Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > NOWOŚCI 2021 > Dorobek polskich kanonistów w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w latach 1918-1939 - Klimkiewicz Daniel
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Dorobek polskich kanonistów w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w latach 1918-1939 - Klimkiewicz Daniel
Dorobek polskich kanonistów w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w latach 1918-1939 - Klimkiewicz Daniel40,00zł
ISBN: 978-83-7438-923-5
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 318
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wykaz ważniejszych skrótów
WSTĘP

Rozdział I. STRUKTURA PRAWNA MAŁŻEŃSTWA
1. Wprowadzenie
2. Specyfika kanonicznego kontraktu małżeńskiego
3. Istotne cele małżeństwa
4. Istotne przymioty małżeństwa
˙ ˙ 4.1. Jedność małżeństwa
˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.1. Znaczenie terminu „jedność małżeństwa”
˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.2. Źródła pochodzenia przymiotu
˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.3. Jedność małżeństwa a poligamia
˙ ˙ 4.2. Nierozerwalność małżeństwa
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.1. Znaczenie terminu „nierozerwalność małżeństwa” i rodzaje nierozerwalności małżeństwa
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.2. Źródła pochodzenia przymiotu
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.3. Rozwody
5. Sakramentalność małżeństwa
˙ ˙ 5.1. Argumenty przemawiające za sakramentalnością małżeństwa
˙ ˙ 5.2. Materia i forma sakramentu małżeństwa
˙ ˙ 5.3. Nierozdzielność kontraktu i sakramentu
˙ ˙ 5.4. Hipotezy szczegółowe
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 5.4.1. Walor małżeństwa po przyjęciu chrztu przez osoby nieochrzczone po zawarciu małżeństwa
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 5.4.2. Problem sakramentalności małżeństwa w przypadku małżeństwa mieszanego zawartego pomiędzy ochrzczonym a nieochrzczonym
6. Podsumowanie

Rozdział II. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (KAN. 1017–1032 KPK)
1. Wprowadzenie
2. Zaręczyny
˙ ˙ 2.1. Warunki konieczne do ważnego zawarcia zaręczyn
˙ ˙ 2.2. Cel zaręczyn
˙ ˙ 2.3. Skutki zaręczyn
˙ ˙ 2.4. Zerwanie zaręczyn
3. Dochodzenie przedmałżeńskie
˙ ˙ 3.1. Założenia generalne
˙ ˙ 3.2. Problem konieczności znajomości prawd wiary
4. Zapowiedzi
˙ ˙ 4.1. Rozwój historyczny instytucji
˙ ˙ 4.2. Obowiązek głoszenia zapowiedzi
˙ ˙ 4.3. Obowiązek doniesienia o zaistniałych przeszkodach małżeńskich
˙ ˙ 4.4. Podmioty kompetentne do wygłoszenia zapowiedzi
˙ ˙ 4.5. Czas i miejsce głoszenia zapowiedzi
˙ ˙ ˙ ˙ 4.5.1. Czas zapowiedzi
˙ ˙ ˙ ˙ 4.5.2. Miejsce zapowiedzi
˙ ˙ 4.6. Dyspensowanie od zapowiedzi
5. Sposób postępowania po wygłoszeniu zapowiedzi
˙ ˙ 5.1. Sposób postępowania w przypadku niewykrycia przeszkody
˙ ˙ 5.2. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do istnienia przeszkody
˙ ˙ 5.3. Sposób postępowania w przypadku wykrycia przeszkody
6. Podsumowanie

