Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Ministerium Expositionis > Nauka, mądrość i powołanie [ME, 3] - ks. Janusz Królikowski NAGRODA FENIKS 2019
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Nauka, mądrość i powołanie [ME, 3] - ks. Janusz Królikowski NAGRODA FENIKS 2019
Nauka, mądrość i powołanie [ME, 3] - ks. Janusz Królikowski NAGRODA FENIKS 201945,00zł
ISBN: 978-83-7438-513-8
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 307
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I
POWOŁANIE TEOLOGA

ROZDZIAŁ II
INTEGRALNOŚĆ I INTEGRACJA TEOLOGII. WYZWANIA STOJĄCE PRZED TEOLOGAMI NA POCZĄTKU NOWEGO WIEKU

˙ 1. Sytuacja duchowa dzisiejszej teologii
˙ 2. Propozycje aktualizujące
˙ ˙ ˙ 2.1. Natura i metoda
˙ ˙ ˙ 2.2. Decydujące treści
˙ ˙ ˙ 2.3. Kontekst
˙ ˙ ˙ 2.4. Nauczanie teologii

ROZDZIAŁ III
AKTUALNOŚĆ TEOLOGII APOFATYCZNEJ?

˙ 1. Źródła teologii apofatycznej
˙ 2. Podwójne dziedzictwo Dionizego Areopagity
˙ 3. Droga mistyczna
˙ 4. Zastosowanie apofatyzmu

ROZDZIAŁ IV
TEOLOGIA DROGĄ DO MĄDROŚCI. METODA TEOLOGICZNA KARDYNAŁA JOSEPHA RATZINGERA

˙ 1. W drodze do mądrości
˙ 2. Chrystocentryzm
˙ 3. Kultura
˙ 4. Patrzeć na Chrystusa
˙ 5. Weryfikacja eklezjalna

ROZDZIAŁ V
TEOLOGIA JAKO NAUKA POSZUKUJĄCA SENSU, WOLNOŚCI I MĄDROŚCI

˙ 1. Uzasadnienie teologii w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
˙ 2. Otwartość ludzkich poszukiwań na teologię
˙ ˙ ˙ 2.1. Poszukiwanie sensu
˙ ˙ ˙ 2.2. Poszukiwanie wolności
˙ ˙ ˙ 2.3. Poszukiwanie mądrości
˙ 3. Dopełnienie metodyczne ludzkich poszukiwań

ROZDZIAŁ VI
TEOLOGIA WOBEC WYMOGU PASTORALNOŚCI

˙ 1. Teologia między naukowością i pastoralnością
˙ 2. Przedmiot teologii
˙ 3. Treść wykładu teologicznego
˙ 4. Jakość duchowa wykładu

ROZDZIAŁ VII
NOWA EWANGELIZACJA A WSPÓŁCZESNE ZAWIROWANIA ANTROPOLOGICZNE

˙ 1. Co to znaczy „nowa” w odniesieniu do ewangelizacji?
˙ 2. Dzisiejszy człowiek
˙ 3. Propozycje

ROZDZIAŁ VIII
TEOLOGIA MIĘDZY ORTODOKSJĄ I ORTOPRAKSJĄ

˙ 1. Rozziew między teorią i praktyką
˙ 2. Z doświadczeń pierwotnego chrześcijaństwa
˙ ˙ ˙ 2.1. Idea prawdy
˙ ˙ ˙ 2.2. Praktyka miłości
˙ ˙ ˙ 2.3. Ortodoksja jako postawa
˙ ˙ ˙ 2.4. Ortodoksja i wspólnota Kościoła
˙ 3. Propozycje

ROZDZIAŁ IX
OJCOWIE KOŚCIOŁA I TEOLOGIA

˙ 1. Ojcowie Kościoła w teologii katolickiej
˙ 2. Ojcowie Kościoła i ekumenizm
˙ 3. Pojęcie ojców Kościoła i ich autorytet
˙ ˙ ˙ 3.1. Ortodoksja ojców Kościoła
˙ ˙ ˙ 3.2. Starożytność ojców
˙ 4. Znaczenie ojców dla teologii katolickiej
˙ ˙ ˙ 4.1. Kanon biblijny
˙ ˙ ˙ 4.2. Regula fidei
˙ ˙ ˙ 4.3. Pierwszeństwo liturgii
˙ ˙ ˙ 4.4. Teologia filozoficzna
˙ ˙ ˙ 4.5. Eklezjalność ojców
˙ 5. Zadania na przyszłość

ROZDZIAŁ X
TEOLOGICZNE I DUCHOWE ZNACZENIE HISTORII KOŚCIOŁA

˙ 1. Historia jako poznanie
˙ 2. Historia Kościoła i jej przedmiot
˙ 3. Dojrzewanie historiografii kościelnej
˙ 4. Deontologia historyka
˙ 5. Nauczanie historii – metoda
˙ 6. Troska o źródła

ROZDZIAŁ XI
STUDIUM TEOLOGII I APOSTOLAT W ŚWIETLE DOŚWIADCZENIA DUCHOWEGO I TEOLOGII ŚW. TOMASZA Z AKWINU

˙ 1. Studium i asceza
˙ 2. Posługa słowa

ROZDZIAŁ XII
SENSUS FIDEI I SENSUS FIDELIUM A ZADANIA TEOLOGII

˙ 1. Kościół jako podmiot wiary
˙ 2. Eklezjalne doświadczenie wiary
˙ 3. Sensus fidei
˙ 4. Sensus fidelium
˙ 5. Niektóre sugestie

ROZDZIAŁ XIII
TEOLOGIA – KOŚCIÓŁ – POLITYKA. PRZEMIANY W SAMOŚWIADOMOŚCI TEOLOGII

˙ 1. Czym jest teologia?
˙ 2. Kościół i teologia
˙ 3. Kościół i teologia w działaniu

ROZDZIAŁ XIV
URZĄD NAUCZYCIELSKI, TEOLOGIA I KATECHEZA.
WZAJEMNE RELACJE W DUCHU KOMUNII

˙ 1. Urząd Nauczycielski Kościoła
˙ 2. Teologia
˙ 3. Katecheza
˙ 4. W kierunku współdziałania

ROZDZIAŁ XV
TEOLOGIA I PIĘKNO

˙ 1. Zmienne szczęście piękna w teologii
˙ 2. Propozycja „estetyki teologicznej” Hansa Ursa von Balthasara
˙ 3. Możliwe drogi teologiczne

ROZDZIAŁ XVI
DLA KTÓREGO MIŁOŚCI. UROCZYSTOŚĆ ŚW. TOMASZA,
NIESZPORY, 6 MARCA 2015

˙ 1. Doskonałość życia duchowego
˙ 2. Doskonałość pielgrzymów
˙ 3. Finał życia Akwinaty

Wykaz pierwodruków
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2