Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Studia nad Myślą Jana Pawła II > Ku wolności i samospełnieniu człowieka: Zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły [SnMJPII 16] - Inga Mizdrak
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Ku wolności i samospełnieniu człowieka: Zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły [SnMJPII 16] - Inga Mizdrak
Ku wolności i samospełnieniu człowieka30,00zł
Seria: Studia nad Myślą Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7438-397-4
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 305
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wstęp

I Źródła antropologii Karola Wojtyły
  1. Inspiracje systemem filozoficznym św. Tomasza z Akwinu
     1.1. Osoba, struktura czynu i woli
     1.2. Miłość
     1.3. Dobro
  2. Ku prawdzie człowieka. Recepcja myśli św. Jana od Krzyża
  3. Spotkanie Wojtyły z fenomenologią Maxa Schelera
     3.1. Osoba i poznanie świata wartości
     3.2. Miłość i wolność osoby

II Kim jest człowiek?
  1. Osobowy wymiar bytu ludzkiego. Personalizm Wojtyły
     1.1. Doświadczenie człowieka a bytowa podmiotowość osoby ludzkiej
     1.2. Typy doświadczenia
     1.3. Nieredukowalność osoby ludzkiej
     1.4. Przeżycie – podstawową kategorią w opisie doświadczenia osoby
     1.5. Duchowy wymiar ludzkiego bytu
  2. Doświadczenie czynu jako moment wglądu w specyfikę osoby ludzkiej
     2.1. Działanie i „dzianie się” wyrazem podmiotowości człowieka
     2.2. Synteza immanencji i transcendencji obecna w sprawczości
     2.3. Osoba a natura
  3. Realistyczna teoria świadomości
     3.1. Świadomość a działanie świadome
     3.2. Funkcje świadomości w perspektywie przeżycia przez człowieka własnej podmiotowości
     3.3. Potencjalność podmiotu a podświadomość
     3.4. Emotywność i jej znaczenie w działaniu człowieka
     3.5. Problem wpływu emocji na świadomość
  4. Moralność odsłaniająca osobę
     4.1. Faktyczność moralności
     4.2. Doświadczenie moralności a doświadczenie moralne
     4.3. Moment powinności w doświadczeniu moralności

III Wolność jako klucz do samospełnienia
  1. Wola jako władza i podstawowy przymiot osoby
  2. Samo-panowanie i samo-posiadanie jako dwa fundamenty wolności
  3. Samostanowienie istotą wolności człowieka
  4. Zdolność rozstrzygania istotnym wyrazem wolności woli
  5. Wolność w horyzoncie prawdy o dobru
  6. Dialogiczny charakter wolności
     6.1. Relacje międzyosobowe
     6.2. Relacja: Ja – Ty w kontekście wspólnoty
     6.3. Rzeczywistość My jako wyraz wspólnoty społecznej
     6.4. Uczestnictwo i solidarność fundamentami wspólnoty

IV Spełnić siebie w dobru
  1. Twórczy charakter samospełnienia
  2. Sumienie w perspektywie spełniania siebie
  3. Intelektualny spór Schelera i Wojtyły w kwestii sumienia
  4. Miłość i odpowiedzialność fundamentem samospełnienia
     4.1. Miłość „sprawdzona” i miłość „wyznana” – wizje Karola Wojtyły i Józefa Tischnera
     4.2. „Smak” miłości w wolności i odpowiedzialności według Wojtyły
     4.3. „Smak” miłości we wzajemności i wspaniałomyślności. Analiza fenomenu miłości w myśli Józefa Tischnera

Zakończenie

Bibliografia
  Literatura źródłowa
  Opracowania polskojęzyczne myśli Karola Wojtyły (w porządku alfabetycznym)
  Opracowania obcojęzyczne myśli Karola Wojtyły (w porządku alfabetycznym)
  Literatura uzupełniająca (w porządku alfabetycznym)
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2