PETRYSZAK Karol

Ontologia kultury. Badania nad kulturą w oparciu o zmodyfikowaną ontologię Romana Ingardena

50,00 

Availability: Na stanie

SKU: 978-83-7438-853-5 Kategorie: , Tag:
Waga 678 g
Wymiary 22,6 × 15,4 cm
ISBN

978-83-7438-853-5

Autor

PETRYSZAK Karol

Wydawca

Miejsce wydania

Kraków

Format

Książka w miękkiej oprawie

Ilość stron

409

Rok wydania

2021

Oddaję Czytelnikowi do ręki niniejszą książkę z prośbą, aby przynajmniej postarał się zrozumieć zaprezentowany w niej punkt widzenia. Jeśli po lekturze uzna, że nie może w całości lub w pewnych punktach zgodzić się z prezentowanymi treściami, to, o ile wyrazi taką chęć, będę wdzięczny za słowo krytyki i pomysł lepszego rozwiązania postawionych dalej problemów. Chcę też zaznaczyć, że prowadzone rozważania nie są skierowane tylko do badaczy filozofii Romana Ingardena. Mam nadzieję, że będą użyteczne dla szerszego grona myślicieli, m.in. antropologów kultury, kulturoznawców, literaturoznawców oraz filozofów niezwiązanych ze studiami ingardenowskimi. (od Autora)

SPIS TREŚCI:

Od autora
WSTĘP

Rozdział I
ONTOLOGICZNE I EPISTEMOLOGICZNE PODSTAWY INGARDENOWSKIEGO PROGRAMU BADAŃ

§ 1. Czym jest ontologia
§ 1.1. Idee
§ 1.2. Jakości idealne
§ 1.3. Istota bytu
§ 2. Rodzaje ontologii
§ 2.1. Ontologia egzystencjalna
§ 2.2. Ontologia formalna
§ 2.3. Ontologia materialna
§ 3. Związki ontologii z metafizyką, epistemologią i językiem
§ 3.1. Ontologia a metafizyka
§ 3.2. Ontologia a epistemologia
§ 3.3. Ontologia a język
§ 4. Ograniczenia ontologii Ingardena
§ 4.1. Ograniczenia ontologii egzystencjalnej
§ 4.1.1. Idee(I) a świat realny
§ 4.1.2. Idee(I) a jakości idealne
§ 4.1.3. Zawieszenie prawa wyłączonego środka i prawa niesprzeczności
§ 4.1.4. Problem istnienia
§ 4.2. Ograniczenia ontologii formalnej
§ 4.3. Ograniczenia ontologii materialnej
§ 4.4. Ograniczenia epistemologiczno-językowe
§ 4.4.1. Ograniczenia związane z filozofią pierwszą
§ 4.4.2. Uwagi krytyczne o ujmowaniu epistemologii jako filozofii pierwszej
§ 4.4.3. Niekonieczność pytania o pierwszeństwo
§ 4.4.4. Nie ma bezzałożeniowych ujęć filozoficznych
§ 5. Uwagi podsumowujące

Rozdział II
BADANIE „KULTURY” ORAZ JEJ WYTWORÓW W FILOZOFII INGARDENA

§ 6. Metoda badania „kultury”
§ 6.1. „Kultura” jako byt intencjonalny
§ 6.2. Człowiek twórcą „kultury”
§ 6.3. „Kultura” a wartości
§ 6.4. Ograniczenia antropologiczne i aksjologiczne filozofii Ingardena
§ 7. Uwagi podsumowujące

