rzeszów 3–5 września 2018 roku

« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2