Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Nauki społeczne > Ogólne > Rodzina fundamentem społeczeństwa: Aspekt społeczno-prawny - ks.Tadeusz Borutka, Tomasz Kornecki, ks.Piotr Kroczek
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Rodzina fundamentem społeczeństwa: Aspekt społeczno-prawny - ks.Tadeusz Borutka, Tomasz Kornecki, ks.Piotr Kroczek
Rodzina fundamentem społeczeństwa33,00zł
ISBN: 978-83-7438-637-1
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 240
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I (Tomasz Kornecki)
OSOBA LUDZKA PODMIOTEM RODZINY
1. Godność osobowa i prawa przyrodzone
2. Nadprzyrodzone źródła godności człowieka i ich konsekwencje
3. Osoba ludzka istotą społeczną w relacjach z innymi
4. Teologiczna wizja rodziny jako communio personarum
5. Charakterystyka współczesnej kultury i jej wpływ na osobę ludzką

Rozdział II (ks. Tadeusz Borutka)
OGÓLNE TENDENCJE ZMIAN SPOŁECZNYCH W OBSZARZE FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNYCH RODZIN POLSKICH
1. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna
2. Socjologiczne ujęcie relacji rodzinnych
3. Zagrożenia współczesnej rodziny w aspekcie unificatio i procreatio
4. Zadania współczesnej rodziny
5. Charakterystyka nowych typów rodzin

Rozdział III (Tomasz Kornecki)
GŁÓWNE CZYNNIKI ZMIAN W PROCESIE INTERNALIZACJI WARTOŚCI W PONOWOCZESNEJ RODZINIE I RÓŻNYCH JEJ ODMIANACH
1. Meandry polityki prorodzinnej we współczesnym świecie
2. Zmieniająca się rola kobiet w obszarze aktywności społeczno‑zawodowej
3. Zjawisko eurosieroctwa w kontekście realizacji celów wychowawczych rodziny
4. Zwiększająca się liczba rozwodów i ich wpływ na zmieniające się pojęcie rodziny
5. Tolerancja obyczajowa – fakt społeczny czy pojęcie abstrakcyjne, ratunek czy zagrożenie dla rodzin?

Rozdział IV (ks. Piotr Kroczek)
RODZINA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM WE WSPÓŁCZESNYCH OKOLICZNOŚCIACH ŻYCIA
1. Małżeństwo jako akt powodujący określone skutki prawne
2. Wzajemne prawa i obowiązki rodziców oraz dzieci
3. Prawne skutki rozwodu i separacji
4. Współczesne przyczyny rozwodów
4.1. Niezgodność charakterów
4.2. Niedochowanie wierności małżeńskiej
4.3. Nadużywanie alkoholu
4.4. Nieporozumienia na tle finansowym
4.5. Naganny stosunek do rodziny małżonka
5. Prawne wyzwania związane z rozwodem i separacją w kontekście emigracji Polaków

Rozdział V (Tomasz Kornecki)
REFLEKSJA ETYCZNA NAD STANEM WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ RODZINY
1. Obowiązek poszukiwania integralnej wizji rodziny w pluralistycznym świecie
2. Wartość cnót w życiu rodzinnym
3. Etyczna odpowiedzialność poszczególnych członków rodziny
4. Rodzina polska wobec etyki życia małżeńskiego
5. Konfrontacja medialnych wzorców życia rodzinnego z etyką perfekcjonistyczną

Zakończenie

Bibliografia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2