Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Ministerium Expositionis > Tajemnica Trójjedynego: Studia z teologii trynitarnej [ME, 2] - ks. Janusz Królikowski
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Tajemnica Trójjedynego: Studia z teologii trynitarnej [ME, 2] - ks. Janusz Królikowski
Tajemnica Trójjedynego42,00zł
Seria: Ministerium Expositionis
ISBN: 978-83-7438-450-6
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2015
Ilość stron: 292
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
OBJAWIENIE IMIENIA BOŻEGO I JEGO ZNACZENIE EGZYSTENCJALNO-TEOLOGICZNE
1. Dylematy dotyczące imienia Bożego
2. Objawienie imienia w płonącym krzewie
3. Jezus – pełnia objawienia imienia Bożego
  3.1. Konsekwencje teologiczne

ROZDZIAŁ II
IMIONA BOŻE W BIBLII JAKO ŚWIADECTWO WIARY W JEDYNEGO BOGA
1. Starotestamentalne objawienie imienia Bożego
  1.1. Znaczenie imienia w Biblii
  1.2. Imiona Boga
  1.3. Jahwe – imię Boga Przymierza
2. Imię Boga w Nowym Testamencie
3. Problem strukturalny

ROZDZIAŁ III
BÓG JEST MIŁOSIERDZIEM
1. Co to jest miłosierdzie?
2. Objawienie miłosierdzia
3. Perspektywy patrystyczne
4. Miłosierdzie Boże w wypowiedziach doktrynalnych Kościoła
5. Z teologii miłosierdzia Bożego
  5.1. Miłosierdzie jako przymiot Boży
  5.2. Transcendencja miłosierdzia Bożego
  5.3. Miłosierdzie źródłem zasługi

ROZDZIAŁ IV
MIŁOSIERDZIE BOŻE I CZŁOWIEK
1. Objawienie miłosierdzia
2. Specyfika miłosierdzia
3. Miłosierdzie jako przymiot Boga
4. Manifestacja miłosierdzia Bożego
5. Ofiarne miłosierdzie Boże

ROZDZIAŁ V
PERSPEKTYWA PRAWDY O BOGU OJCU W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM
1. Odkryć Boga Ojca
2. „Bóg” w Nowym Testamencie
3. Ojciec Jezusa Chrystusa
4. Tajemnica Ojca
5. Aspekty dogmatyczne ojcostwa Boga
6. Bóg Ojciec – cel życia chrześcijańskiego

ROZDZIAŁ VI
MODLIMY SIĘ DO OJCA
1. Abba-Ojcze
  1.1. Jezus modli się jako Syn
  1.2. Uczniowie modlą się jako synowie
2. Modlitwa chrześcijańska
3. Dlaczego modlimy się do Ojca?
  3.1. Wiara w Ojca
  3.2. Obecność Ojca
  3.3. Eucharystia – dar Ojca
4. Ojciec – źródło życia
5. Ojciec – wzór miłości

ROZDZIAŁ VII
MAŁA KATECHEZA O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
1. Trójca Święta sercem chrześcijaństwa
2. Perspektywa biblijna
3. Bóg Ojciec
4. Jezus Chrystus
5. Duch Święty
6. Od wiary do teologii

ROZDZIAŁ VIII
ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI TRYNITARNEJ W PIERWOTNYM KOŚCIELE
1. Doświadczenie wiary pierwotnego Kościoła
2. Chrzest jak wyznanie wiary trynitarnej
3. Eucharystia – celebracja wiary trynitarnej
4. Pierwsze interpretacje teologiczne

ROZDZIAŁ IX
SYMBOLUM TRINITATIS
1. I Sobór Konstantynopolitański
2. Wymiary teologiczne Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego
  2.1. Trynitarny symbol deklaratywny – struktura
  2.2. Treść – Trójca ekonomiczna i Trójca immanentna
3. Rozwiązania „teologiczne” podane przez sobory w kwestiach dotyczących Syna i Ducha Świętego
  3.1. Fides Nicaena
  3.2. Fides Constantinopolitana
4. Trwałe znaczenie Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego

ROZDZIAŁ X
OPCJA TEOLOGICZNO-DUCHOWA SYMBOLU APOSTOLSKIEGO: „OD TRÓJCY DO TRÓJCY”
1. Struktura Symbolu apostolskiego
2. Treść Symbolu apostolskiego: historia salutis
3. Zwrócić się do Boga
4. Akt wiary i przedmiot wiary
5. Treść wiary: dzieła Trójcy Świętej
6. Eklezjalność wiary
7. Integralność Symbolu

ROZDZIAŁ XI
TRÓJCA ŚWIĘTA CENTRUM WIARY I ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
1. Trójca Święta w liturgii
  1.1. Nowy kult
  1.2. Wyznanie wiary
  1.3. Doksologia
  1.4. Chrzest
  1.5. Eucharystia
  1.6. Inne sakramenty i rok liturgiczny
2. Trójca Święta i życie chrześcijańskie
  2.1. Modlitwa
  2.2. Męczeństwo
  2.3. Duchowość

ROZDZIAŁ XII
JESZCZE O PROBLEMIE FILIOQUE
1. „Status quaestionis”
2. Aspekt historyczny
3. Aspekt teologiczny
  3.1. Trójca ekonomiczna jest Trójcą immanentną
  3.2. Kłopoty z filologią
  3.3. Monarchia Ojca
  3.4. Apofatyzm
4. Jaka przyszłość dla Filioque w teologii?

ROZDZIAŁ XIII
PIERWOTNY ROZWÓJ DOKTRYNY TRYNITARNEJ JAKO ŹRÓDŁO INSPIRACJI PERSONALISTYCZNYCH
1. Aktualność chrześcijańskiego pojęcia osoby
2. Ewolucja pojęcia osoby w teologii starożytnej
  2.1. Etap „pośredni”
  2.2. Osoba w teologii trynitarnej
3. Propozycje
  3.1. Indywidualność obiektywna
  3.2. Relacja samoistna
  3.3. Język

ROZDZIAŁ XIV
IMPLIKACJE SPOŁECZNO-POLITYCZNE DOGMATU TRYNITARNEGO
1. Uwagi wstępne
2. Nauczanie społeczne w encyklice Sollicitudo rei socialis Jana Pawła II
3. Perspektywy i propozycje

BIBLIOGRAFIA
WYKAZ PIERWODRUKÓW
SPIS TREŚCI
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2