Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Teologia > Główne idee polskich programów katechetycznych - ks. Albert Wołkiewicz
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Główne idee polskich programów katechetycznych - ks. Albert Wołkiewicz
Główne idee polskich programów katechetycznych -  ks. Albert Wołkiewicz65,00zł
ISBN: 978-83-7438-669-2
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 411
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I
Edukacja w poszukiwaniu swojego kształtu (od starożytności do czasów współczesnych)

1.1. Nauczyciel-mistrz jako autor pierwszych programów w starożytności
1.1.1. Program greckiej szkoły wojskowej
1.1.2. Program rzymski: trivium i quadrivium jako siedem sztuk wyzwolonych
1.1.3. Chrześcijaństwo wobec szkoły grecko-rzymskiej
1.2. Edukacyjna propozycja Kościoła w średniowieczu
1.2.1. Szkoły klasztorne
1.2.2. Szkoły biskupie i prezbiterialne – kościelna wersja programu quadrivium
1.2.3. Szkoły parafialne – kościelna wersja programu trivium
1.2.4. Reformy edukacyjne Karola Wielkiego
1.2.5. Szkoły uniwersyteckie
1.3. Edukacja w czasach nowożytnych
1.3.1. Program: studia humanitatis
1.3.2. Religijne novum w programach edukacyjnych okresu reformacji i kontrreformacji
1.3.3. Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesú (szkolnictwo jezuickie)
1.3.4. Programowy racjonalizm edukacji w oświeceniu
1.3.5. Obowiązek szkolny. Sekularyzacja oświaty
1.4. Edukacja w czasach współczesnych
1.4.1. Nowe struktury i programy edukacyjne w XIX wieku
1.4.2. Programowa indoktrynacja w edukacji okresu
międzywojennego
1.4.3. Nowe kierunki zmian programowych w szkolnictwie powojennym

ROZDZIAŁ II
Katecheza w poszukiwaniu swojego kształtu (od starożytności do czasów współczesnych)

2.1. Katecheza w starożytności
2.1.1. Pierwsze programy katechezy apostolskiej
2.1.2. Katecheza czasów poapostolskich
2.1.3. Katechumenat do 313 roku
2.1.4. Katechumenat po 313 roku
2.2. Katecheza w średniowieczu
2.2.1. Program katechezy domowej – katechumenat domowy
2.2.2. Ustawodawstwo cywilne i kościelne dotyczące programów katechetycznych
2.2.3. Podręczniki i pierwsze katechizmy
2.3. Katecheza w czasach nowożytnych – era katechizmu
2.3.1. Katechizmy Erazma z Rotterdamu
2.3.2. Katechizmy Marcina Lutra
2.3.3. Katechizmy św. Piotra Kanizjusza
2.3.4. Katechizm Soboru Trydenckiego
2.3.5. Katechizmy św. Roberta Bellarmina
2.3.6. Programy katechetyczne w XVII i XVIII wieku
2.4. Katecheza w czasach współczesnych
2.4.1. Kierunek dydaktyczny
2.4.2. Kierunek pedagogiczny
2.4.3. Kierunek kerygmatyczny
2.4.5. Kierunek antropologiczny
2.4.6. Kierunek integralny

ROZDZIAŁ III
Polska edukacja i katecheza w poszukiwaniu swojego kształtu

3.1. Polska edukacja i katecheza w średniowieczu
3.1.1. Organizacja szkolnictwa katedralnego i parafialnego
3.1.2. Wkład Akademii Krakowskiej w programowe nauczanie religii
3.2. Polska edukacja i katecheza w czasach nowożytnych
3.2.1. Rozwój idei szkolnictwa
3.2.2. Szkolnictwo kościelne
3.3. Polska edukacja i katecheza w czasach współczesnych
3.3.1. Oświata w okresie międzywojennym
3.3.2. Oświata w czasie PRL-u
3.3.3. Oświata przełomu wieków XX i XXI

ROZDZIAŁ IV
Rozwój idei polskich programów nauczania

4.1. Programy w edukacji
4.1.1. W poszukiwaniu definicji programu – prezentacja stanowisk
4.1.2. Składniki programów nauczania
4.1.3. Współczesne koncepcje programów nauczania
4.1.4. Miejsce programów nauczania religii w edukacji szkolnej
4.2. Programy nauczania religii
4.2.1. Program nauki religii rzymskokatolickiej w siedmioklasowych szkołach powszechnych z 29 sierpnia 1919 roku
4.2.2. Program nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania z 26 maja 1935 roku
4.2.3. Ramowy program katechizacji z 1 kwietnia 1971 roku
4.2.4. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 20 czerwca 2001 roku i Program nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 20 września 2001 roku
4.2.5. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 8 marca 2010 roku i Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 9 czerwca 2010 roku
4.2.6. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 8 czerwca 2018 roku

ROZDZIAŁ V
Przesłanie polskich programów katechetycznych

5.1. Główne idee zawarte w Programie nauki religii rzymskokatolickiej w siedmioklasowych szkołach powszechnych z 29 sierpnia 1919 roku
5.1.1. Pismo Święte podstawą nauczania religii
5.1.2. Dekalog Prefekta – Pedagoga
5.2. Główne idee zawarte w Programie nauki religii rzymskokatolickiej w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem nauczania z 26 maja 1935 roku
5.2.1. Jezus Chrystus centrum życia
5.2.2. Miłość Ojczyzny – patriotyzm
5.2.3. Katechizm podstawą nauczania religii
5.3. Główne idee zawarte w Ramowym programie katechizacji z 1 kwietnia 1971 roku
5.3.1. Pismo Święte źródłem i podstawą katechezy
5.3.2. Kościół jako wspólnota
5.3.3. Liturgia źródłem i szczytem katechezy
5.3.4. Życie chrześcijańskie
5.4. Główne idee zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 20 czerwca 2001 roku i Programie nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 20 września 2001 roku
5.4.1. Jezus Chrystus w centrum nauczania
5.4.2. Uczeń podmiotem nauczania
5.4.3. Integralność procesu katechetycznego
5.4.4. Dialog w korelacji
5.5. Główne idee zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 8 marca 2010 roku i Programie nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 9 marca 2010 roku
5.5.1. Nowa jakość planowania wymagań edukacyjnych
5.5.2. Nowa formuła korelacji w edukacji szkolnej
5.5.3. Egzystencjalny wymiar katechezy
5.6. Główne idee zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce Konferencji Episkopatu Polski z 8 czerwca 2018 roku
5.6.1. Wprowadzenie w życie religijne
5.6.2. Inicjacja w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii
5.6.3. Mistagogiczny wymiar katechezy
5.6.4. Kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej
5.7. Tropy i kierunki zmian programów katechetycznych wobec nowych wyzwań edukacyjnych

Zakończenie
Bibliografia
Źródła

Dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
Literatura przedmiotu
Literatura pomocnicza
Pomoce leksykograficzne i encyklopedyczne

Program nauki religii z 1919 r.
Program nauki religii z 1933 r.
Program nauki religii z 1935 r.
Program nauki religii z 1938 r.
Program nauki religii z 1958 r.
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2