Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Patrologia / Źródła > Epifaniusz z Salaminy, Panarion: Herezje 1-33 - tł. Marek Gilski, opr. Arkadiusz Baron
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Epifaniusz z Salaminy, Panarion: Herezje 1-33 - tł. Marek Gilski, opr. Arkadiusz Baron
Epifaniusz z Salaminy, Panarion70,00zł
ISBN: 978-83-7438-417-9
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 567
Koszyk: do koszyka
Ocena: 5
SPIS TREŚCI:

Epifaniusz z Salaminy i jego Panarion
  1. Biografia
  2. Dzieła
  3. Panarion
     Tytuł i cel
     Datacja Panarionu
     Układ i struktura
     Język
     Źródła
     Metoda polemiki

Od wydawców
Wykaz ważniejszych skrótów
Bibliografia


EPIFANIUSZ Z SALAMINY – PANARION
KSIĘGA PIERWSZA ∙ TOM I ∙ HEREZJE 1–20

[Αnacephalaeοsis tοmi primi]
[Streszczenie tomu pierwszego]

Ἐπιφανίου ἐπισκόπου κατὰ αἱρέσεων τὸ ἐπικληθὲν πανάριον εἴτουν κιβώτιον
Biskupa Epifaniusza dzieło przeciwko herezjom pt. Panarion lub Apteczka

[Prοοemium]
Wstęp

[Α´. Βαρβαρισμός.]
[1. Barbaryzm]

[Β´. Σκυθισμός.]
[2. Scytyzm]

[Γ´. Ἑλληνισμός.]
[3. Hellenizm]

[Δ´. Ἰουδαϊσμός.]
[4. Judaizm]

Κατὰ Στωϊκῶν, ἀπὸ Ἑλληνισμοῦ [αἱρέσεως] γ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ε´
5. Przeciwko stoikom, z hellenizmu herezja trzecia, w kolejności piąta

Πλατωνικοί, ἀπὸ Ἑλληνισμοῦ αἵρεσις δ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ς´
6. Przeciwko platonikom, z hellenizmu herezja czwarta, w kolejności szósta

Πυθαγόρειοι, ἀπὸ Ἑλληνισμοῦ αἵρεσις ε´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ζ´
7. Pitagorejczycy, z hellenizmu herezja piąta, w kolejności siódma

Ἐπικούρειοι, ἀπὸ Ἑλληνισμοῦ αἵρεσις ς´, τῆς δὲ ἀκολουθίας η´
8. Epikurejczycy, z hellenizmu herezja szósta, w kolejności ósma
  [4. Judaizm, kontynuacja]

Κατὰ Σαμαρειτῶν, ἀπὸ Ἑλληνισμοῦ αἱρέσεως ζ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας θ´
9. Przeciw Samarytanom, z hellenizmu herezja siódma, w kolejności dziewiąta

Κατὰ Ἐσσηνῶν, ἀπὸ Σαμαρειτῶν αἱρέσεως α´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ι´
10. Przeciwko esseńczykom, herezja pierwsza od Samarytan, w kolejności dziesiąta

Κατὰ Σεβουαίων, ἀπὸ Σαμαρειτῶν αἱρέσεως β´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ια´
11. Przeciwko sebuajom, herezja druga od Samarytan, w kolejności jedenasta

Κατὰ Γοροθηνῶν, ἀπὸ Σαμαρειτῶν αἱρέσεως γ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ιβ´
12. Przeciwko gorotenom, herezja trzecia od Samarytan, w kolejności dwunasta

Κατὰ Δοσιθέων, ἀπὸ Σαμαρειτῶν αἱρέσεως δ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ιγ´
13. Przeciwko dozytenom, herezja czwarta od Samarytan, w kolejności trzynasta

Κατὰ Σαδδουκαίων, ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ αἱρέσεως α´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ιδ´
14. Przeciwko saduceuszom, herezja pierwsza z judaizmu, w kolejności czternasta

Κατὰ Γραμματέων, ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ [αἱρέσεως] β´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ιε´
15. Przeciwko uczonym w Piśmie, [herezja] druga z judaizmu, w kolejności piętnasta

Κατὰ Φαρισαίων, ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ [αἱρέσεως] γ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ις´
16. Przeciwko faryzeuszom, [herezja] trzecia z judaizmu, w kolejności szesnasta

Κατὰ Ἡμεροβαπτιστῶν, ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ αἱρέσεως δ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ιζ´
17. Przeciwko hemerobaptystom, z judaizmu herezja czwarta, w kolejności siedemnasta

