Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Studia nad Myślą Jana Pawła II > Karol Wojtyła - Jan Paweł II o człowieku [SnMJPII 18] - ks. Bogusław Kastelik, Aneta Krupka, o. Jarosław Kupczak OP
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Karol Wojtyła - Jan Paweł II o człowieku [SnMJPII 18] - ks. Bogusław Kastelik, Aneta Krupka, o. Jarosław Kupczak OP
Karol Wojtyła - Jan Paweł II o człowieku [SnMJPII 18] - ks. Bogusław Kastelik, Aneta Krupka, o. Jarosław Kupczak OP30,00zł
Seria: Studia nad myślą Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7438-665-4
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 227
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów

Słowo wstępne
1. Zewnętrzna i wewnętrzna metoda interpretacji człowieka
2. Sedno człowieczeństwa
3. Człowiek dążący do prawdy
4. Człowieczeństwo integralne
5. Idea książki

Ciało
1. Filozofia ludzkiego ciała
2. Teologia ludzkiego ciała
Bibliografia

Etyka
Bibliografia

Kultura
1. Człowiek – twórca i cel kultury
2. Społeczne znaczenie kultury
3. Chrześcijańska troska o kulturę
Bibliografia

Małżeństwo i rodzina
1. Wczesna myśl Karola Wojtyły o małżeństwie i rodzinie
2. Communio personarum jako nowy horyzont interpretacyjny małżeństwa i rodziny
3. Teologia małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II
Bibliografia

Metoda antropologiczna
1. Chrześcijańskie źródła antropologii Karola Wojtyły
2. Metafizyczna struktura rzeczywistości
3. Doświadczenie jako źródło wiedzy o człowieku
4. Antropologia adekwatna
Bibliografia

Miłosierdzie
1. Oblicze miłosiernego Ojca
2. Apostołowie Bożego Miłosierdzia
Bibliografia

Miłość
Bibliografia

Naród
1. Współczesny kontekst posługiwania się pojęciem „naród”
2. Naród jako wspólnota
3. Historia – tożsamość narodu i religijna interpretacja dziejów
4. Patriotyzm i niebezpieczeństwo nacjonalizmu
Bibliografia

Piękno
1. Doświadczenie piękna
2. Piękno jako transcendentale
3. Teologiczna wartość piękna
Bibliografia

Płeć
1. Filozoficzna próba opisania ludzkiej płciowości
2. Teologia płci, czyli nowy feminizm
Bibliografia

Praca
1. Wczesna myśl Karola Wojtyły: praca, która stwarza
2. Dojrzała myśl Karola Wojtyły: praca nie czyni obcym
3. Jan Paweł II: praca jako podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi
Bibliografia

Prawda
1. Arystotelesowsko-tomistyczne podstawy rozumienia prawdy
2. Doświadczanie prawdy: mistyka, poezja, fenomenologia
4. Prawda nauki i prawda teologii
Bibliografia

Solidarność
1. Wczesna myśl Karola Wojtyły: odpowiedzialność źródłem solidarności
2. Dojrzała myśl Karola Wojtyły: solidarność jako postawa autentycznego uczestnictwa
3. Jan Paweł II: nie ma solidarności bez miłości
Bibliografia

Wolność
Bibliografia

Wspólnota
1. Wczesna myśl Karola Wojtyły: małżeństwo to więcej niż wspólnota
2. Dojrzała myśl Karola Wojtyły: podmiot, uczestnictwo i wspólnota
3. Jan Paweł II: społeczne znaczenie uczestnictwa
Bibliografia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2