Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Biblioteczka Prawa > Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski [BP 2] - red. Magdalena Butrymowicz / Piotr Kroczek
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski [BP 2] - red. Magdalena Butrymowicz / Piotr Kroczek
Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski [BP 2] - red. Magdalena Butrymowicz / Piotr Kroczek 16,00zł
Seria: Biblioteczka Prawa
ISBN: 978-83-7438-633-3
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 166
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Słowo wprowadzające

Magdalena BUTRYMOWICZ
Obywatel, nie obywatel, Polak czy nie Polak, członek Narodu Polskiego czy może obcego? Analiza krytyczna
Citizen, not citizen, Poles or not? Member of polish nation or not?

Małgorzata ĆWIEK, Paweł ULMAN
Imigracja do Polski w świetle danych statystycznych
Immigration to Poland according to statistical data

ks. Piotr KROCZEK
Członkostwo w muzułmańskich związkach wyznaniowych w Polsce: perspektywa imigrantów
Membership in Muslim religious organizations in Poland: immigrant’s perspective

Jan MAZUR OSPPE
Imigracyjny kontekst polskiej polityki społecznej: dylematy i wyzwania
Polish social policy in the context of immigration: dilemmas and challenges

Małgorzata MORAS
Instrumenty prawne wspierające integrację społeczną i zawodową cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową w świetle przepisów z zakresu zamówień publicznych
Legal instruments supporting the social and professional integration of foreigners under international protection according to the public procurement regulations

Beata NUZZO
Prawne i faktyczne mechanizmy rozlokowania uchodźców na obszarze państwa przyjmującego – doświadczenie włoskie
Legal and real mechanisms of resettling refugees in the area of the receiving country – the Italian experience

Agnieszka OGRODNIK‑KALITA
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej a wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa
A temporary residence permit for the family member of the polish citizen and defects in declaration of intent during entering into marriage

Bibliografia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2