Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Ministerium Expositionis > Powołanie, konsekracja i posłanie: Z teologii świętego kapłaństwa [ME, 4] - ks. Janusz Królikowski NAGRODA FENIKS 2019
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Powołanie, konsekracja i posłanie: Z teologii świętego kapłaństwa [ME, 4] - ks. Janusz Królikowski NAGRODA FENIKS 2019
Powołanie, konsekracja i posłanie38,50zł
Seria: Ministerium Expositionis
ISBN: 978-83-7438-599-2
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 308
Koszyk: do koszyka
Ocena: 5
SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE: KAPŁAN II SOBORU WATYKAŃSKIEGO

ROZDZIAŁ I
GENEZA URZĘDU KAPŁAŃSKIEGO

Specyfika urzędu kościelnego według św. Pawła
Kapłański wymiar prezbiteratu
W świetle krzyża

ROZDZIAŁ II
JEZUS CHRYSTUS I KAPŁAŃSTWO

Sakramentalne uczestniczenie w posłaniu Jezusa Chrystusa
Sukcesja apostolska
Nasza posługa kapłańska

ROZDZIAŁ III
PODSTAWY POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ W NOWYM TESTAMENCIE

Jezus Chrystus – kapłan i ofiara
Apostolski udział w posłudze kapłańskiej
Kościół – lud kapłański
Specyficzna posługa kapłańska w ludzie Bożym
Trwałe elementy teologiczne

ROZDZIAŁ IV
NATURA I CEL KAPŁAŃSTWA

Nowy Testament o kapłaństwie
Dojrzewanie rozumienia posługi w Nowym Testamencie
Kapłaństwo w tradycji poapostolskiej
Prezbiterat w nauczaniu II Soboru Watykańskiego
Sługa zbawienia
˙ ˙ Posługa kultyczna
˙ ˙ Posługa pasterska

ROZDZIAŁ V
POSŁUGA KAPŁAŃSKA W ŚWIETLE II SOBORU WATYKAŃSKIEGO

Posługa słowa
Posługa uświęcania
˙ ˙ Więź prezbitera z biskupem
˙ ˙ Ewangelizacja i sakramenty
˙ ˙ Eucharystia szczytem życia Kościoła
Posługa rządzenia
˙ ˙ Święta władza
˙ ˙ Styl służby
˙ ˙ Komu służyć?
W mocy wiary i łaski Bożej

ROZDZIAŁ VI
KAPŁAN WEDŁUG NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

Jedyny i wieczny Kapłan
Stopniowe wprowadzenie w kapłaństwo Chrystusa
Sytuacja apostołów
Kapłaństwo służebne
Kapłaństwo kościelne
Wymogi ascetyczne

ROZDZIAŁ VII
SŁOWO BOŻE W POSŁUDZE KAPŁAŃSKIEJ

Osobiste przylgnięcie do słowa Bożego
Odpowiedzialność za przekazywanie słowa Bożego
Pogłębienie teologii
Więź jedności i miłości
Żywe słowo posługi

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPOWIADANIE EWANGELII PIERWSZYM ZADANIEM BISKUPÓW

Biskup jako ewangelizator
Biskup i jego współpracownicy
Komunia hierarchiczna

ROZDZIAŁ IX
KAPŁAN – SŁUGA OŁTARZA

Bóg zstępuje przez ołtarz
Powrót do Boga za pośrednictwem ołtarza
„Naśladuj to, czego będziesz dokonywać”

ROZDZIAŁ X
LITURGIA W FORMACJI KAPŁAŃSKIEJ

Modlitwa liturgiczna
Przewodniczenie liturgii
Dojrzewanie do mistagogii

ROZDZIAŁ XI
KAPŁAN – SZAFARZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. NIEKTÓRE ASPEKTY TEOLOGICZNE DOKUMENTU KONGREGACJI DS. DUCHOWIEŃSTWA KAPŁAN – SZAFARZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Sakrament nawrócenia
Wydarzenie łaski
Częsta spowiedź
Spowiednik jako lekarz i sędzia
Kult miłosierdzia Bożego
Formacja duchowa

ROZDZIAŁ XII
TEOLOGICZNE PODSTAWY FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW

Uświęcające znaczenie sakramentu święceń
Sakrament dla Kościoła
Sakrament uwarunkowany kulturowo

ROZDZIAŁ XIII
PREZBITER W KOŚCIELE WEDŁUG DEKRETU PRESBYTERORUM ORDINIS A ZADANIA FORMACJI STAŁEJ

Tożsamość teologiczna prezbitera
Tożsamość wypływająca z konsekracji i skierowana do pełnienia misji

ROZDZIAŁ XIV
TAJEMNICA MARYI I KAPŁAŃSTWO SŁUŻEBNE

ROZDZIAŁ XV
RADOŚĆ I KRZYŻ W ŻYCIU KAPŁANA

Radość ewangeliczna
Nierozłączna więź
Współcierpienie kapłana

ROZDZIAŁ XVI
KAPŁAN WOBEC WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Czy nie boimy się świata?
Działalność charytatywna
Dzieło nauczania

ROZDZIAŁ XVII
„SALVA PIETATE AC RELIGIONE”. KAPŁAN I POLITYKA

ROZDZIAŁ XVIII
Święty Maksymilian Maria Kolbe, kapłan‑świadek prawdy, miłości i wolności

Świadek prawdy
Prawda Boża
Prawda jako dar
Prawda w miłości
Wolność w prawdzie i miłości

ROZDZIAŁ XIX
SŁUGA MIŁOSIERDZIA DUCHOWEGO

ROZDZIAŁ XX
KAPŁAN XXI WIEKU

ROZDZIAŁ XXI
DUSZPASTERZ WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO, CZYLI KAPŁAN DLA KOŚCIOŁA

Problem duszpasterski w Kościele współczesnym
Summa theologiae pastoris
˙ ˙ Teologia duszpasterza
˙ ˙ Logika miłości duszpasterskiej
˙ ˙ Metodologia miłości duszpasterskiej

ROZDZIAŁ XXII
DIALOG KAPŁAŃSKI ZE ŚWIATEM I KOŚCIOŁEM

ROZDZIAŁ XXIII
MODLITWA PASTERZA – ORATIO PASTORALIS AELREDA Z RIEVAULX

Modlitwa pasterza

WYKAZ PIERWODRUKÓW
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2