Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Ministerium Expositionis > Kościół w Jezusie Chrystusie: Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [ME, 6] - ks. Janusz Królikowski
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Kościół w Jezusie Chrystusie: Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [ME, 6] - ks. Janusz Królikowski
Kościół w Jezusie Chrystusie50,00zł
Seria: Ministerium Expositionis
ISBN: 978-83-7438-404-9
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 416
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ PIERWSZA
KOŚCIÓŁ USTANOWIONY W CZASACH OSTATECZNYCH PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA


ROZDZIAŁ I
WCIELENIE SŁOWA BOŻEGO I KOŚCIÓŁ

1. Początek ziemskiego życia Jezusa Chrystusa
˙ ˙ 1.1. Poczęcie Jezusa
˙ ˙ 1.2. Maryja – Córa Syjonu
˙ ˙ 1.3. Słowo w dziejach
˙ ˙ 1.4. Dziecięctwo Jezusa
2. Całościowe znaczenie eklezjologiczne wcielenia
˙ ˙ 2.1. Podniesienie człowieka przez wcielenie
˙ ˙ 2.2. Uniwersalizm eklezjalny
3. Perspektywy

ROZDZIAŁ II
JEZUS CHRYSTUS A TRADYCJA, MODLITWA I KULT IZRAELA

1. Wierność tradycji i profetyczna innowacja
2. Modlitwa Jezusa
˙ ˙ 2.1. Komunia z Ojcem i Izraelem
˙ ˙ 2.2. Ojcze nasz – modlitwa synów w Synu
˙ ˙ 2.3. Jedność wspólnoty Jezusa w modlitwie i przez modlitwę
3. Zapowiedź nowego kultu
4. Perspektywy

ROZDZIAŁ III
PRZEPOWIADANIE JEZUSA O BOGU OJCU

1. Bóg jako Ojciec, Stwórca i Zbawiciel
2. Jezus – Syn Boga Izraela
˙ ˙ 2.1. Syn Człowieczy
˙ ˙ 2.2. Syn Boży
˙ ˙ 2.3. Synowie w Synu
3. Lud Boży z imienia Bożego
4. Perspektywy

ROZDZIAŁ IV
PRZEPOWIADANIE JEZUSA O KRÓLESTWIE BOŻYM

1. Kościół i eschatologia
2. Kościół i królestwo w egzegezie współczesnej
˙ ˙ 2.1. Teologia liberalna
˙ ˙ 2.2. Nurt eschatologiczny
3. Kontekst eschatologiczny w przepowiadaniu Jezusa
˙ ˙ 3.1. Wyrażenie: „królestwo Boże”
˙ ˙ 3.2. Obecność królestwa Bożego
˙ ˙ 3.3. Bliskość królestwa Bożego
4. Kościół między Izraelem i królestwem Bożym
5. Kościół i królestwo
6. Perspektywy

ROZDZIAŁ V
USTANOWIENIE DWUNASTU APOSTOŁÓW

1. Powołanie Dwunastu
2. Ukonstytuowanie grupy
3. Zadania zlecone Dwunastu
4. Wyznanie wiary Piotra
5. Sens misji zleconej Piotrowi
6. Przemienienie
7. Perspektywy

ROZDZIAŁ VI
OSTATNIA WIECZERZA JEZUSA Z DWUNASTOMA

1. Ustanowienie Eucharystii w świetle świadectw nowotestamentowych
˙ ˙ 1.1. Podstawowe teksty Nowego Testamentu
˙ ˙ 1.2. Typ Markowy – starotestamentowa teologia ofiarna
˙ ˙ 1.3. Typ Pawłowy – prorocka krytyka kultu
˙ ˙ 1.4. Idea zastępstwa
˙ ˙ 1.5. Ofiara nieustanna
2. Ostatnia wieczerza przypieczętowaniem Nowego Przymierza
˙ ˙ 2.1. Nowy kult nowego ludu Bożego
˙ ˙ 2.2. Nowa świątynia
˙ ˙ 2.3. Nowa posługa – urząd
˙ ˙ 2.4. Nowe znaki święte
3. Perspektywy

