Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Historia > Miejsce na scenie politycznej i losy PSL "Nowe Wyzwolenie", PSL "Lewica" oraz "odrodzonego" PSL w latach 1946-1949 (1950) - Tomasz Skrzyński
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Miejsce na scenie politycznej i losy PSL "Nowe Wyzwolenie", PSL "Lewica" oraz "odrodzonego" PSL w latach 1946-1949 (1950) - Tomasz Skrzyński
Miejsce na scenie politycznej i losy PSL 30,00zł
ISBN: 978-83-7901-067-7
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 400
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów i skrótowców

Wstęp

1. Geneza i dzieje Polskiego Stronnictwa Ludowego „Nowe Wyzwolenie”
1.1. Ruch ludowy w Polsce (lipiec 1944-maj 1946)
1.2. Okoliczności powstania nowej partii ludowej
1.3. Program nowej partii ludowej
1.4. Kierownictwo krajowe PSL „Nowe Wyzwolenie”
1.5. Struktury regionalne i lokalne PSL „Nowe Wyzwolenie”
1.6. Rola Stronnictwa w polityce PPR i PPS do wyborów parlamentarnych
1.7. Polityka PPR i PPS wobec Stronnictwa po 19 stycznia 1947 r.
1.8. Relacje „wyzwoleńców” z pozostałymi partiami ludowymi
1.9. Reprezentacja Stronnictwa w wybranych strukturach władzy i organizacjach społecznych
1.10. Likwidacja

2. Okoliczności powstania Polskiego Stronnictwa Ludowego „Lewica”, jego miejsce na scenie politycznej i wpływy
2.1. Zwolennicy kompromisu z komunistami w PSL (30 czerwca 1946-19 stycznia 1947)
2.2. Kolejny rozłam w PSL
2.3. Myśl polityczna PSL „Lewica”
2.4. Relacje PSL „Lewica” z pozostałymi partiami politycznymi
2.5. Działacze i struktury PSL „Lewica”
2.6. Reprezentacja Stronnictwa w strukturach państwowych i społecznych

3. Formowanie się „odrodzonego” Polskiego Stronnictwa Ludowego i jego funkcjonowanie pod nadzorem komunistów (październik 1947 - czerwiec 1948)
3.1. Sytuacja gospodarcza i polityczna w Polsce
3.2. Powstawanie „odrodzonego” PSL (21 października - 15 listopada 1947)
3.3. Likwidacja autonomii ideowej Stronnictwa
3.4. Struktury i działacze
3.5. Cele i narzędzia wpływu komunistów na Stronnictwo
3.6. Polityka komunistów wobec struktur „odrodzonego” PSL na terenie województw
3.7. Relacje Stronnictwa z partiami zależnymi od PPR
3.8. Reprezentacja Stronnictwa w organach władzy i organizacjach społecznych

4. W cieniu „lepszego” Stronnictwa. Losy „odrodzonego” Polskiego Stronnictwa Ludowego (lipiec 1948-maj 1949)
4.1. Sytuacja polityczna w Polsce
4.2. Zgoda Stronnictwa na kolektywizację
4.3. Członkowie i działacze - plany komunistów a rzeczywistość
4.4. Szukanie w Stronnictwie wrogów systemu
4.5. Presja na zmianę przekonań działaczy
4.6. Udział partii w propagowaniu kolektywizacji i w walce z Kościołem
4.7. Udział Stronnictwa w innych akcjach propagandowych
4.8. Reprezentanci Stronnictwa w strukturach państwowych, samorządowych i organizacjach społecznych

5. Proces zjednoczenia partii chłopskich i jego skutki dla ruchu ludowego w Polsce (maj-listopad 1949)
5.1. Obrady Rady Naczelnej „odrodzonego” PSL (17-19 maja 1949)
5.2. Realizacja decyzji Rady Naczelnej w województwach
5.3. Wokół zjazdów powiatowych Stronnictwa
5.4. Struktury w województwach
5.5. Udział w innych akcjach masowych
5.6. „Radosne jednoczenie” partii ludowych - strona organizacyjna
5.7. Reprezentacja „odrodzonego” PSL w strukturach państwowych i społecznych

Zakończenie

Aneksy
Bibliografia


Wykaz tabel
Indeks osób

Abstract

« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2