Rozdział III
MODYFIKACJA METODY BADAŃ ONTOLOGICZNYCH INGARDENA

§ 8. Propozycja modyfikacji metody badań ontologicznych Ingardena
§ 8.1. Modyfikacja założeń wstępnych z perspektywy filozofii realistycznej
§ 8.1.1. Sposób egzystencji zawartości idei(m)
§ 8.1.2. Modyfikacje dotyczące istnienia i istoty
§ 8.2. Modyfikacje wynikające ze zmiany założeń wstępnych
§ 8.2.1. Czemu przysługuje relacja lub co ma relację
§ 8.2.2. Synergia bytów
§ 8.2.3. Byty materialne
§ 8.2.4. Relacja a przedmioty
§ 8.2.4.1. Relacja w bycie intencjonalnym
§ 8.2.5. Byty relacyjne
§ 8.2.6. Czym jest materia?
§ 8.2.7. Materia a relacja
§ 8.2.8. Ontologia a metafizyka
§ 8.2.8.1. Metafizyka interioryzacyjna jako jedna z podstaw ontologii
§ 8.2.8.2. Ontologia jako podstawa metafizyki eksterioryzacyjnej
§ 8.2.9. Epistemologiczne źródła ontologii
§ 8.2.9.1. Poznanie – istnienie – poznanie możliwości istnienia, czyli regressus ad infinitum
§ 8.2.9.2. Prymat poznania refleksyjnego nad ontologią czy prymat ontologii nad poznaniem refleksyjnym
§ 8.2.10. Epistemologiczne konsekwencje ontologii
§ 8.2.10.1. Mocna i słaba wersja hipotezy Sapira-Whorfa
§ 8.2.10.2. Pułapki języka
§ 8.2.11. Podstawy antropologii filozoficznej
§ 8.2.11.1. Badanie „kultury” w kontekście błędu antropologicznego
§ 8.2.12. Problematyka „kultury” w kontekście przedstawionych modyfikacji z uwzględnieniem kontekstu wyników współczesnych badań o „kulturze”
§ 9. Uwagi podsumowujące

Rozdział IV
REINTERPRETACJA I ROZWINIĘCIE INGARDENOWSKIEJ ONTOLOGII W KONTEKŚCIE BADANIA „KULTURY”

§ 10. Przedstawienie metody badań ontologicznych
§ 10.1. Propozycja metody badania ontologicznego
§ 10.1.1. Wyodrębnianie i uchwytywanie ze spektrum poznawczego – poznanie funkcjonalne
§ 10.1.2. Uchwytywanie przedmiotu
§ 10.1.3. Uchwytywanie bytu intencjonalnego
§ 10.1.4. Uchwytywanie relacji
§ 10.1.5. Ogląd zawartości idei(m) i uzmiennianie
§ 10.1.5.1. Stałe i zmienne w zawartości idei(m)
§ 10.1.5.2. Miejsca niedookreślone co do stałości lub zmienności
§ 10.1.6. Warunki konieczne dla realizacji zawartości danej idei(m)
§ 10.1.7. Struktura konieczna i wystarczająca –ontologia egzystencjalna
§ 10.1.8. Materiał konieczny do realizacji zawartości idei(m) – ontologia materialna
§ 10.1.9. Relacje konieczne i możliwe przy realizacji zawartości idei(m) – ontologia relacyjna
§ 10.2. Zastosowanie metody badania ontologicznego do badania „kultury”
§ 10.2.1. Badanie i rozumienie idei(m) „kultury” jako takiej
§ 10.2.2. Uchwytywanie „kultury”
§ 10.2.3. „Kultura jako taka” czy „kultura” konkretna –ontologia egzystencjalna
§ 10.2.4. Aktualność i potencjalność „kultury” jako bytu intencjonalnego
§ 10.2.5. Ogląd zawartości idei(m) a uzmiennienie – ontologia materialna i relacyjna
§ 10.2.5.1. Warunki konieczne realizacji danej zawartości
§ 10.2.5.2. Przekład zawartości idei(m) na treść pojęcia „kultura”
§ 10.3. Ontologiczny obraz „kultury”
§ 11. Uwagi podsumowujące

ZAKOŃCZENIE

Bibliografia
Strony internetowe

Dodano do koszyka
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Przewiń do góry