Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Nauki społeczne > Pedagogika > Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka: Aspekty tanatopedagogiczne - Grzegorz Godawa
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka: Aspekty tanatopedagogiczne - Grzegorz Godawa
Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka55,00zł
ISBN: 978-83-8095-393-2
Miejsce wydania: Kraków - IMPULS
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 237
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wstęp

Rozdział I
TANATOPEDAGOGICZNE KONTEKSTY ŻYCIA RODZINY


1. Niezawinione cierpienie dziecka
2. Dziecko w cierpieniu totalnym
2.1. Nieuleczalna choroba dziecka
2.2. Wymiary cierpienia chorego dziecka
3. Skutki choroby dziecka w rodzinie
4. Tanatopedagogika wobec zagrożenia życia dziecka
4.1. Ogólne założenia tanatopedagogiki
4.2. Tanatopedagogiczny wymiar funkcjonowania rodziny chorego dziecka

Rozdział II
RODZINA WOBEC SYTUACJI TANATOLOGICZNEJ


1. Dążenie do podniesienia jakości życia dziecka
2. Adaptacja do trudnej sytuacji
3. Wykorzystanie resilience
4. Wzrost potraumatyczny
5. Znaczenie wsparcia hospicyjnego
6. Rola edukacji
6.1. Edukacja w rodzinie chorego dziecka
6.1. Edukacja formalna

Rozdział III
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH


1. Orientacja jakościowa w badaniach empirycznych
1.1. Ogólne założenia badań jakościowych
1.2. Konstruktywistyczne ujęcie teorii ugruntowanej
1.3. Zastosowanie teorii ugruntowanej w opiece paliatywnej
2. Badania własne
2.1. Problematyka badawcza i metody gromadzenia danych
2.2. Środowisko realizacji badań i ich przebieg

Rozdział IV
BUDOWANIE ORAZ WYKORZYSTANIE ZASOBÓW INDYWIDUALNYCH I RODZINNYCH


1. Zdrowe i chore dziecko
2. Ojcostwo i macierzyństwo
3. Filozofia życiowa
4. Wiara w Boga
5. Praca i odpoczynek
6. Wspólny potencjał rodziny
7. Zasoby materialne
8. Plany i marzenia

Rozdział V
SPRZECIW RODZICÓW WOBEC WŁASNEJ BEZRADNOŚCI


1. Dbanie o jakość życia dziecka
2. Blaski i cienie komunikacji z personelem szpitalnym
3. Uczestniczenie w edukacji formalnej
4. Podejmowanie inicjatyw własnych
5. Dzielenie się doświadczeniem
6. Własny rozwój bliskich dziecka
6.1. Poznanie i akceptacja samego siebie
6.2. Zmiany w hierarchii wartości i w postawach
6.3. Akceptacja nieuchronności cierpienia i śmierci
6.4. Własny rozwój duchowo-religijny
6.5. Samokształcenie i nabywanie kompetencji

Rozdział VI
WSPÓŁPRACA RODZINY Z HOSPICJUM


1. Hospicjum jako istotna forma wsparcia rodziny
1.1. Postrzeganie hospicjum i początek współpracy
1.2. Korzyści płynące ze wsparcia
2. Trudności we współpracy
3. Ku wzajemnemu zrozumieniu

Rozdział VII
EDUKACJA CHOREGO DZIECKA W RODZINIE


1. Organizowanie doświadczeń w celu „przybliżenia dziecku świata”
2. Wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego
3. Wzmacnianie samodzielności
4. Kształtowanie postaw prospołecznych
5. Wzmacnianie aktywności duchowo-religijnej dziecka
6. Nagradzanie i karanie

Rozdział VIII
EDUKACJA ZDROWEGO DZIECKA W RODZINIE


1. Diagnoza i zaspokajanie potrzeb dziecka
1.1. Deficyt obecności i uwagi bliskich
1.2. Brak informacji o chorobie
1.3. Potrzeba planowania przyszłości
1.4. Poszukiwanie kontaktów społecznych
2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka
3. Troska o rozwój duchowo-religijny
4. Wdrażanie do obowiązków
5. Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec chorego rodzeństwa
6. Korygowanie i wzmacnianie zachowań dziecka

Zakończenie

1. Rodzina wobec choroby dziecka
2. Dyskusja wyników
3. Postulaty

Bibliografia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2