Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Praca Socjalna w Teorii i Działaniu > Kiedy myślimy rodzina [PSTD 2] - red. Małgorzata Duda, Katarzyna Kutek-Sładek
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Kiedy myślimy rodzina [PSTD 2] - red. Małgorzata Duda, Katarzyna Kutek-Sładek
Kiedy myślimy rodzina [PSTD 2] - red. Małgorzata Duda, Katarzyna Kutek-Sładek65,00zł
Seria: Praca Socjalna w Teorii i Działaniu
ISBN: 978-83-7438-508-4
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 494
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wstęp

Część 1. Rodzina w płynnej rzeczywistości społecznej

Katarzyna JUSZCZYK‑FRELKIEWICZ
Rodzina współczesna – dysonans pomiędzy preferowanym modelem życia a znaczeniem życia rodzinnego

Lucjan KOCIK
Rodzina współczesna w kręgu opresyjnych wzorów społeczeństwa liberalnego

Katarzyna KURZYCA
Produkt RODZINA – czy trzeba ją dziś reklamować?

Maria ŁUSZCZYŃSKA
Rodzina seniorska – nowa propozycja definicyjna w kontekście prognoz demograficznych i przemian funkcji rodziny

Miroslav ŽUPINA
Sučasne bioeticke problemy determinujuce život kresťanskej rodiny

Paweł ULMAN
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce

Radim PULEC
Uloha rodiny u ctihodneho starce Porfyria

Agnieszka BELCER
Wspołczesne modele alternatywne wobec rodziny tradycyjnej

Daniela CEHELSKÁ
Postoje mladej generacie k otazke manželstva a rodičovstva

Część II. Rodzina w perspektywie zagrożeń

Agnieszka WLOKA
Rodzina dysfunkcjonalna w perspektywie psychologiczno‑socjologicznej

Katarzyna BŁASZCZUK
Pułapka wspołuzależnienia w rodzinie z problemem alkoholowym

Mirosława GAWĘCKA
Rodzina wiktymologiczna reżyserem zagrożonego człowieczeństwa. Podejście eudajmonistyczno‑felicytologiczne

Elżbieta KORNACKA‑SKWARA
Zagrożenia rodziny w percepcji osób o zróżnicowanych decyzjach emigracyjnych

Andrzej GÓRNY, Agata ZYGMUNT
Internet a rodzina. O wpływie sieci na jakość więzi rodzinnych

Maroš ŠIP
Socialno‑patologicke javy v rodine s dieťaťom so špecialnymi vychovno‑vzdelavacimi potrebami

Dorota TOMCZYSZYN
Trudności w realizacji ról rodzicielskich rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Urszula MIERNIK
Separacja prawna małżeństwa w kontekście nietrwałości małżeństwa ponowoczesnego

Piotr KROCZEK
Opieka naprzemienna: ocena projektu ustawy (Druk Sejmu VII kadencji nr 3104)

Sławomir BUKALSKI
Jakość narzeczeństwa i małżeństwa. Badania podłużne

Antoni ŚWIERCZEK
Rozwiedzeni – żyjący w nowych związkach a sakramenty pokuty i Eucharystii

Część III. W stronę zmiany

Agata MAJEWSKA
W trosce o rodzinę… Rozważania nad praktycznym wymiarem niesienia interdyscyplinarnej pomocy dziecku i rodzinie w świetle systemu pieczy zastępczej

Monika BOROWSKA
Religijność a osobnicza perspektywa względem rodziny i względem doświadczeń w rodzinie – ujęcie psychologiczne

Grażyna MIKOŁAJCZYK‑LERMAN
Przezwyciężanie trudności w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

Józefa MATEJEK
Wychowanie w rodzinnej opiece zastępczej szansą dla dzieci osieroconych społecznie

Stanislav VOJTKO
Ako čeliť vplyvom digitalneho sveta na Cirkev a rodinu 21. storočia

Elżbieta ZASTAWNIK
Znaczenie bliskości rodziny podczas choroby

Magda URBAŃSKA
Pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych w środowisku lokalnym

Paulina PUSZCZ
Personalistyczne postrzeganie małżeństwa i rodziny profilaktyką współczesnych niebezpieczeństw zagrażających rodzinie

Kinga PRZYBYSZEWSKA
Zakres wsparcia pomocy społecznej oferowanej rodzinom wielodzietnym i niepełnym w województwie mazowieckim

Katarzyna WOJTANOWICZ
Profilaktyczna praca socjalna wobec kryzysów w rodzinie

Agnieszka LEWICKA‑ZELENT, Sylwia HUCZUK
Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców

Andrzej ZWOLIŃSKI
Rodzina jako źródło szczęścia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2