Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > Bioetyka > Podstawy etyki i bioetyki - Tadeusz Biesaga
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Podstawy etyki i bioetyki - Tadeusz Biesaga
Podstawy etyki i bioetyki - Tadeusz Biesaga52,00zł
ISBN: 978-83-7438-544-2
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 558
Koszyk: do koszyka
Ocena: 1
SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

Część I
WOBEC RÓŻNYCH NURTÓW ETYCZNYCH


1. Alasdaira MacIntyre’a krytyka etyki nowożytnej i współczesnej
2. Niepowodzenia nowożytnego i współczesnego projektu etyki
3. Julii Annas konfrontacja etyki starożytnej ze współczesną
4. Emocjonalna odpowiedź na wartość u podstaw życia moralnego
5. Rehabilitacja roli uczuć w życiu moralnym w ujęciu Dietricha von Hildebranda
6. Ateistyczny liberalizm wobec religii i moralności chrześcijańskiej
7. Antropologia Martina Bubera
8. Norma moralności w etyce czci dla życia Alberta Schweitzera i w etyce godziwego życia Tadeusza Kotarbińskiego
9. Sytuacja tomistycznej filozofii moralnej w Polsce
10. Cel czy nakaz racją działania moralnego?
11. Dobro jako ratio cognitionis practicae i podstawa wyróżniania dziedziny praxis

Część II
PERSONALIZM REALISTYCZNY A TRANSCENDENTALNY U PODSTAW ETYKI


12. Spór o właściwości prawdy: relatywizm – absolutyzm
13. Spór o dobro moralne: hedonizm – eudajmonizm – personalizm
14. Personalizm Karla Rahnera a personalizm Karola Wojtyły w sporze o teologię moralną
15. Personalizm realistyczny a personalizm transcendentalny w sporze o uzasadnianie norm moralnych
16. Karola Wojtyły poszukiwanie podstaw etyki w Wykładach lubelskich
17. Twórca personalizmu realistycznego
18. Godność a wolność w antropologii Karola Wojtyły
19. Autonomia a godność osoby
20. Godność osoby ludzkiej a normy etyczne
21. Godność osoby ludzkiej jako źródło normy personalistycznej

Część III
PODSTAWY I ZASTOSOWANIA BIOETYKI


22. Postęp czy kryzys współczesnej bioetyki?
23. Personalizm a pryncypializm w bioetyce
24. Wartość życia w ujęciu etyki personalistycznej
25. Pojęcie osoby a zasada jakości życia we współczesnej bioetyce
26. Osoba i natura w argumentacji bioetycznej
27. Błąd antropologiczny oraz zagrożenia życia i cielesności człowieka
28. O naukowym urządzaniu świata
29. Edmunda D. Pellegrina filozofia medycyny
30. Etos medyczny a kontrakt handlowy
31. Klauzula sumienia w etyce medycznej
32. Status osobowy człowieka w okresie prenatalnym i jego prawa
33. Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu ludzkiego
34. Patricka Lee pro-life argument z substancjalnej tożsamości
35. Tadeusza Ślipki bioetyka początku życia
36. Normana Forda ewolucja poglądów w kwestii początku człowieka w okresie prenatalnym
37. Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna
38. Warunek świadomej zgody i etyczne granice eksperymentu
39. Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci?
40. Choroba – krytyczny moment w relacji między Bogiem a człowiekiem
41. Godność ludzkiego życia i umierania

Notka bibliograficzna
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2