Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Czasopisma > Folia Historica Cracoviensia > Folia Historica Cracoviensia 22(2016)
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Folia Historica Cracoviensia 22(2016)
Folia Historica Cracoviensia 22(2016)49,00zł
ISSN: 0867-8294
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 662
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
TOM DEDYKOWANY PAMIĘCI Ś.P. O. PROF. DR HAB. BENIGNUSA WANATA

SPIS TREŚCI:

PRO MEMORIA

Edward WANAT SDS
Mój starszy brat, o. prof. dr hab. Benignus Józef Wanat OCD. Osobiste wspomnienie rodzinne
My elder brother Fr Prof.Benignus Jozef Wanat OCD. Personal family reminiscences

Adam SAPETA
Architectura militaris w dziełach o. Benignusa Wanata
Architectura militaris in the works of Fr Prof. Benignus Wanat

Inga PLATOWSKA-SAPETOWA
Jacka Praśkiewicza portret fotograficzny o. Benignusa Wanata, karmelity bosego, z głową Chrystusa w tle
A photographic portrait of Father Benignus Wanat, discalced Carmelite, with Christ’s head Ecce Homo in the background

Szczepan T. PRAŚKIEWICZ OCD
Prof. dr hab. Benignus Józef Wanat OCD jako propagator kultu św. Rafała Kalinowskiego
Fr Prof. Benignus Józef Wanat OCD as a promoter of the worship of St Rafał Kalinowski

COMMENTATIONES et DISSERTATIONES

Kinga BLASCHKE
Pięciu braci męczenników. Pierwsi polscy eremici i ich kult
Five Martyr Brothers. First Polish hermits and their worship

Greta DZIKOWSKA
The Sevillian collection of the images of Mercedarians by Zurbarán
Sewilski zbiór wizerunków zakonników mercedariańskich pędzla Zurbarana

Pablo de la FUENTE
Agua y poder político. La reubicación del convento capuchino de Figueras
Woda i władza polityczna. Relokacja kapucyńskiego klasztoru z Figueras

Dariusz GALEWSKI
Artistic foundations of the Carmelite Order in Silesia in early modern times. Selected issues
Fundacje artystyczne dla śląskich karmelitów w okresie nowożytnym – wybrane zagadnienia

Krzysztof GOMBIN
„Ścisk na podatki, a suknia tak długa, że się po ziemi wlecze”, czyli o politycznym aspekcie mody w kazaniach ks. Józef Męcińskiego, wygłoszonych w lubelskim kościele św. Ducha w czasie Sejmu Wielkiego
”Ścisk na podatki, a suknia tak długa, że się po ziemi wlecze”, or the political aspect of fashion in the sermons of rev. Joseph Męciński, delivered in Lublin at St. Spirit’s Church during the Great Seym

Paulina KLUZ
Analogia ad legendum. Funkcja znaczeniowa, użytkowa i kompozycyjna dwóch ambon w kościele oo. Dominikanów w Lublinie
Analogia ad legendum. Semantic, practical and compositional function of two pulpits in the Dominican church in Lublin

Ewa KORPYSZ
Zmiany w wyposażeniu architektoniczno-rzeźbiarskim klasztoru czerwińskiego w pierwszej połowie XVI wieku
Changes to the architectural and sculptural furnishings of monastery in Czerwińsk in the first half of the XVI century

Aneta KRAMISZEWSKA
„Weź swój krzyż i idź za Jezusem…”. Wizerunek człowieka niosącego krzyż jako alegoria życia zakonnego
”Take up thy cross and follow Jesus…” The image of a man bearing a cross as an allegory of monastic life

Michał KURZEJ
The iconographic programme of the Poor Clares’ church in Krakow
Program treściowy wystroju kościoła Klarysek w Krakowie

S. Małgorzata ŁUKAWSKA
“Interpretation of garb…”. The history and symbolism of the Carmelite habit in Polish convents
„Objaśnienie o sukience…” Historia i symbolika habitu karmelitańskiego w polskich klasztorach żeńskich

Urszula MAZURCZAK
Związki teologii krzyża św. Bonawentury z mistyką Karmelu. Z kręgu powinowactwa sztuki franciszkańskiej i karmelitańskiej na wybranych przykładach sztuki z XIV i początku XV wieku
The relations of St. Bonaventure’s theology of the cross with the Carmelite mysticism. In the realm of Franciscan and Carmelite artistic affinity exemplified by the chosen works of art from the 14th and the early 15th centuries

