Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > Patrologia / Źródła > Kształtowanie się nauki o niebie w teologi patrystycznej I-III wieku - Dariusz Kasprzak
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Kształtowanie się nauki o niebie w teologi patrystycznej I-III wieku - Dariusz Kasprzak
Kształtowanie się nauki o niebie w teologi patrystycznej I-III wieku - Dariusz Kasprzak56,00zł
ISBN: 978-83-7438-617-3
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 416
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wstęp

1. Biblijne terminy, koncepcje i obrazy dotyczące nieba


1.1. Biblijne terminy i koncepcje hebrajskie dotyczące nieba
• (ʻēden) Eden, (gan `ēden) ogród (w) Eden
• (šāmajim) – niebo
• (ʻolām) – długi czas, trwanie

1.2. Biblijne terminy i koncepcje greckie dotyczące nieba
• (anabainō) – wstępować, wchodzić
• (anō) – powyżej, na wysokości, ponad
• (ouranos) – niebo
• (paradeisos) – ogród, park, raj
• (orao) – patrzeć, widzieć
• trwanie, przyszłość, wiek; trwałość, wieczność

1.3. Rozwój biblijnej koncepcji nieba
• Znaczenia nieba w Starym Testamencie
• Znaczenia nieba w Septuagincie i w późnym judaizmie
• Znaczenia nieba w Nowym Testamencie

1.4. Biblijne obrazy nieba
„Ogród Eden” / „ogród Boży” / „raj” / „ogród niebieski” / „eschatologiczne miasto – niebieskie Jeruzalem”

1.5. Niebo w koncepcjach filozofii starożytnej a ujęcie biblijne

1.6. Podsumowanie pierwszego rozdziału

2. Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej – wiek I–II

2.1. Kształtowanie się nauki o niebie w teologii ojców i pisarzy okresu poapostolskiego (I–II wiek)
2.1.1. Didache – niebo jako „Królestwo Jezusa”
2.1.2. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie – niebo jako realizacja obietnicy Jezusa i nagroda za uczynki
2.1.3. Ignacy Antiocheński – „Chrystus – bramą Ojca”
2.1.4. List Pseudo‑Barnaby – moralność zasługi, przez „drugie millenium” do nieba
2.1.5. Hermas Pasterz – Królestwo Boże osiągalne przez chrzest i praktykowanie cnót
2.1.6. Homilia z II wieku – niebo jako życie wieczne / odpoczynek za uczynki
2.1.7. Podsumowanie nauki o niebie w teologii patrystycznej ojców i pisarzy okresu poapostolskiego (I–II wiek)

2.2. Kształtowanie się nauki o niebie w teologii apologetów greckich II wieku
2.2.1. Arystydes z Aten – życie wieczne w królestwie niebieskim przez Jezusa Chrystusa
2.2.2. Justyn Męczennik – nauka o niebie jako kontynuacja kerygmatu i próba syntezy Biblii, nauk rabinackich i filozofii antycznej (moralizm eschatologiczny)
2.2.3. Tacjan Syryjczyk, Mowa do Greków – niebo jako „nieśmiertelność z radością”, osiągnięte dzięki dobrym wyborom duszy
2.2.4. Meliton z Sardes, Homilia Paschalna – Chrystus wprowadza zbawionych na wyżyny niebiskie
2.2.5. Atenagoras z Aten – życie wieczne za dobre czyny
2.2.6. Teofil z Antiochii – Do Autolika – powrót do raju w nieśmiertelności, w perspektywie nieba?
2.2.7. List do Diogneta – nieśmiertelna dusza mieszkająca w namiocie śmiertelnym oczekuje niezniszczalności człowieka w niebie
2.2.8. Podsumowanie nauki o niebie w teologii patrystycznej apologetów greckich II wieku
2.2.9. Podsumowanie nauki o niebie w teologii patrystycznej ojców i pisarzy okresu poapostolskiego i apologetów greckich II wieku

3. Kształtowanie się nauki o niebie w teologii patrystycznej – wiek III

3.1. Ireneusz z Lugdunum (130/140 – około 200) – nieśmiertelni i niezniszczalni zbawieni w niebiańskiej Jerozolimie

3.2. Klemens Aleksandryjski (150 – około 212) – niebo miejscem deifikacji zbawionych
• Antropologia
• Chrystus jako sposób osiągnięcia nieba
• Cechy zbawionych
• Eschatologiczne niebo

3.3. Orygenes (186 – około 253) – w kierunku nowego nieba i nowej ziemi
• Metodologia Orygenesa
• Filozofia Platońska
• Egzegeza alegoryczna
• Przesłanie wiary chrześcijańskiej
• Kosmologia a eschatologia
• Eschatologia dotycząca człowieka – nieśmiertelność duszy i ciała
• Orygenesowska koncepcja eschatologicznego nieba

3.4. Autorzy łacińscy III wieku: Tertulian, Cyprian, Wiktoryn z Poetovium, Męczeństwo świętych Perpetuy i Felicyty – motyw Jerozolimy niebieskiej i nagrody
• Tertulian
• Cyprian z Kartaginy
• Laktancjusz
• Wiktoryn z Poetovium
Męczeństwo świętych Perpetuy i Felicyty – wizja Satura

3.5. Podsumowanie nauki o niebie w teologii patrystycznej ojców i pisarzy okresu III wieku

Zakończenie

Bibliografia


1. Teksty źródłowe
1.1. Edycje Biblii
1.2. Edycje apokryfów
1.3. Edycje tekstów patrystycznych (wydania krytyczne i istniejące polskie tłumaczenia)
1.4. Przekłady traktatów filozofii antycznej i tekstów klasycznych

2. Opracowania naukowe
2.1. Opracowania biblijne
2.2. Opracowania filozoficzne
2.3. Opracowania patrystyczne
2.4. Literatura pomocnicza

Stosowane skróty
Indeks biblijny
Indeks rzeczowy
Indeks osobowy

Summary
Table of contents

« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2