Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Folia Historica Cracoviensia > Folia Historica Cracoviensia 21(2015)
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Folia Historica Cracoviensia 21(2015)
Folia Historica Cracoviensia 21(2015)35,00zł
ISSN: 0867-8294
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 320
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

COMMENTATIONES et DISSERTATIONES


Bogusław KRASNOWOLSKI
The Sacred in the Spatial Arrangements of Chartered Cities in Małopolska in 13th–15th Centuries
Sacrum w układach przestrzennych lokacyjnych miast Małopolski w XIII–XV w.

Jerzy RAJMAN
Kościoły bożogrobców w Małopolsce. Z badań nad patrociniami i relikwiami (XII–XVI w.)
Churches of the Canons Regular of the Holy Sepulchre. Based on the studies on patrocinia and relics (12th to 16th c.)

Józef MARECKI
Uczeni w habity przyobleczeni
Habit Clad Scholars

Andrzej BRUŹDZIŃSKI
Forms of piety among members of religious confraternities in Krakow in the early modern period
Formy pobożności członków bractw religijnych w nowożytnym Krakowie

Tomasz GRAFF
Neue Festlegungen zur theologischen Reflexion von Martinus Vadovius
Nowe ustalenia dotyczące refleksji teologicznej Marcina Wadowity

Wiktor SZYMBORSKI
Vice-regents of the Dominican studium generale in Krakow in the modern period – selected aspects
Bakałarze dominikańskiego Studium Generalnego w Krakowie w epoce nowożytnej – wybrane zagadnienia

Bartłomiej Michał WOŁYNIEC
Biskup Marcin Szyszkowski (1616–1630) jako twórca nabożeństwa siedmiu kościołów krakowskich
Bishop Marcin Szyszkowski (1616–1630) as the creator of the Service of Seven Krakow Churches

Agata PRZESMYCKA, Krzysztof SZOSTEK, Elżbieta NIEDŹWIECKA, Sławomir DRYJA, Aleksandra LEMPART, Elżbieta HADUCH
Past inhabitants of Garbary – a biocultural perspective
Dawni mieszkańcy Garbar w ujęciu biokulturowym

Szymon SUŁECKI
Ausdrücke elianischer Frömmigkeit der Karmeliten in der Neuzeit
Wyrazy pobożności eliańskiej karmelitów w dobie nowożytnej

Joanna MAŁOCHA
Święta Eulalia z Meridy i rozwój jej kultu w świetle średniowiecznych utworów poetyckich
St. Eulalia of Merida and the development of her cult in light of medieval poems

RECENSIONES

Marcin DANIELEWSKI
S. Koc, Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210–1410

Stanisław KOC
Odpowiedź na recenzję M. Danielewskiego książki Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego 1210–1410

ACTIVITAS FACULTATIS

Sławomir DRYJA, Maria DZIAŁO
Pracownia Dziejów Kultury Materialnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Natalia KRUPA
Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Józef SKRABSKI
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2