Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Annales Canonici > Annales Canonici 2019 (15)1
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Annales Canonici 2019 (15)1
Annales Canonici 2019 (15)125,00zł
ISSN: 1895-0620
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 137
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
w numerze:

ARTYKUŁY

ks. Jerzy ADAMCZYK

Urząd kapelana w aspekcie kanonicznym
Chaplaincy in the canonical aspect

Małgorzata CHOJARA-SOBIECKA, Kinga KARSTEN, ks. Piotr KROCZEK
Transgraniczny przepływ danych osobowych wiernych Kościoła katolickiego z Polski – na przykładzie kazusu
Cross-Border Flow of Personal Data of the Catholic Church’s Faithful from Poland – on the Example of a Case Study

Piotr SKONIECZNY OP
Pojęcie zamieszkania w obowiązującym prawie kanonicznym
The Notion of Domicile in Current Canon Law

Piotr SKONIECZNY OP
Grzech przeciwko VI przykazaniu Dekalogu popełniony z małoletnimi – aktualne wyzwanie kanonicznego prawa karnego.
Uwagi de lege ferenda w związku ze spotkaniem na szczycie w Watykanie w dniach 21–24 lutego 2019 roku
The Sin against the Sixth Commandment of the Decalogue with minors – a current challenge for Penal Canon Law.
Some observations
de lege ferenda in connection with the summit meeting in the Vatican from 21 to 24 February 2019

Małgorzata CHOJARA-SOBIECKA
Teologiczne podstawy Dekretu ogólnego KEP z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
The theological foundations of the General Decree of the Polish Episcopate Conference of March 13, 2018, on the protection of individuals in relation to the processing of personal data in the Catholic Church

SPRAWOZDANIA

Mateusz SAJKOWSKI

„Biorę sobie ciebie za żonę/męża…” Co dzisiaj mają na myśli narzeczeni? – jesienne sympozjum Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2