Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > Teologia > Kościół w Jezusie Chrystusie: Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [ME, 7] - ks. Janusz Królikowski
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Kościół w Jezusie Chrystusie: Chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła [ME, 7] - ks. Janusz Królikowski
Kościół w Jezusie Chrystusie50,00zł
Seria: Ministerium Expositionis
ISBN: 978-83-7438-404-9
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 416
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE

CZĘŚĆ PIERWSZA
KOŚCIÓŁ USTANOWIONY W CZASACH OSTATECZNYCH PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA


ROZDZIAŁ I
WCIELENIE SŁOWA BOŻEGO I KOŚCIÓŁ

˙ 1. Początek ziemskiego życia Jezusa Chrystusa
˙ ˙ ˙ 1.1. Poczęcie Jezusa
˙ ˙ ˙ 1.2. Maryja – Córa Syjonu
˙ ˙ ˙ 1.3. Słowo w dziejach
˙ ˙ ˙ 1.4. Dziecięctwo Jezusa
˙ 2. Całościowe znaczenie eklezjologiczne wcielenia
˙ ˙ ˙ 2.1. Podniesienie człowieka przez wcielenie
˙ ˙ ˙ 2.2. Uniwersalizm eklezjalny
˙ 3. Perspektywy

ROZDZIAŁ II
JEZUS CHRYSTUS A TRADYCJA, MODLITWA I KULT IZRAELA

˙ 1. Wierność tradycji i profetyczna innowacja
˙ 2. Modlitwa Jezusa
˙ ˙ ˙ 2.1. Komunia z Ojcem i Izraelem
˙ ˙ ˙ 2.2. Ojcze nasz – modlitwa synów w Synu
˙ ˙ ˙ 2.3. Jedność wspólnoty Jezusa w modlitwie i przez modlitwę
˙ 3. Zapowiedź nowego kultu
˙ 4. Perspektywy

ROZDZIAŁ III
PRZEPOWIADANIE JEZUSA O BOGU OJCU

˙ 1. Bóg jako Ojciec, Stwórca i Zbawiciel
˙ 2. Jezus – Syn Boga Izraela
˙ ˙ ˙ 2.1. Syn Człowieczy
˙ ˙ ˙ 2.2. Syn Boży
˙ ˙ ˙ 2.3. Synowie w Synu
˙ 3. Lud Boży z imienia Bożego
˙ 4. Perspektywy

ROZDZIAŁ IV
PRZEPOWIADANIE JEZUSA O KRÓLESTWIE BOŻYM

˙ 1. Kościół i eschatologia
˙ 2. Kościół i królestwo w egzegezie współczesnej
˙ ˙ ˙ 2.1. Teologia liberalna
˙ ˙ ˙ 2.2. Nurt eschatologiczny
˙ 3. Kontekst eschatologiczny w przepowiadaniu Jezusa
˙ ˙ ˙ 3.1. Wyrażenie: „królestwo Boże”
˙ ˙ ˙ 3.2. Obecność królestwa Bożego
˙ ˙ ˙ 3.3. Bliskość królestwa Bożego
˙ 4. Kościół między Izraelem i królestwem Bożym
˙ 5. Kościół i królestwo
˙ 6. Perspektywy

ROZDZIAŁ V
USTANOWIENIE DWUNASTU APOSTOŁÓW

˙ 1. Powołanie Dwunastu
˙ 2. Ukonstytuowanie grupy
˙ 3. Zadania zlecone Dwunastu
˙ 4. Wyznanie wiary Piotra
˙ 5. Sens misji zleconej Piotrowi
˙ 6. Przemienienie
˙ 7. Perspektywy

ROZDZIAŁ VI
OSTATNIA WIECZERZA JEZUSA Z DWUNASTOMA

˙ 1. Ustanowienie Eucharystii w świetle świadectw nowotestamentowych
˙ ˙ ˙ 1.1. Podstawowe teksty Nowego Testamentu
˙ ˙ ˙ 1.2. Typ Markowy – starotestamentowa teologia ofiarna
˙ ˙ ˙ 1.3. Typ Pawłowy – prorocka krytyka kultu
˙ ˙ ˙ 1.4. Idea zastępstwa
˙ ˙ ˙ 1.5. Ofiara nieustanna
˙ 2. Ostatnia wieczerza przypieczętowaniem Nowego Przymierza
˙ ˙ ˙ 2.1. Nowy kult nowego ludu Bożego
˙ ˙ ˙ 2.2. Nowa świątynia
˙ ˙ ˙ 2.3. Nowa posługa – urząd
˙ ˙ ˙ 2.4. Nowe znaki święte
˙ 3. Perspektywy