Κατὰ Νασαραίων, ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ αἱρέσεως ε´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ιη´
18. Przeciwko nazarejczykom, z judaizmu herezja piąta, w kolejności osiemnasta

Κατὰ Ὀσσαίων, ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ αἱρέσεως ς´, τῆς δὲ ἀκολουθίας ιθ´
19. Przeciwko ossejom, z judaizmu herezja szósta, w kolejności dziewiętnasta

Κατὰ Ἡρῳδιανῶν, ἀπὸ Ἰουδαϊσμοῦ αἱρέσεως ζ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας κ´
20. Przeciwko herodianom, z judaizmu herezja siodma, w kolejności dwudziesta

[20Α.] Ἐνδημία Χριστοῦ καὶ ἐνσάρκου παρουσίας καὶ ἀληθείας πρόσωπον
[20A.] Pobyt Chrystusa [wśród nas] i charakter Jego prawdy


EPIFANIUSZ Z SALAMINY – PANARION
KSIĘGA PIERWSZA ∙ TOM II ∙ HEREZJE 21–33

[Αnacephalaeοsis tοmi secundi.]
[Streszczenie tomu drugiego]

Κατὰ Σιμωνιανῶν πρώτη μετὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν τὴν μόνην οὖσαν, τῆς δὲ ἀκολουθίας κα´
21. Przeciwko symonianom, pierwsza po pojawieniu się jedynej wiary w Jezusa Chrystusa

Κατὰ Μενάνδρου, β´ ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, τῆς δὲ ἀκολουθίας κβ´
22. Przeciwko Menandrowi, druga od przyjścia Chrystusa, w kolejności dwudziesta druga

Σατορνίλου, γ´ ἀπὸ τῆς τοῦ κυρίου παρουσίας, τῆς δὲ ἀκολουθίας κγ´
23. Przeciw Satornilowi, trzecia od przyjścia Pana, w kolejności dwudziesta trzecia

Κατὰ Βασιλείδου δ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας κδ´
24. Przeciwko Bazylidesowi, czwarta, w kolejności dwudziesta czwarta

Κατὰ Νικολαϊτῶν ε´, τῆς δὲ ἀκολουθίας κε´
25. Przeciwko nikolaitom, piąta, w kolejności dwudziesta piąta

Κατὰ Γνωστικῶν τῶν καὶ Βορβοριτῶν ς´, τῆς δὲ ἀκολουθίας κς´
26. Przeciwko gnostykom zwanym borborytami, szósta, w kolejności dwudziesta szósta

Κατὰ Καρποκρασίων ζ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας κζ´
27. Przeciwko karpokracjanom, siódma, w kolejności dwudziesta siódma

Κατὰ Κηρινθιανῶν ἤτοι Μηρινθιανῶν η´, τῆς δὲ ἀκολουθίας κη´
28. Przeciw ceryntianom albo meryntianom, ósma, w kolejności dwudziesta ósma

Κατὰ Ναζωραίων θ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας κθ´
29. Przeciw nazorejczykom, dziewiąta, w kolejności dwudziesta dziewiąta

Κατὰ Ἐβιωναίων ι´, τῆς δὲ ἀκολουθίας λ´
30. Przeciwko ebionitom, dziesiąta, w kolejności trzydziesta

Κατὰ Οὐαλεντίνων τῶν καὶ Γνωστικῶν ια´, τῆς δὲ ἀκολουθίας λα´
31. Przeciwko walentynianom zwanym gnostykami, jedenasta, w kolejności trzydziesta pierwsza
  [ΕΚ] ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓIΟΥ ΕIΡHΝΑIΟΥ
  Z dzieł świętego Ireneusza

Κατὰ Σεκουνδιανῶν οἷς συνήφθη Ἐπιφάνης καὶ Ἰσίδωρος ιβ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας λβ´
32. Przeciwko sekundianom, do ktorych przyłączyli się Epifanes i Izydor, dwunasta, w kolejności trzydziesta druga

Κατὰ Πτολεμαϊτῶν ιγ´, τῆς δὲ ἀκολουθίας λγ´
33. Przeciwko ptolemaitom, trzynasta, w kolejności trzydziesta trzecia
  Πτολεμαίου πρὸς Φλώραν
  [List] Ptolemeusza do Flory

Komentarze
Łukasz Krzyszczuk (14.09.2017)
 Moim życzeniem jest, aby ta pozycja została wznowiona. Pozdrawiam
Krzysztof Rarok (30.05.2017)
 Moim życzeniem jest, aby ta pozycja została wznowiona. Pozdrawiam
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2