Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Nauki społeczne > Ogólne > Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością - red. Bernadet Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością - red. Bernadet Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek
Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością - red. Bernadet Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek39,00zł
ISBN: 978-83-7438-506-0
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 305
Koszyk: do koszyka
Ocena: 1
SPIS TREŚCI:

Wstęp

Rozdział I – Edukacja studentów z niepełnosprawnością a współczesny rynek pracy
Janina FILEK
Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych
Małgorzata DUDA
Etyczne wyzwania w pracy ze studentami niepełnosprawnymi – perspektywa nauczyciela akademickiego
Marta BOLIŃSKA
Pozornie bez barier. Student z niepełnosprawnością a uczelniana
rzeczywistość (teoria i praktyka)

Dorota ŻUCHOWSKA‑SKIBA
Ku pełnej integracji – dostępność edukacji wyższej dla osób niepełnosprawnych
Beata SZLUZ
Pracownicy niepełnosprawni i pełnosprawni – relacje. Na przykładzie zakładów pracy chronionej
Ewa GIERMANOWSKA
Pierwsze doświadczenia zawodowe niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych
Ewa MYNARSKA
Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych a ich aktywność
na rynku pracy


Rozdział II – Rodzinne i środowiskowe uwarunkowanie integracji społeczno‑zawodowej
Paweł PRÜFER
Linearne i cykliczne procesy formacyjno‑socjalizacyjne w społeczeństwie i w środowisku akademickim a niepełnosprawność
Jacek KOŁOTA
Zdolność psychofizyczna osób niepełnosprawnych do obejmowania i pełnienia urzędów w strukturach państwowych i kościelnych
Katarzyna WALICZEK
Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie
Justyna BASTA
Studenci z niepełnosprawnością w percepcji pełnosprawnych rówieśników
Monika PIEGA
Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych

Rozdział III – Dobre praktyki
Bernadeta SZCZUPAŁ
Samostanowienie i integracja społeczno‑zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością na przykładzie zastosowania programu Centrum Wspierania Edukacji Zawodowej (PACE) w USA
Kinga DUMNICKA
Rola organizacji pozarządowych we wspieraniu kształtowania środowiska akademickiego przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami oraz zwiększaniu szans zawodowych absolwentów z niepełnosprawnościami
Jacek GERNAT
Rzeźba jako medium edukacyjne i terapeutyczne dla studentów niepełnosprawnych
Katarzyna WOJTANOWICZ
Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością
Jakub WIECZOREK, Violetta PRUSIŃSKA
Działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w obszarze kultury fizycznej studentów z niepełnosprawnościami
Helena OCHONCZENKO
Turystyka jedną z podstawowych determinant potencjału zdrowotnego studentów z (nie)pełnosprawnością
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2