Ryszard MĄCZYŃSKI
Wiekopomna zasługa i zakonna pokora – dzieje serca Stanisława Konarskiego
The memorable service and monastic humility – the history of Stanisław Konarski’s heart

Adam ORGANISTY
Mistyka hiszpańska na gruncie malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przełomu XX i XXI wieku
The Spanish mysticism in paintings by artists from the Fine Arts Academy in Krakow at the turn of the 21st century

Adam ORGANISTY, Jerzy ŻMUDZIŃSKI
Prophet Elijah in the woods in the high altar of the Church of Discalced Carmelites in Czerna
„Prorok Eliasz na puszczy” w ołtarzu głównym kościoła karmelitów bosych w Czernej

Jan Gustaw ROKITA
Medal na pamiątkę wręczenia papieżowi Innocentemu XI sztandarów tureckich zdobytych pod Parkanami, autorstwa Giovanniego Martino Hameraniego z 1684 roku. Uwagi ikonograficzne
Medal ceremony in remembrance of Pope Innocent XI won the Turkish standards of Parkany, by Giovanni Martino Hamerani 1684. Comments iconographic

Irena ROLSKA
The history of the foundation of the Calced Carmelite Church in Wola Gułowska
Dzieje fundacji kościoła karmelitów trzewiczkowych w Woli Gułowskiej

Grażyna RYBA
Kościół bernardynów w Rzeszowie. Mistagogia przestrzeni prowadzącej do wnętrza świątyni
The Bernardine church in Rzeszow. Mystagogy of the space leading into the church interior

Józef SKRABSKI
The stonemasonry centre in Dębnik under the management of the discalced Carmelites in Czerna
Ośrodek kamieniarski w Dębniku pod zarządem karmelitów bosych w Czernej

Agnieszka SKRODZKA
Królewicz jezuitą, król opatem. Wątek „zakonny” w ikonografii Jana Kazimierza
The prince as a Jesuit, the king as an abbot. The “monastic” theme in the iconography of John II Casimir

Mirosława SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA
A comparison of approaches to art. in the constitutions of the Orders of the Discalced Carmelites and Trinitarians
Wspólne spojrzenie na sztukę w konstytucjach reformowanych zakonów karmelitów i trynitarzy

Karolina STANILEWICZ
The role of monastic embroidery workshops in the formation of the early modern Polish embroidery
Rola pracowni klasztornych w kształtowaniu się polskiego hafciarstwa nowożytnego

Karolina SZLĘK
The influence and significance of monastic lace workshops on the development of Polish lace-making (as exemplified by the Benedictine Convent in Staniątki)
Wpływ i znaczenie przyklasztornych warsztatów na rozwój koronkarstwa polskiego (na przykładzie opactwa Benedyktynek w Staniątkach)

Piotr SZWEDA MS
Arcabas’s paintings in the Shrine of Our Lady of La Salette
Malowidła Arcabasa w sanktuarium Matki Bokiej w La Salette

Dariusz TABOR CR
In search of the perfect wilderness. Anchoritism in Cistercian art and spirituality
W poszukiwaniu doskonałej puszczy. Anachoretyzm w duchowości i sztuce cystersów

Cezary TARACHA
Francesco Arcelli, włoski zakonnik na służbie burbońskiej Hiszpanii
Francesco Arcelli, an Italian monk at the service of Bourbon Spain

Rev. Jacek URBAN
The Krakow church and Bl. Bernardyna Jabłońska in the years 1896–1940
Kościół krakowski a bł. Bernardyna Jabłońska w latach 1896–1940

Rev. Andrzej WITKO
”The path to God”. Francisco de Herrera the Elder’s wall paintings in the Franciscan Church of St. Bonaventure in Seville
„Droga do Boga”. O zespole malowideł ściennych Francisca de Herrery St. z sewilskiego kościoła Franciszkanów pw. św. Bonawentury

ANIMADVERSIONESS

Zdzisław GOGOLA OFMConv
Misje i męczeństwo polskich franciszkanów w Peru

Maciej SADOWSKI CSsR
Rola redemptorystów w odnowieniu kultu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Włodzimierz SIEDLIK
Repertuar zespołów chóralnych – z perspektywy dyrygenta

RECENSIONES

Ks. Bogdan STANASZEK
Dominika Kuśnierz-Krupa, Fundacje miejskie benedyktynów tynieckich w Małopolsce południowej w okresie Średniowiecza
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2