Rozdział VII
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA ZAPOWIEDZIĄ PRZYSZŁOŚCI KOŚCIOŁA

˙ 1. Śmierć na krzyżu i zstąpienie do otchłani
˙ 2. Zmartwychwstanie
˙ 3. Zmartwychwstały w czasie Kościoła
˙ 4. Definitywne panowanie Chrystusa w Kościele
˙ 5. Eschatologiczna forma Kościoła
˙ 6. Perspektywy

CZĘŚĆ DRUGA
KOŚCIÓŁ UKAZANY PRZEZ WYLANIE DUCHA


Rozdział VIII
DUCH ŚWIĘTY I KOŚCIÓŁ W PERSPEKTYWIE DZIEJÓW APOSTOLSKICH

˙ 1. Kościół w drodze do pełnej spójności historyczno-egzystencjalnej
˙ ˙ ˙ 1.1. Pierwsza manifestacja Kościoła
˙ ˙ ˙ 1.2. Znaczenie Pięćdziesiątnicy
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.1. Wydarzenie i jego sens
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.2. Jedność i wielość w Kościele
˙ 2. Konkretna egzystencja Kościoła
˙ ˙ ˙ 2.1. Pierwotny Kościół
˙ ˙ ˙ 2.2. Koinonia według św. Łukasza
˙ 3. Rozwój Kościoła w Duchu Świętym
˙ 4. Perspektywy

Rozdział IX
DUCH ŚWIĘTY A KOŚCIÓŁ W EKLEZJOLOGII ŚW. PAWŁA

˙ 1. Ekklesia
˙ 2. Kościół z Ducha Świętego i z Jego darów
˙ ˙ ˙ 2.1. Kontekst Pawłowego nauczania o charyzmatach
˙ ˙ ˙ 2.2. Pneumatologia św. Pawła
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.1. Jedność chrystologii i pneumatologii
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.2. Strona lingwistyczna charyzmatów
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.3. Posługa apostolska jako charyzmat
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.4. Znaczenie charyzmatów w Kościele
˙ ˙ ˙ 2.3. Natura Kościoła jako Ciała Chrystusa
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.1. Motyw prarodziców
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.2. Motyw jedności małżeńskiej
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.3. Sakramenty i Kościół w czasie
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.4. Znaczenie określenia Ciało Chrystusa
˙ 3. Perspektywy

CZĘŚĆ TRZECIA
GENEZA I NATURA KOŚCIOŁA W NAUCZANIU II SOBORU WATYKAŃSKIEGO


Rozdział X
KOŚCIÓŁ WEDŁUG KONSTYTUCJI LUMEN GENTIUM

˙ 1. Kościół jako sakrament zbawienia i jedności
˙ ˙ ˙ 1.1. Sakramentalność jako zasada chrystologii i eklezjologii
˙ ˙ ˙ 1.2. Eucharystia jako źródło sakramentalności Kościoła
˙ ˙ ˙ 1.3. Kościół jako sakrament zbawienia w znaku jedności
˙ ˙ ˙ 1.4. Odniesienie społeczno-polityczne sakramentalności Kościoła
˙ ˙ ˙ 1.5. Wnioski
˙ 2. Kościół jako Ciało Chrystusa
˙ ˙ ˙ 2.1. Kościół jako Ciało Chrystusa na mocy wcielenia
˙ ˙ ˙ 2.2. Ciało Chrystusa w Duchu Świętym
˙ ˙ ˙ 2.3. Ciało Chrystusa w dziejach
˙ ˙ ˙ 2.4. Ciało Chrystusa w Eucharystii
˙ ˙ ˙ 2.5. Wnioski
˙ 3. Kościół jako nowy lud Boży
˙ ˙ ˙ 3.1. Pielgrzymujący lud Boży
˙ ˙ ˙ 3.2. Lud Boży misyjny
˙ ˙ ˙ 3.3. Lud Boży ekumeniczny
˙ ˙ ˙ 3.4. Problematyczność pojęcia
˙ ˙ ˙ 3.5. Wnioski
˙ 4. Perspektywy

Zakończenie

Bibliografia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2