Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Nauki społeczne > Ogólne > Społeczeństwo odpowiedzialne: O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek - red. Cikała Katarzyna
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Społeczeństwo odpowiedzialne: O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek - red. Cikała Katarzyna
Społeczeństwo odpowiedzialne30,00zł
ISBN: 978-83-7438-410-0
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 209
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

WSTĘP - REDAKCJA
Wstęp

SŁAWOMIR PRZYBYŁO
Odpowiedzialność a wolność w myśli ks. Józefa Tischnera

BARBARA HARTMAN
Odpowiedzialność – wokół koncepcji Paula Ricoeura

PAWEŁ PAŁASIŃSKI
Problem odpowiedzialności w filozofii Fryderyka Nietzschego

ŁUKASZ KRĘŻOŁEK
Wolność i problem cnoty we współczesnej myśli republikańskiej

MATEUSZ TRAWIŃSKI
Kapitalizm nieodpowiedzialny. Jak krótkowzroczne działania regulatorów, banków i klientów przyczyniły się do wystąpienia kryzysu finansowego

KATARZYNA CIKAŁA
Ponowoczesny wymiar odpowiedzialności

ARKADIUSZ NYZIO
„Gazeta Wyborcza” w świetle teorii społecznej odpowiedzialności prasy

EDYTA ŻYREK
O odpowiedzialności reportera. Przypis do myśli Ryszarda Kapuścińskiego

DAMIAN MAZUR
Idea odpowiedzialności w świetle filozofii cradle-to-cradle

ANNA POTOCZEK
Zjawisko manipulacji dzieckiem w polskiej reklamie. Uwarunkowania, zagrożenia, prewencja

TYMOTEUSZ MARZEC
Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa a społeczeństwo odpowiedzialne

MICHAŁ PENO
Dlaczego nie należy mylić odpowiedzialności prawnej z sankcją? Uwagi o odpowiedzialności prawnej i sankcji na tle przemian prawa karnego

MAGDALENA TENDERA
„Etyka” rasy jako wybrane mechanizmy wewnątrzrasowe, a kontrowersyjny charakter kategorii ras ludzkich

AGNIESZKA DĘSOŁ
(Bio)polityka i (bio)etyka a znaczenie kategorii odpowiedzialności Granice dopuszczalnej kolizji zasad moralnych i działań politycznych w dobie postępu technologicznego i rozwoju biomedycyny

PAWEŁ KASZOWSKI
O odpowiedzialności płynącej z funkcjonowania elektrowni jądrowej

WOJCIECH BARTŁOMIEJ ZIELIŃSKI
Kilka uwag na temat odpowiedzialności za język

Noty biograficzne

« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2