Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Teologia > Odkupieńczy wymiar duchowości i misji duchowości i misji Zgromadzenie Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta - Joanna Pępkowska MC
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Odkupieńczy wymiar duchowości i misji duchowości i misji Zgromadzenie Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta - Joanna Pępkowska MC
Odkupieńczy wymiar duchowości i misji duchowości i misji Zgromadzenie Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta - Joanna Pępkowska MC33,00zł
ISBN: 978-83-7438-430-8
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 278
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1
ZARYS TEOLOGII ODKUPIENIA


 1.1. Odkupienie w Biblii
   1.1.1. Stary Testament
   1.1.2. Nowy Testament
 1.2. Patrystyczna interpretacja odkupienia
   1.2.1. Ojcowie apostolscy i apologeci
   1.2.2. Tradycje greckie
   1.2.3. Tradycje łacińskie
 1.3. Średniowieczny wkład w teologię odkupienia
   1.3.1. Teoria zadośćuczynienia św. Anzelma z Canterbury
   1.3.2. Synteza św. Tomasza z Akwinu
 1.4. Odkupienie w ujęciu Magisterium Kościoła
   1.4.1. Odkupienie przynoszące usprawiedliwienie w teologii Soboru Trydenckiego
   1.4.2. Historycznozbawcze ujęcie odkupienia w nauce Soboru Watykańskiego II
   1.4.3. Odkupienie jako treść ewangelizacji w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi
   1.4.4. Personalistyczny wymiar odkupienia w ujęciu encykliki Redemptor hominis
 1.5. Odkupienie w niektórych współczesnych kierunkach myśli teologicznej
   1.5.1. Horyzontalny wymiar odkupienia w nowej teologii politycznej Johanna Baptista Metza
   1.5.2. Wyzwalająca moc odkupienia w teologii wyzwolenia
   1.5.3. Koncepcja staurologiczna Karla Rahnera
   1.5.4. Integralna wizja tajemnicy odkupienia w teologii Wacława Hryniewicza
   1.5.5. Odkupienie w perspektywie ekoteologii

ROZDZIAŁ 2
ODKUPIEŃCZY WYMIAR DUCHOWOŚCI ZGROMADZENIA MISJONAREK ŚW. ANTONIEGO MARII KLARETA


 2.1. Odkupienie w patrymonium duchowym zgromadzenia
   2.1.1. Pojednanie z Ojcem
   2.1.2. Wyzwolenie w Jezusie
   2.1.3. Uświęcenie w Duchu Świętym
 2.2. Naśladowanie Jezusa Misjonarza i Odkupiciela
   2.2.1. Powołanie do udziału w dziele odkupienia
   2.2.2. Konfiguracja z Jezusem historycznym
   2.2.3. Upodobnienie się do Chrystusa Odkupiciela
 2.3. Konsekracja zakonna – realizacja daru odkupienia
   2.3.1. Przymierze miłości oblubieńczej
   2.3.2. Paschalny, prorocki i eklezjalny wymiar konsekracji
 2.4. Rady ewangeliczne – droga ku „nowemu stworzeniu”
   2.4.1. Czystość dla królestwa – zaproszenie do miłości i gościnności
   2.4.2. Ewangeliczne ubóstwo – zaproszenie do komunii z ubogimi
   2.4.3. Odkupieńcze posłuszeństwo – zaproszenie do dyspozycyjności i dialogu
 2.5. Wspólnota – miejsce realizacji daru odkupienia
   2.5.1. Trynitarny model wspólnoty klaretyńskiej
   2.5.2. Jedność w różnorodności
   2.5.3. Wzrastanie w komunii

ROZDZIAŁ 3
OD KUPIEŃCZY WYMIAR MISJI ZGROMADZENIA MISJONAREK ŚW. ANTONIEGO MARII KLARETA


 3.1. Uczestnictwo w misji Kościoła
   3.1.1. W jedności z Kościołem powszechnym i lokalnym
   3.1.2. W służbie nowej ewangelizacji
   3.1.3. Nieustanne odczytywanie znaków czasu
 3.2. Głoszenie słowa
   3.2.1. Uniwersalizm misyjny
   3.2.2. Ewangelizacja ubogich
 3.3. Posługa miłości
   3.3.1. Dzieła miłosierdzia
   3.3.2. Ewangelizacja a promocja ludzka
 3.4. Nowe „areopagi” misji zgromadzenia
   3.4.1. Otwarcie na wielkie dialogi
   3.4.2. Odpowiedzialność za dzieło stworzenia
   3.4.3. Komunia ze świeckimi

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ SKRÓTÓW

« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2