Rozdział III. PRZESZKODY MAŁŻEŃSKIE (KAN. 1035–1080 KPK)
1. Wprowadzenie
2. Przeszkody w ogólności
˙ ˙ 2.1. Przeszkody tajne
˙ ˙ 2.2. Dyspensowanie od przeszkód
3. Przeszkody w szczególności
˙ ˙ 3.1. Przeszkody wzbraniające
˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.1. Przeszkoda ślubu zwykłego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.1.1. Zakres przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.1.2. Ustanie przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2.1. Rozwój historyczny instytucji
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2.2. Kanonizacja ustawodawstwa cywilnego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2.3. Skutki prawne adopcji
˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.3. Przeszkoda odmiennego wyznania
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.3.1. Ratio legis przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.3.2. Zakres przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.3.3. Pochodzenie przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.3.4. Problem rękojmi
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.3.4.1. Założenia generalne
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.3.4.2. Kwestie szczegółowe
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.3.5. Inne zobowiązania
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.3.6. Obowiązki duszpasterzy w odniesieniu do małżeństw mieszanych
˙ ˙ 3.2. Przeszkody zrywające
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1. Przeszkoda wieku
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1.1. Przeszkoda wieku a zdolność do zawarcia małżeństwa
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1.2. Dyspensowanie
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.2. Przeszkoda niemocy płciowej
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.2.1. Warunki konieczne do zaistnienia przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.2.2. Pełny akt małżeński
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.2.3. Impotencja wątpliwa
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.3. Przeszkoda węzła małżeńskiego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.3.1. Podstawa prawna przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.3.2. Pochodzenie przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.3.3. Stwierdzenie stanu wolnego
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.4. Przeszkoda różności religii
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.4.1. Zakres przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.4.2. Wątpliwość co do udzielenia chrztu
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.4.3. Dyspensowanie
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.5. Przeszkoda wyższych święceń
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.5.1. Podstawa prawna i zakres przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.5.2. Dyspensowanie
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.6. Przeszkoda ślubu czystości
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.6.1. Fundament prawny przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.6.2. Pochodzenie przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.6.3. Dyspensowanie
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.7. Przeszkoda uprowadzenia
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.7.1. Fundament prawny przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.7.2. Pochodzenie przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.8. Przeszkoda występku
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.8.1. Fundament prawny przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.8.2. Pochodzenie przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.8.3. Dyspensowanie
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.8.4. Zwielokrotnienia przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.9. Przeszkoda pokrewieństwa
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.9.1. Ratio legis przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.9.2. Zakres przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.9.3. Dyspensowanie
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.9.4. Zwielokrotnienie przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.10. Przeszkoda powinowactwa
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.10.1. Zakres przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.10.2. Dyspensowanie
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.10.3. Zwielokrotnienia przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.11. Przeszkoda przyzwoitości publicznej
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.11.1. Rozwój historyczny instytucji
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.11.2. Fundament prawny przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.11.3. Zakres przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.11.4. Dyspensowanie
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.11.5. Zwielokrotnienie przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.12. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.12.1. Ratio legis przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.12.2. Zakres przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.12.3. Warunki konieczne do zaistnienia przeszkody
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.12.4. Dyspensowanie
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.13. Pokrewieństwo prawne
4. Podsumowanie

Rozdział IV. ZGODA MAŁŻEŃSKA (KAN. 1081–1093 KPK)
1. Wprowadzenie
2. Założenia generalne
˙ ˙ 2.1. Zgoda małżeńska przyczyną sprawczą małżeństwa
˙ ˙ 2.2 Sposoby wyrażenia zgody małżeńskiej
˙ ˙ 2.3. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika i tłumacza
˙ ˙ 2.4. Domniemanie ważności małżeństwa
3. Wady zgody małżeńskiej
˙ ˙ 3.1. Brak wiedzy koniecznej o małżeństwie
˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.1. Wiedza minimalna konieczna do zawarcia małżeństwa
˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2. Brak rozeznania koniecznego do zawarcia małżeństwa
˙ ˙ 3.2. Błąd
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1. Błąd faktyczny
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1.1. Błąd co do osoby
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1.2. Błąd co do przymiotu osoby
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1.2.1. Error redundans
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1.2.2. Błąd co do statusu niewolniczego
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.2. Błąd prawny
˙ ˙ 3.3. Symulacja
˙ ˙ ˙ ˙ 3.3.1. Wykluczenie prawa do pożycia małżeńskiego
˙ ˙ ˙ ˙ 3.3.2. Wykluczenie istotnych przymiotów małżeństwa
˙ ˙ 3.4. Przymus i bojaźń
˙ ˙ ˙ ˙ 3.4.1. Przymus i bojaźń jako wady aktu prawnego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.4.1.1. Przymus
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.4.1.2. Bojaźń
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.4.1.2.1. Bojaźń zwykła
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.4.1.2.2. Bojaźń szacunkowa
˙ ˙ ˙ ˙ 3.4.2. Źródła pochodzenia wad zgody
˙ ˙ 3.5. Warunek
˙ ˙ ˙ ˙ 3.5.1. Wpływ warunku na ważność zgody małżeńskiej
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.5.1.1. Warunki niepostawione
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.5.1.2. Warunek odnoszący się do przyszłości sprzeczny z istotą małżeństwa
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.5.1.3. Warunek dotyczący przyszłości
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.5.1.4. Warunek dotyczący przeszłości i teraźniejszości
4. Podsumowanie

Rozdział V. FORMA KANONICZNA I LITURGICZNA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA (KAN. 1094–1103 KPK)

