Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Nauki społeczne > Media > Sprostowanie prasowe we współczesnym orzecznictwie i doktrynie prawniczej - Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Sprostowanie prasowe we współczesnym orzecznictwie i doktrynie prawniczej - Elżbieta Czarny-Drożdżejko
Sprostowanie prasowe we współczesnym orzecznictwie i doktrynie prawniczej - Elżbieta Czarny-Drożdżejko15,00zł
ISBN: 978-83-7438-629-6
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 158
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów

1. Wstęp

2. Ukształtowanie się obecnej regulacji dotyczącej sprostowania na gruncie ustawy Prawo prasowe z 1984 r.

3. Polska instytucja sprostowania prasowego w ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

4. Funkcje sprostowania prasowego

5. Definicja sprostowania prasowego

5.1. Materiał prasowy jako przedmiot sprostowania
5.2. Informacja podlegająca sprostowaniu
5.3. Cechy sprostowania prasowego


6. Miejsce obowiązkowego opublikowania sprostowania prasowego

7. Podmiot zobligowany do opublikowania sprostowania prasowego

7.1. Redaktor naczelny jako podmiot zobligowany do opublikowania sprostowania
7.2. Zmiana redaktora naczelnego w trakcie postępowania sądowego


8. Podmioty uprawnione do dochodzenia sprostowania

9. Wewnątrzredakcyjne postępowanie związane z dochodzeniem sprostowania prasowego

9.1. Ustawowe sposoby doręczenia sprostowania
9.2. Obowiązek identyfikacji sprostowania przez zainteresowanego
9.3. Objętość i język sprostowania


10. Wymogi dotyczące zamieszczenia sprostowania
10.1. Termin, miejsce i sposób publikacji sprostowania
10.2. Dopuszczalność modyfikacji treści sprostowania przez redaktora naczelnego
10.3. Dopuszczalność zamieszczania komentarzy do tekstu sprostowania


11. Przyczyny odmowy umieszczenia sprostowania
11.1. Obligatoryjne przesłanki odmowy opublikowania sprostowania prasowego
11.2. Fakultatywne przesłanki odmowy opublikowania sprostowania
11.3. Zasadność podziału na przesłanki obligatoryjne i fakultatywne odmowy publikacji sprostowania
11.4. Obowiązek informacyjny spoczywający na redaktorze naczelnym i jego skutki w postępowaniu sądowym


12. Problematyka związana z dochodzeniem opublikowania sprostowania przed sądem
12.1. Pozew o nakazanie sprostowania materiału prasowego
12.2. Dopuszczalność modyfikacji treści sprostowania w pozwie
12.3. Terminy zawite w postępowaniu o nakazanie sprostowania
12.4. Dopuszczalność modyfikacji treści sprostowania w trakcie trwania procesu sądowego oraz w wyroku sądowym
12.5. Określenie właściwości sądu rozpoznającego sprawy o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego oraz wskazania odnoszące się do dynamiki prowadzenia procesu


13. Zakończenie
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2