Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Ministerium Expositionis > Syn Boży i nasz zbawiciel: Studia chrystologiczne [ME, 1] - ks. Janusz Królikowski
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Syn Boży i nasz zbawiciel: Studia chrystologiczne [ME, 1] - ks. Janusz Królikowski
Syn Boży i nasz zbawiciel28,00zł
Seria: Ministerium Expositionis
ISBN: 978-83-7438-405-6
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 233
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:
WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
MAŁA KATECHEZA O JEZUSIE CHRYSTUSIE

1. Wierzymy w Jezusa Chrystusa
2. Syn Boży
3. Który się począł z Ducha Świętego
4. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek
5. Życie Jezusa
6. Chrystus umarł za nas
7. Prawdziwie zmartwychwstał
8. Powróci w chwale

ROZDZIAŁ II
JEZUS CHRYSTUS – SYN BOŻY

1. Dwa oblicza Jezusa Chrystusa
2. Świadectwo czynów Chrystusa o Jego bóstwie
3. Świadectwo słów Jezusa o Jego synostwie Bożym
4. Świadectwo pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej
Zakończenie

ROZDZIAŁ III
SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM

1. Dzieje i wcielenie Słowa
2. Wcielenie i zbawienie
3. Wcielenie a praktyka chrześcijańska

ROZDZIAŁ IV
KOSMICZNE KRÓLOWANIE CHRYSTUSA

1. Król dusz czy Król wszechświata?
2. Królowanie Chrystusa nad stworzeniem
3. Królowanie przez wcielenie odkupieńcze
4. Zasięg królowania Chrystusa
5. Pierworodny jako Ostateczny

ROZDZIAŁ V
JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA CZŁOWIEKA CZŁOWIEKOWI

1. Człowiek początku XXI wieku
2. Aktualność Jezusa Chrystusa
3. Nauczanie Kościoła
4. Wspólnie z Chrystusem wobec samotności
5. Wspólnie z Chrystusem wobec innych

ROZDZIAŁ VI
W DRODZE ZA CHRYSTUSEM

1. Chrześcijaństwo – „droga za Chrystusem”
2. W drodze za Chrystusem – w jaki sposób?
  2.1. Święty Augustyn – pod znakiem pokory
  2.2. Święty Grzegorz z Nazjanzu – przeżyć imiona Chrystusa
  2.3. Święty Bonawentura – cnoty ewangeliczne
  2.4. Nikolaos Kabasilas – życie w Chrystusie
  2.5. Włodzimierz Sołowjow – w świetle zmartwychwstania
  2.6. Dietrich Bonhoeffer – naśladowanie
  2.7. Karl Rahner – konkretna relacja
3. W drodze za Chrystusem dzisiaj
  3.1. „Treść” drogi za Chrystusem
  3.2. „Forma” drogi za Chrystusem
Zakończenie

ROZDZIAŁ VII
JEDNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

ROZDZIAŁ VIII
FRAGMENT O JEZUSIE CHRYSTUSIE POŚREDNIKU

ROZDZIAŁ IX
JEZUS CHRYSTUS ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU

ROZDZIAŁ X
JEZUS CHRYSTUS JEDYNY ZBAWICIEL I PYTANIA O ZBAWIENIE NIECHRZEŚCIJAN

1. Z historii problemu
2. Przełom II Soboru Watykańskiego
3. Pogłębienia dokonane przez papieża Jana Pawła II
4. Możliwość teologiczna
5. Głosić Chrystusa Zbawiciela

ROZDZIAŁ XI
CHRYSTOLOGIA DZISIAJ

1. Potrzeba chrystologii
2. Aktualne pytania pod adresem chrystologii
  2.1. Inkulturacja
  2.2. Dialog międzyreligijny
  2.3. Absolutny charakter chrześcijaństwa
  2.4. Formy pośredniczenia zbawczego
3. Ukierunkowania zawarte w deklaracji Dominus Iesus
  3.1. Pełnia i wypełnienie objawienia w Jezusie Chrystusie
  3.2. Słowo i Duch w ekonomii zbawienia
  3.3. Jedyność i powszechność zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa
  3.4. Pośredniczenie eklezjalne

ROZDZIAŁ XII
MYSTERIA VITAE CHRISTI A POSZUKIWANIA WSPÓŁCZESNEJ CHRYSTOLOGII

1. Obiektywna postać objawienia: „Słowo stało się ciałem”
2. Wymagania współczesnej chrystologii
  2.1. Twierdzenia chrystologiczne powinny być sprawdzalne
  2.2. Twierdzenia chrystologiczne powinny pochodzić z historii Jezusa
3. Gdzie jest teologia życia Jezusa?
4. Możliwy kształt teologii życia Jezusa Chrystusa i Jego poszczególnych misteriów

ROZDZIAŁ XIII
CO TO ZNACZY, ŻE BÓG MA SYNA?

1. Problem
2. Filozofia hellenistyczna wobec bóstwa Chrystusa
3. Transcendencja Boga
4. Historyczność (przygodność) Chrystusa
5. Refleksja chrześcijańska
  5.1. Jezus Logos
  5.2. Hellenizacja
  5.3. Sobór Nicejski (325 r.)
  5.4. Aktualność dogmatu z Nicei
  5.5. Chrystus-Absolut
6. Chrześcijański obraz Boga
  6.1. Przebóstwienie
7. Język dogmatyczny
Zakończenie

ROZDZIAŁ XIV
EUROPA I JEZUS CHRYSTUS

1. Europejskie wyzwania
2. Czym jest Europa?
3. Niektóre elementy chrześcijańskie w tożsamości europejskiej
  3.1. Nowy obraz człowieka
  3.2. Świadomość historyczna
  3.3. Wizja moralności
  3.4. Wizja państwa
4. Przyszłość Europy

WYKAZ PIERWODRUKÓW
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2