Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Filozofia > Filozofia moralna Thomasa Nagela a współczesna etyka cnót - Weronika Wojtanowska
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Filozofia moralna Thomasa Nagela a współczesna etyka cnót - Weronika Wojtanowska
Filozofia moralna Thomasa Nagela a współczesna etyka cnót - Weronika Wojtanowska 89,00zł
ISBN: 978-83-7438-839-9
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 284
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Podziękowania
Wstęp

ROZDZIAŁ I
Wprowadzenie do filozofii Thomasa Nagela

1. Filozoficzne inspiracje Nagela
1.1. Filozofia społeczna
1.2. Tradycja racjonalistyczna i filozofia analityczna
1.3. Intuicjonizm
2. Epistemologiczne i metafizyczne podstawy teorii etycznej Nagela
2.1. Sposób rozumienia filozofii przez Thomasa Nagela
2.2. Rola i znaczenie człowieka we wszechświecie
2.3. Współistnienie wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy
3. Znaczenie wewnętrznej i zewnętrznej perspektywy dla teorii etycznej
3.1. Typologia racji
3.2. Pluralizm etyczny

ROZDZIAŁ II
Realizm etyczny i obiektywność etyki

1. Realizm racji i kognitywizm etyczny Nagela
1.1. Realizm etyczny
1.2. Nagel wobec teorii błędu
1.3. Fikcjonalizm
2. Problem ontycznego statusu wartości
2.1. Racje a wartości
2.2. Status wartości w koncepcji Johna McDowella i Roberta Audiego
3. Realizm etyczny w świetle nauk ewolucyjnych
3.1. Niekompatybilność darwinizmu i realizmu etycznego w argumentacji Nagela
3.2. Sharon Street i argumenty przeciwko realizmowi etycznemu
4. Pomiędzy etyką a moralnością

ROZDZIAŁ III
W stronę współczesnej etyki cnót

1. Formalne warunki rozumowania praktycznego
1.1. Racje roztropności i altruizmu w rozumowaniu praktycznym
1.2. Racje wewnętrzne i zewnętrzne
2. Zagadnienie kompatybilności koncepcji Nagela i etyki cnót
2.1. Wprowadzenie do współczesnych koncepcji etyki cnót
2.2. Zarzuty wobec etyki formalistycznej
3. Moralność a kwestia natury ludzkiej
3.1. Inspiracje myślą Arystotelesa
3.2. Poszerzone rozumienie natury ludzkiej

ROZDZIAŁ IV
Rozum, emocje i etyka cnót w perspektywie typologii racji

1. Dyspozycja do ważenia racji jedną z podstawowych cnót
2. Problem efektywności i godziwości etyki cnót
2.1. Niejednoznaczna rola i status etyki cnót
2.2. Efektywność etyki cnót
2.3. Problem godziwości etyki cnót w perspektywie typologii racji
3. Kognitywno-afektywne ujęcie cnoty
3.1. Współczesna etyka cnót a niedyrektywne metody wychowawcze
3.2. Kognitywno-afektywne ujęcie cnoty w praktyce
4. Emocje i umysł ucieleśniony
4.1. Emocje w koncepcji cnoty Arystotelesa i Kanta
4.2. Fałszywa dychotomia
4.3. Internalizm motywacyjny w świetle współczesnej nauki
4.4. Emocje w perspektywie typologii racji

Zakończenie
Bibliografia

« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2