Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > NOWOŚCI 2021 > Posłanie (missio) Jezusa w chrystologii Hansa Ursa von Balthasara i Josepha Ratzingera - Iwona Dziemska, Maja Wysocka
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Posłanie (missio) Jezusa w chrystologii Hansa Ursa von Balthasara i Josepha Ratzingera - Iwona Dziemska, Maja Wysocka
Posłanie (missio) Jezusa w chrystologii Hansa Ursa von Balthasara i Josepha Ratzingera - Iwona Dziemska, Maja Wysocka20,00zł
ISBN: 978-83-7438-843-6
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2021
Ilość stron: 169
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

WSTĘP

Rozdział 1
(Iwona DZIEMSKA)
HANS URS VON BALTHASAR – OSOBA I DZIEŁO


1. Droga do 1940 roku
2. „Dwie połówki jednej całości” – spotkanie z Adrienne von Speyr
3. Trylogia

Rozdział 2
(Maja WYSOCKA)
JOSEPH RATZINGER (BENEDYKT XVI) – OSOBA I DZIEŁO

1. Życiorys
2. Inspiracje
3. Trylogia

Rozdział 3
(Iwona DZIEMSKA)
ZNACZENIE POJĘCIA MISJI


1. Misja w Piśmie Świętym
2. Misja a jedność bycia i stawania się

Rozdział 4
(Iwona DZIEMSKA)
MISJA JEZUSA A JEGO ŚWIADOMOŚĆ


1. Przybliżony kształt absolutnej świadomości misyjnej
2. Zgodność samoświadomości Jezusa ze świadomością misyjną
3. Misja jako miara wiedzy i wolności Jezusa

Rozdział 5
(Iwona DZIEMSKA)
INKLUZJA W CHRYSTUSIE


1. Jezus a natura ludzka
2. Przedziwna wymiana
3. En Christoi
4. Pośrednictwo stwórcze

Rozdział 6
(Iwona DZIEMSKA)
TRYNITARNY CHARAKTER MISJI


1. „Od Boga wyszedłem”
2. Duch Święty a misja Syna
2.1. Wcielenie a Duch Święty
2.2. Trynitarne odwrócenie

Rozdział 7
(Maja WYSOCKA)
DOBRA NOWINA


1. Przewrót antropologiczny
2. Narodzony, aby dać świadectwo prawdzie (J 18, 37)
3. Oto Człowiek

Rozdział 8
(Maja WYSOCKA)
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA


1. Poznanie Boga
2. Uświęcenie w prawdzie
3. Przekazanie miłości
4. Bycie w jedności

Rozdział 9
(Maja WYSOCKA)
JA JESTEM (εγω ειμι)


1. JA JESTEM w Ewangelii św. Jana
˙ ˙ „Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” (J 8, 58)
˙ ˙ „Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach waszych” (J 8, 24)
˙ ˙ „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM” (J 8, 28)
2. JA JESTEM w Ewangelii św. Marka
˙ ˙ „Odwagi, JA JESTEM, nie bójcie się” (Mk 6, 50)

Rozdział 10
(Maja WYSOCKA)
KAZANIE NA GÓRZE


1. Błogosławieństwa (Mt 5, 1–11)
˙ ˙ „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3)
˙ ˙ „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5, 4)
˙ ˙ „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5, 5)
˙ ˙ „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6)
˙ ˙ „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
˙ ˙ „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8)
˙ ˙ „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9)
˙ ˙ „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5, 10–12)
2. Sól ziemi
3. Światło świata

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2