Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Ministerium Expositionis > Tajemnica Trójjedynego: Studia z teologii trynitarnej [ME, 2] - ks. Janusz Królikowski
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Tajemnica Trójjedynego: Studia z teologii trynitarnej [ME, 2] - ks. Janusz Królikowski
Tajemnica Trójjedynego42,00zł
Seria: Ministerium Expositionis
ISBN: 978-83-7438-450-6
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 292
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
OBJAWIENIE IMIENIA BOŻEGO I JEGO ZNACZENIE EGZYSTENCJALNO-TEOLOGICZNE

˙ 1. Dylematy dotyczące imienia Bożego
˙ 2. Objawienie imienia w płonącym krzewie
˙ 3. Jezus – pełnia objawienia imienia Bożego
˙ ˙ ˙ 3.1. Konsekwencje teologiczne

ROZDZIAŁ II
IMIONA BOŻE W BIBLII JAKO ŚWIADECTWO WIARY W JEDYNEGO BOGA

˙ 1. Starotestamentalne objawienie imienia Bożego
˙ ˙ ˙ 1.1. Znaczenie imienia w Biblii
˙ ˙ ˙ 1.2. Imiona Boga
˙ ˙ ˙ 1.3. Jahwe – imię Boga Przymierza
˙ 2. Imię Boga w Nowym Testamencie
˙ 3. Problem strukturalny

ROZDZIAŁ III
BÓG JEST MIŁOSIERDZIEM

˙ 1. Co to jest miłosierdzie?
˙ 2. Objawienie miłosierdzia
˙ 3. Perspektywy patrystyczne
˙ 4. Miłosierdzie Boże w wypowiedziach doktrynalnych Kościoła
˙ 5. Z teologii miłosierdzia Bożego
˙ ˙ ˙ 5.1. Miłosierdzie jako przymiot Boży
˙ ˙ ˙ 5.2. Transcendencja miłosierdzia Bożego
˙ ˙ ˙ 5.3. Miłosierdzie źródłem zasługi

ROZDZIAŁ IV
MIŁOSIERDZIE BOŻE I CZŁOWIEK

˙ 1. Objawienie miłosierdzia
˙ 2. Specyfika miłosierdzia
˙ 3. Miłosierdzie jako przymiot Boga
˙ 4. Manifestacja miłosierdzia Bożego
˙ 5. Ofiarne miłosierdzie Boże

ROZDZIAŁ V
PERSPEKTYWA PRAWDY O BOGU OJCU W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM

˙ 1. Odkryć Boga Ojca
˙ 2. „Bóg” w Nowym Testamencie
˙ 3. Ojciec Jezusa Chrystusa
˙ 4. Tajemnica Ojca
˙ 5. Aspekty dogmatyczne ojcostwa Boga
˙ 6. Bóg Ojciec – cel życia chrześcijańskiego

ROZDZIAŁ VI
MODLIMY SIĘ DO OJCA

˙ 1. Abba-Ojcze
˙ ˙ ˙ 1.1. Jezus modli się jako Syn
˙ ˙ ˙ 1.2. Uczniowie modlą się jako synowie
˙ 2. Modlitwa chrześcijańska
˙ 3. Dlaczego modlimy się do Ojca?
˙ ˙ ˙ 3.1. Wiara w Ojca
˙ ˙ ˙ 3.2. Obecność Ojca
˙ ˙ ˙ 3.3. Eucharystia – dar Ojca
˙ 4. Ojciec – źródło życia
˙ 5. Ojciec – wzór miłości

ROZDZIAŁ VII
MAŁA KATECHEZA O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

˙ 1. Trójca Święta sercem chrześcijaństwa
˙ 2. Perspektywa biblijna
˙ 3. Bóg Ojciec
˙ 4. Jezus Chrystus
˙ 5. Duch Święty
˙ 6. Od wiary do teologii

