Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > WYDAWNICTWA OBCE > Teologia > Maryja jest piękna Zarys mariologii i maryjności - Andrzej Napiórkowski OSPPE
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Maryja jest piękna Zarys mariologii i maryjności - Andrzej Napiórkowski OSPPE
Maryja jest piękna Zarys mariologii i maryjności - Andrzej Napiórkowski OSPPE57,00zł
ISBN: 978-83-66050-72,03
Miejsce wydania: PAULINIANUM wyd. II uzupełnione
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 323
Koszyk: do koszyka
Ocena: 5
Książka otrzymała nagrodę FENIKS 2017 Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, wyróżnienie w kategorii "Nauki Kościelne".

SPIS TREŚCI:

I Ku integralnej mariologii

1.1. Kim jest Maryja?
1.1.1. Czas i środowisko Jej życia
1.1.2. „Jest piękna” – imię Miriam
1.2. Kontekst współczesny
1.2.1. Nowa mariologia
1.2.2. Początki teologii feministycznej
1.2.3. Między feminizmem a emancypacją
1.2.4. Dowartościować kobiecość Maryi
1.2.5. Pobożność ludowa
1.2.6. Polska maryjność – fenomen nie tylko Jasnej Góry
1.3. Historia rozwoju mariologii
1.4. Mariologia jako traktat dogmatyczny
1.5. Źródła mariologii

II Pismo Święte o Maryi

2.1. Teksty typiczne Starego Testamentu
2.2. Maryja w świetle Nowego Testamentu
2.2.1. Świadectwo św. Pawła: bezimienna rodząca
2.2.2. Ewangelia św. Marka: Maryja w rodzinie ludzkiej i eschatycznej
2.2.3. Ewangelia św. Mateusza: Maryja w rodowodzie Jezusa
2.2.4. Ewangelia św. Łukasza: Maryja wiary
2.2.5. Mariologia św. Jana: Matka Jezusa
2.2.6. Apokalipsa: Kościół i Maryja
2.3. W kierunku biblijnej mariologii i maryjności

III Dzieje maryjnej teologii i duchowości

3.1. Pisarze apostolscy i apologeci
3.2. Ojcowie Kościoła o Matce Bożej
3.2.1. Antyteza Ewa – Maryja
3.2.2. Aeiparthenos – zawsze Dziewica
3.2.3. Rodzicielka Boga
3.2.4. Panhagia
3.2.5. Cześć maryjna
3.3. Maryja w teologii średniowiecza
3.4. Reformacja: ancilla Domini
3.5. Kultura baroku: Maryja w glorii
3.6. Oświecenie: racjonalizacja maryjnej pobożności?
3.7. XIX i XX wiek: „Uprzywilejowana”
3.8. Sobór Watykański II: Maryja chrysto- i eklezjotypiczna
3.9. W kierunku mariologii integralnej i interdyscyplinarnej

IV Maryjne prawdy

4.1. Matka Boga
4.1.1. Rozwój rozumienia macierzyństwa Bożego
4.1.2. Matka Boga-Człowieka
4.1.3. Sens macierzyństwa Bożego
4.2. Zawsze Dziewica
4.2.1. Przekaz doktrynalny
4.2.2. Wymowa teologiczna
4.2.3. Dziewictwo Maryi w kategorii znaku
4.2.4. Kategoria dziewictwa – współczesne rozumienie
4.3. Wolna od grzechu i święta
4.3.1. Zarys historii
4.3.2. Teologia doktryny
4.4. Niepokalanie Poczęta
4.4.1. Rozwój wiedzy o niepokalanym poczęciu
4.4.2. Treść dogmatyczna
4.4.3. Wartość dogmatu
4.5. Wniebowzięta
4.5.1. Rozwój rozumienia wiary
4.5.2. Dogmat
4.5.3. Czy Maryja doznała fizycznej śmierci?
4.5.4. Przywilej tylko Maryi?

