Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Folia Historica Cracoviensia > Folia Historica Cracoviensia 18(2012)
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Folia Historica Cracoviensia 18(2012)
Folia Historica Cracoviensia 18(2012)35,00zł
ISSN: 0867-8294
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 277 [1]
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
W numerze:

COMMENTATIONES et DISSERTATIONES:
 Sławomir DRYJA, Wojciech GŁOWA, Joanna SŁAWIŃSKA, Stanisław SŁAWIŃSKI, Najstarsze fazy kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Małgorzaty i św. Stanisława w Żębocinie
 Tomasz GAŁUSZKA OP, Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera
 Arnold PAWLINA OP, Problem prostytucji w średniowiecznym Krakowie. Jana Falkenberga Iudicium de aedificandis domis pro meretricibus
 Adam POZNAŃSKI, Ku reformie średniowiecznych mendykantów. Macieja Hayna (†1477) Exhortatio ad meditationem et conformationem passionis Christi
 Krzysztof KACZMAREK, Święcenia duchowieństwa przez biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego (†1488)
 Tomasz STOLARCZYK, Kryzys i reforma życia monastycznego XIV–XVI wieku i jego wpływ na dominikański klasztor łęczycki
 Przemysław STANKO, Rachunki kościoła parafialnego w Zatorze z lat 1559–1561
 Wiktor SZYMBORSKI, Źródła do historii dominikańskiego studium generale w Krakowie w epoce nowożytnej. Stan badań i perspektywy badawcze
 Urszula KICIŃSKA, Pobożność szlachcianki w świetle polskich drukowanych mów pogrzebowych XVII wieku
 Emilia KARPACZ, „Opłakane czasy” – epidemia dżumy w Krakowie w latach 1707–1710. Przyczynek do badań nad upadkiem królewskiego miasta
 Katarzyna MYŚLIŃSKA, Geneza powstania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 marca 1928 roku o postępowaniu administracyjnym
 Tadeusz KOPYŚ, Polityka Jana Pawła II wobec Kościołów za żelazną kurtyną w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku

RECENSIONES:
 ks. Szymon TRACZ, Natalia NOWAKOWSKA, Królewski kardynał. Studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503)
 Piotr KLAMANN, Między realizmem a oportunizmem. Rzecz o Francji Vichy

ACTIVITAS FACULTATIS:
 Hermina ŚWIĘCH, Sprawozdanie z objazdu naukowego. Lwów i okolice
 Karolina WAWOK, Sprawozdanie z działalności studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2