Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Teologia > Obraz Tajemnicy: Wcielenie i narodzenie Pańskie w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku - Marcin Godawa
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Obraz Tajemnicy: Wcielenie i narodzenie Pańskie w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku - Marcin Godawa
Obraz Tajemnicy53,00zł
ISBN: 978-83-7438-436-0
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 419
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

WSTĘP

I. TRYNITARNY WYMIAR WCIELENIA
 I.1. MIŁOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ KU CZŁOWIEKOWI
   I.1.1. Transcendencja wpisana w imiona jedynego Boga
   I.1.2. Miłosierdzie na tle sprawiedliwości
   I.1.3. Wybór Wcielenia spośród możliwych sposobów zbawienia
   I.1.4. Rada Osób Bożych – miłość motywacją Wcielenia
 I.2. WCIELENIE HARMONIJNYM ZAMYSŁEM BOGA
   I.2.1. Związki Wcielenia z historią świata
   I.2.2. Wewnętrzna koherencja Bożego planu
   I.2.3. Inkarnacja – gody Bosko-ludzkie
 I.3. UDZIAŁ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W DZIELE WCIELENIA
   I.3.1. Monarchia Boga Ojca w działaniu Trójcy
   I.3.2. Trójca Przenajświętsza w relacji do Maryi
   I.3.3. Działanie Ducha Świętego – „sprawienie” ciała Jezusa z krwi Maryi

II. JEZUS – SŁOWO WCIELONE
 II.1.TOŻSAMOŚĆ JEZUSA W MEDYTACYJNEJ REFLEKSJI
   II.1.1. Syn Najwyższego i Syn Maryi
     II.1.1.1. Synostwo Jezusa w formułach teologicznych
     II.1.1.2. Tajemnica Wcielenia w świetle alegorii
   II.1.2. „[...] któremu nadasz imię Jezus” – teologia imion Emmanuel, Jezus, Chrystus
   II.1.3. „Święte, które się narodzi...” – doskonałość Chrystusa
     II.1.3.1. Ujęcie pełni łask Chrystusa
     II.1.3.2. Wiedza Chrystusa
   II.1.4. „Będzie panował...” – Jezus Królem
 II.2. DZIAŁANIE SYNA BOŻEGO W TAJEMNICY JEGO WCIELENIA I NARODZENIA
   II.2.1. Działanie Syna Bożego w Starym Testamencie
   II.2.2. Obecność Syna Bożego w łonie Matki
   II.2.3. Dynamizm momentu Wcielenia
   II.2.4. Działanie Syna Bożego wobec Maryi w kontekście Wcielenia
   II.2.5. Jezus przedmiotem działania Maryi
   II.2.6. Jezus łagodny – „alternacja” ku miłosierdziu
   II.2.7. Działanie Boga Wcielonego wobec ludzi
 II.3. ZAGADNIENIE UKRYCIA I OBJAWIENIA BÓSTWA W TAJEMNICY WCIELENIA I NARODZENIA PANA
   II.3.1. Uniżenie Syna Bożego we Wcieleniu i jego konsekwencjach
     II.3.1.1. Kenoza w tajemnicy Wcielenia
     II.3.1.2. Kenoza w związku z Paschą
   II.3.2. Objawienie tajemnicy Wcielenia
     II.3.2.1. Objawienie Boże od Wcielenia po Narodzenie
     II.3.2.2. Objawienie w pokłonie Trzech Króli, w Chrzcie i w Kanie Galilejskiej
     II.3.2.3. Proroctwo Symeona o upadku i powstaniu oraz doświadczenie zdumienia

III. MARYJA – MATKA BOGA
 III.1. MARYJA WYWYŻSZONA
   III.1.1. Maryja – pełna łaski
   III.1.2. Przyszła Matka Boga – Niepokalanie Poczęta
   III.1.3. Panna, Matka, Małżonka
   III.1.4. Imię Maryja – Illuminans, Maris stella, Domina
 III.2. UNIŻENIE MATKI BOGA
   III.2.1. Pokora poznania
     III.2.1.1. Wewnętrzne ogołocenie dla przyjęcia Bożego objawienia
     III.2.1.2. Pokora w pogłębieniu poznania
   III.2.2. Pokora woli – postawa służby i akceptacja woli Bożej
 III.3. MODLITWA MARYI
   III.3.1. Bogomyślność Matki Boga
   III.3.2. Doświadczenie radości w duchu i ciele

ZAKOŃCZENIE
WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2