Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Teologia > Działalność duszpasterstwa osób niepełnosprawnych ruchowo i Katolickiego Stowarzyszenia "Cyrenejczyk" w latach 1986-2016: Studium pastoralno-katechetyczne - Stanisław Staśko
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Działalność duszpasterstwa osób niepełnosprawnych ruchowo i Katolickiego Stowarzyszenia "Cyrenejczyk" w latach 1986-2016: Studium pastoralno-katechetyczne - Stanisław Staśko
Działalność duszpasterstwa osób niepełnosprawnych ruchowo i Katolickiego Stowarzyszenia 65,00zł
ISBN: 978-83-7438-705-7
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 455
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Podziękowania

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
Podstawowe założenia związane z niepełnosprawnością ruchową osób

1.1. Główne pojęcia: zdrowia, choroby, niepełnosprawności
1.2. Uwarunkowania i rodzaje niepełnosprawności ruchowej
1.3. Konsekwencje fizyczne, psychiczne i duchowe niepełnosprawności
1.4. Potrzeba holistycznego ujęcia rehabilitacji i wsparcia osób niepełnosprawnych ruchowo
1.4.1. Rodzaje i uwarunkowania rehabilitacji
1.4.2. Rehabilitacja fizyczna
1.4.3. Wsparcie psychiczno-duchowe w procesie rehabilitacyjnym

ROZDZIAŁ II
Soteriologiczny wymiar ludzkiego cierpienia

2.1. Ludzkie cierpienie i jego źródła
2.1.1. Przyczyny ludzkiego cierpienia
2.1.2. Ból fizyczny
2.1.3. Cierpienie psychiczne
2.1.4. Duchowy wymiar cierpienia
2.2. Cierpienie w Starym Testamencie
2.2.1. Doświadczenie grzechu i zapowiedź cierpienia
2.2.2. Bolesne doświadczenia Narodu Wybranego jako konsekwencja niewierności
2.2.3. Hiob przykładem cierpienia niewinnego
2.2.4. Zapowiedź soteriologicznego wymiaru cierpienia Sługi Jahwe
2.3. Zbawczy wymiar cierpienia Jezusa oraz współuczestnictwo każdego cierpiącego
2.3.1. Wybór i zgoda na cierpienie
2.3.2. Cierpienie Jezusa za zbawienie świata
2.3.3. Akt zbawczej ekspiacji Chrystusa przez ukrzyżowanie
2.3.4. Indywidualne cierpienie a współuczestnictwo w zbawczym dziele Chrystusa

ROZDZIAŁ III
Odpowiedź Kościoła tarnowskiego na wyzwania Kościoła powszechnego i potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo

3.1. Realizacja wskazań Kościoła powszechnego
3.2. Caritas jako organizacja i jej praktyka
3.3. Planowanie, organizacja i powstanie struktur duszpasterstwa osób niepełnosprawnych w latach 1986–1991
3.4. Pierwsze formy organizacji duszpasterstwa osób niepełnosprawnych

ROZDZIAŁ IV
Troska pastoralna Kościoła tarnowskiego o niepełnosprawnych ruchowo realizowana przez Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych ruchowo i Katolickie Stowarzyszenie „Cyrenejczyk”

4.1. Powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk”
4.2. Cel działalności
4.3. Podstawowe dane dotyczące osób niepełnosprawnych na terenie diecezji tarnowskiej
4.4. Rozwój i aktywizacja wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo

ROZDZIAŁ V
Zróżnicowane formy działalności pastoralno-katechetycznej na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo i ich najbliższych

5.1. Turnusy wakacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo
5.2. Praca duszpasterska w okręgach
5.3. Diecezjalne Forum Niepełnosprawnych oraz spotkania świąteczne
5.4. Pielgrzymki
5.5. Działalność formacyjno-edukacyjna: pismo „Droga Nadziei”, środki audiowizualne oraz Internet

ZAKOŃCZENIE

Wykaz skrótów
Bibliografia
Aneksy


PODSUMOWANIE
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2