ROZDZIAŁ VIII
ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI TRYNITARNEJ W PIERWOTNYM KOŚCIELE

˙ 1. Doświadczenie wiary pierwotnego Kościoła
˙ 2. Chrzest jak wyznanie wiary trynitarnej
˙ 3. Eucharystia – celebracja wiary trynitarnej
˙ 4. Pierwsze interpretacje teologiczne

ROZDZIAŁ IX
SYMBOLUM TRINITATIS

˙ 1. I Sobór Konstantynopolitański
˙ 2. Wymiary teologiczne Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego
˙ ˙ ˙ 2.1. Trynitarny symbol deklaratywny – struktura
˙ ˙ ˙ 2.2. Treść – Trójca ekonomiczna i Trójca immanentna
˙ 3. Rozwiązania „teologiczne” podane przez sobory w kwestiach dotyczących Syna i Ducha Świętego
˙ ˙ ˙ 3.1. Fides Nicaena
˙ ˙ ˙ 3.2. Fides Constantinopolitana
˙ 4. Trwałe znaczenie Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego

ROZDZIAŁ X
OPCJA TEOLOGICZNO-DUCHOWA SYMBOLU APOSTOLSKIEGO: „OD TRÓJCY DO TRÓJCY”

˙ 1. Struktura Symbolu apostolskiego
˙ 2. Treść Symbolu apostolskiego: historia salutis
˙ 3. Zwrócić się do Boga
˙ 4. Akt wiary i przedmiot wiary
˙ 5. Treść wiary: dzieła Trójcy Świętej
˙ 6. Eklezjalność wiary
˙ 7. Integralność Symbolu

ROZDZIAŁ XI
TRÓJCA ŚWIĘTA CENTRUM WIARY I ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

˙ 1. Trójca Święta w liturgii
˙ ˙ ˙ 1.1. Nowy kult
˙ ˙ ˙ 1.2. Wyznanie wiary
˙ ˙ ˙ 1.3. Doksologia
˙ ˙ ˙ 1.4. Chrzest
˙ ˙ ˙ 1.5. Eucharystia
˙ ˙ ˙ 1.6. Inne sakramenty i rok liturgiczny
˙ 2. Trójca Święta i życie chrześcijańskie
˙ ˙ ˙ 2.1. Modlitwa
˙ ˙ ˙ 2.2. Męczeństwo
˙ ˙ ˙ 2.3. Duchowość

ROZDZIAŁ XII
JESZCZE O PROBLEMIE FILIOQUE

˙ 1. „Status quaestionis”
˙ 2. Aspekt historyczny
˙ 3. Aspekt teologiczny
˙ ˙ ˙ 3.1. Trójca ekonomiczna jest Trójcą immanentną
˙ ˙ ˙ 3.2. Kłopoty z filologią
˙ ˙ ˙ 3.3. Monarchia Ojca
˙ ˙ ˙ 3.4. Apofatyzm
˙ 4. Jaka przyszłość dla Filioque w teologii?

ROZDZIAŁ XIII
PIERWOTNY ROZWÓJ DOKTRYNY TRYNITARNEJ JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI PERSONALISTYCZNYCH

˙ 1. Aktualność chrześcijańskiego pojęcia osoby
˙ 2. Ewolucja pojęcia osoby w teologii starożytnej
˙ ˙ ˙ 2.1. Etap „pośredni”
˙ ˙ ˙ 2.2. Osoba w teologii trynitarnej
˙ 3. Propozycje
˙ ˙ ˙ 3.1. Indywidualność obiektywna
˙ ˙ ˙ 3.2. Relacja samoistna
˙ ˙ ˙ 3.3. Język

ROZDZIAŁ XIV
IMPLIKACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE DOGMATU TRYNITARNEGO

˙ 1. Uwagi wstępne
˙ 2. Nauczanie społeczne w encyklice Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II
˙ 3. Perspektywy i propozycje

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ PIERWODRUKÓW

SPIS TREŚCI
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2