V Jedność Maryi z Duchem Świętym

5.1. Biblijne przesłanki: Maryja i Duch Święty
5.1.1. Poczęcie Syna Najwyższego przez Maryję w Duchu Bożym
5.1.2. Charyzmaty służebne Maryi
5.1.3. Modlitwa Maryi: owoc Ducha Świętego
5.2. Jedność Maryi z Duchem Trójjedynego Boga
5.2.1. Niepokalane poczęcie
5.2.2. Wcielenie Syna Bożego
5.2.3. Boże macierzyństwo
5.2.4. Uczestnictwo Maryi w dziełach zbawczych
5.3. Formy i sposoby jedności Maryi z Duchem Boga

VI Maryja w dziele odkupienia

6.1. Współdziałanie
6.1.1. Łączność Maryi z Odkupicielem
6.1.2. Odkupienie i udział Maryi
6.1.3. Dowodzenie teologiczne
6.2. Pośrednictwo
6.2.1. Stanowisko Magisterium
6.2.2. Nowe modele pośrednictwa
6.3. Macierzyństwo duchowe
6.4. Maryja a Kościół
6.4.1. Maryja: członek Kościoła
6.4.2. Maryja jako typ Kościoła
6.4.3. Maryja Matką Kościoła

VII Celebracja Maryi w Kościele

7.1. Z dziejów maryjnej pobożności
7.1.1. Epoka poapostolska i patrystyczna (I‒V wiek)
7.1.2. Od soboru efeskiego do połowy średniowiecza (V–XI wiek)
7.1.3. Między XI a XVI wiekiem
7.1.4. Ruchy reformacyjne i Sobór Trydencki (1545–1563)
7.1.5. Maryjne szkoły duchowości w XVII i XVIII wieku
7.1.6. Apogeum kultu (1854–1950)
7.1.7. Sobór Watykański II: reforma kultu maryjnego
7.2. Dlaczego należy czcić Maryję?
7.3. Teologia kultu Maryi
7.3.1. Źródła kultu maryjnego
7.3.1.1. Miejsca biblijne
7.3.1.2. Wiara Kościoła
7.4. Odnowa kultu maryjnego w świetle Marialis cultus
7.4.1. Cztery zasady odnowy
7.4.2. Drogi odnowy
7.5. Liturgiczne miejsca i sposoby kultu
7.5.1. Uroczystości, święta i wspomnienia
7.5.2. Maryja w Ordo Missae
7.5.3. Maryjne msze święte i nieszpory
7.5.4. Lekcjonarz mszalny i liturgia godzin
7.6. Modlitewne formy czci
7.6.1. Cztery modlitwy biblijne
7.6.2. Hymny, antyfony, apele
7.6.3. Litanie, tytuły i wezwania
7.6.4. Pieśni
7.6.5. Akty zawierzenia
7.6.6. Peregrynacje jasnogórskiego wizerunku
7.7. Przepowiadanie (homilie, kazania, katechezy)
7.8. Maryjne sanktuaria i pielgrzymowanie
7.9. Kultura i sztuka o Maryi
7.10. Struktury naukowe
7.10.1. Ośrodki naukowe i centra formacji
7.10.2. Polskie Towarzystwo Mariologiczne

VIII Artyzm i transcendencja maryjnych obrazów

8.1. Maryja i Jej piękno w ewangelizacji
8.2. Biblijny zakaz sporządzania obrazu?
8.3. Z historii teologii świętego obrazu
8.4. Wcielenie: chrystologiczny fundament maryjnej ikony
8.5. Typy ikon maryjnych

IX Mariologia ekumeniczna

9.1. Prawosławie i Przebłogosławiona
9.2. Ewangelicy a Matka Pana
9.3. Współczesny dialog chrześcijan
9.4. Ekumeniczne rozstaje i zbliżenia

Podsumowanie

Wykaz skrótów
Bibliografia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2