1. Wprowadzenie
2. Forma kanoniczna
˙ ˙ 2.1. Forma zwyczajna
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.1. Rozwój historyczny instytucji
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.2. Świadek urzędowy
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.3. Delegacja władzy do asystowania przy zawieraniu małżeństwa
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.3.1. Natura delegacji
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.3.2. Delegacja udzielona do konkretnego przypadku
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.3.3. Delegacja ogólna
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.4 Warunki wymagane do asystencji przy zawieraniu małżeństwa
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.4.1. Warunki wymagane do ważnej asystencji
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.4.2. Warunki wymagane do godziwej asystencji
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.5. Osoby zobowiązane do zachowania formy kanonicznej
˙ ˙ 2.2. Forma nadzwyczajna
3. Forma liturgiczna
˙ ˙ 3.1. Sytuacja zwyczajna
˙ ˙ 3.2. Zawieranie małżeństwa mieszanego
4. Podsumowanie

Rozdział VI. MAŁŻEŃSTWA TAJNE, SEPARACJA MAŁŻONKÓW, UWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA (KAN. 1104–1107 I 1128–1141 KPK)
1. Wprowadzenie
2. Małżeństwo tajne
˙ ˙ 2.1. Zezwolenie na zawarcie małżeństw tajnych
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.1. Podmioty kompetentne do wydania zezwolenia
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.2. Przyczyny udzielenia zezwolenia
˙ ˙ 2.2. Obowiązek zachowania tajemnicy
˙ ˙ 2.3. Zawarcie małżeństwa w formie prawnej
3. Separacja małżonków (kan. 1128–1132 KPK)
˙ ˙ 3.1. Zasada generalna. Konieczność zachowania pożycia małżeńskiego
˙ ˙ 3.2. Formy separacji
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1. Separacja trwała
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.2. Separacja czasowa
˙ ˙ 3.3. Skutki separacji
4. Uważnienie małżeństwa
˙ ˙ 4.1. Uważnienie zwyczajne
˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.1. Uważnienie małżeństwa z powodu zaistnienia przeszkody zrywającej
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.1.1. Warunki konieczne do uważnienia
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.1.2. Sposoby ponowienia zgody małżeńskiej
˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.2. Uważnienie małżeństwa z powodu braku zgody małżeńskiej
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.2.1. Warunki konieczne do uważnienia
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.2.2. Sposoby wyrażania zgody małżeńskiej
˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.3. Uważnienie małżeństwa z powodu braku zachowania formy kanonicznej
˙ ˙ 4.2. Uzdrowienie w zawiązku
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.1. Mechanizmy funkcjonowania uzdrowienia w zawiązku
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.2. Trwanie ważnie wyrażonej zgody małżeńskiej warunkiem koniecznym do zastosowania uzdrowienia w zawiązku
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.3. Możliwość uzdrowienia w zawiązku w przypadku wystąpienia przeszkody pochodzącej z prawa naturalnego lub prawa Bożego pozytywnego
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.4. Konieczność wystąpienia poważnej i słusznej przyczyny
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.5. Skutki uzdrowienia w zawiązku
5. Podsumowanie

Rozdział VII. KODYFIKACJA OSOBOWEGO PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ

1. Wprowadzenie
2. Stan prawny w czasie odzyskania niepodległości
3. Przebieg procesu kodyfikacyjnego
˙ ˙ 3.1. Geneza powołania do życia Komisji Kodyfikacyjnej
˙ ˙ 3.2. Prace Komisji Kodyfikacyjnej
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.1. Dyskusja nad Zasadami prawa małżeńskiego zredagowanymi przez Władysława Jaworskiego
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.2. Czytania projektu w podkomisjach (1924–1926)
˙ ˙ ˙ ˙ 3.2.3. Zaaprobowanie projektu przez Komitet Organizacji Prac
4. Stanowiska kanonistów wobec prac Komisji Kodyfikacyjnej
˙ ˙ 4.1. Okres do zaaprobowania projektu przez Komitet Organizacji Prac (1919–1929)
˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.1. Obawy kanonistów co do prac Komisji Kodyfikacyjnej
˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.2. Autorskie propozycje rozwiązań systemowych
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.2.1. Model autorstwa Władysława Hozakowskiego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4.1.2.2. Model autorstwa Władysława Abrahama
˙ ˙ 4.2. Okres po zaaprobowaniu projektu przez Komitet Organizacji Prac (1929–)
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.1. Krytyczne opinie kanonistów
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.2. Krytyczne uwagi wobec Zasad Projektu Karola Lutostańskiego
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.3. Polemiki kanonistów z twórcami projektu
˙ ˙ ˙ ˙ 4.2.4. Autorskie propozycje rozwiązań systemowych sporządzone przez kanonistów
5. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2