Rozdział VII
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA ZAPOWIEDZIĄ PRZYSZŁOŚCI KOŚCIOŁA

1. Śmierć na krzyżu i zstąpienie do otchłani
2. Zmartwychwstanie
3. Zmartwychwstały w czasie Kościoła
4. Definitywne panowanie Chrystusa w Kościele
5. Eschatologiczna forma Kościoła
6. Perspektywy

CZĘŚĆ DRUGA
KOŚCIÓŁ UKAZANY PRZEZ WYLANIE DUCHA


Rozdział VIII
DUCH ŚWIĘTY I KOŚCIÓŁ W PERSPEKTYWIE DZIEJÓW APOSTOLSKICH

1. Kościół w drodze do pełnej spójności historyczno-egzystencjalnej
˙ ˙ 1.1. Pierwsza manifestacja Kościoła
˙ ˙ 1.2. Znaczenie Pięćdziesiątnicy
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.1. Wydarzenie i jego sens
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.2. Jedność i wielość w Kościele
2. Konkretna egzystencja Kościoła
˙ ˙ 2.1. Pierwotny Kościół
˙ ˙ 2.2. Koinonia według św. Łukasza
3. Rozwój Kościoła w Duchu Świętym
4. Perspektywy

Rozdział IX
DUCH ŚWIĘTY A KOŚCIÓŁ W EKLEZJOLOGII ŚW. PAWŁA

1. Ekklesia
2. Kościół z Ducha Świętego i z Jego darów
2.1. Kontekst Pawłowego nauczania o charyzmatach
˙ ˙ 2.2. Pneumatologia św. Pawła
˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.1. Jedność chrystologii i pneumatologii
˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.2. Strona lingwistyczna charyzmatów
˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.3. Posługa apostolska jako charyzmat
˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.4. Znaczenie charyzmatów w Kościele
˙ ˙ 2.3. Natura Kościoła jako Ciała Chrystusa
˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.1. Motyw prarodziców
˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.2. Motyw jedności małżeńskiej
˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.3. Sakramenty i Kościół w czasie
˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.4. Znaczenie określenia Ciało Chrystusa
3. Perspektywy

CZĘŚĆ TRZECIA
GENEZA I NATURA KOŚCIOŁA W NAUCZANIU II SOBORU WATYKAŃSKIEGO


Rozdział X
KOŚCIÓŁ WEDŁUG KONSTYTUCJI LUMEN GENTIUM

1. Kościół jako sakrament zbawienia i jedności
˙ ˙ 1.1. Sakramentalność jako zasada chrystologii i eklezjologii
˙ ˙ 1.2. Eucharystia jako źródło sakramentalności Kościoła
˙ ˙ 1.3. Kościół jako sakrament zbawienia w znaku jedności
˙ ˙ 1.4. Odniesienie społeczno-polityczne sakramentalności Kościoła
˙ ˙ 1.5. Wnioski
2. Kościół jako Ciało Chrystusa
˙ ˙ 2.1. Kościół jako Ciało Chrystusa na mocy wcielenia
˙ ˙ 2.2. Ciało Chrystusa w Duchu Świętym
˙ ˙ 2.3. Ciało Chrystusa w dziejach
˙ ˙ 2.4. Ciało Chrystusa w Eucharystii
˙ ˙ 2.5. Wnioski
3. Kościół jako nowy lud Boży
˙ ˙ 3.1. Pielgrzymujący lud Boży
˙ ˙ 3.2. Lud Boży misyjny
˙ ˙ 3.3. Lud Boży ekumeniczny
˙ ˙ 3.4. Problematyczność pojęcia
˙ ˙ 3.5. Wnioski
4. Perspektywy

Zakończenie

Bibliografia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2