Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Biblioteka Ekumenii i Dialogu > Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej (1596-1720) [BEiD 23] - Przemysław Nowakowski CM
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po Unii Brzeskiej (1596-1720) [BEiD 23] - Przemysław Nowakowski CM
Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po  Unii Brzeskiej (1596-1720) [BEiD 23] - Przemysław Nowakowski CM25,00zł
Seria: Biblioteka Ekumenii i Dialogu
ISBN: 83-89017-81-4
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2004
Ilość stron: 304
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
Rozdziały pracy: I. Zawarcie unii brzeskiej i zachowanie obrządku wschodniego przez unitów
1. Kryzys prawosławia w Rzeczypospolitej końca XVI wieku
2. Poglądy na liturgię przed unią brzeską
3. Zachowanie obrządku liturgicznego jako warunek unii
4. Zachowanie obrządku i eklezjologia zjednoczenia
II. Etapy polemiki, dzieła, ich twórcy i podejmowana tematyka
1. Przed unią brzeską (koniec XVI w.)
2. Pierwsze dwudziestolecie po zawarciu unii (1596-1620)
3. Od odnowienia hierarchii prawosławnej (1620) do wydarzeń witebskich (1623)
4. Próby porozumienia prawosławnych z unitami (od 1626) i uspokojenie polemiki (od 1623)
5. Wznowienie polemiki (od 1642)
6. Polemika w drugiej połowie XVII wieku
III. Liturgia wśród innych tematów polemiki
1. Liturgia w polemice wokół unii brzeskiej
2. Liturgia w schyłkowej fazie polemiki
3. Od polemiki międzywyznaniowej do wewnętrznej
IV. Liturgia w centrum polemiki. Atak Kasjana Sakowicza
1. Sobór Kijowski roku 1640
2. Perspektywa (Kraków 1642)
3. Perspektywa o sakramentach
4. Perspektywa o ustawie cerkiewnym
V. Odpowiedź prawosławnych. Piotr Mohyła
1. Lithos (Kijów 1644) Piotra Mohyły
2. Lithos o sakramentach
3. Lithos o ustawie cerkiewnym
VI. Odpowiedź unitów. Pachomiusz Woyna-Orański, Jan Dubowicz
1. Zwierciadło Pachomiusza Woyny-Orańskiego, Wilno 1645
2. Zwierciadło o chrzcie, księgach liturgicznych i biskupach unickich (cz. 1 i 2)
3. Zwierciadło o namaszczeniu chorych, święceniu olejów i ustawie cerkiewnym
4. Wystąpienie Jana Dubowicza
VII. Liturgia w dyskusji między unitami. Pachomiusz Ohilewicz i Piotr Kamiński
1. Ecphonemata Liturgiey Greckiey (Wilno 1671)
2. Harmonia (Wilno 1671) Pachomiusza Ohilewicza
3. List ojca Piotra Kamińskiego (1685)
4. Kamiński o liturgii wschodniej unitów
VIII. Liturgia obrządku wschodniego po unii brzeskiej. Próba podsumowania
1. Główne tematy polemiki liturgicznej
2. Liturgia unitów w XVII wieku
3. Polemistów poglądy na liturgię
4. Ocena zmian w liturgii unitów. Poglądy współczesnych liturgistów
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2