-50%
SZUMLEWICZ Henryk

Świadczyć o Chrystusie. Kontekst chrztu, wiary i modlitwy

35,00 

Availability: Na stanie

SKU: 978-83-7438-745-3 Kategoria: Tagi: ,
ISBN

978-83-7438-745-3

Autor

SZUMLEWICZ Henryk

Wydawca

Miejsce wydania

Kraków

Rok wydania

2020

Ilość stron

377

Format

Książka w miękkiej oprawie

SPIS TREŚCI:

Wstęp

Rozdział pierwszy
CHRZEST I ŚWIADECTWO – OD PRZYMIERZA DAWNEGO DO NOWEGO

I. Idea przymierza pomocą w wyjaśnianiu wzajemnych powiązań chrztu i świadectwa
˙ ˙ 1. Na styku dawnego i nowego przymierza – świadectwo Jana Chrzciciela
˙ ˙ ˙ ˙ a. Jan Chrzciciel świadkiem Wcielonego Syna Bożego
˙ ˙ ˙ ˙ b. Chrzest Janowy zapowiedzią sakramentu chrztu
˙ ˙ ˙ ˙ c. Jan Chrzciciel wzorem odważnego świadectwa szczególnie dla kapłanów
˙ ˙ 2. Chrzest sakramentalną pieczęcią nowego przymierza
˙ ˙ ˙ ˙ a. Stare i nowe przymierze oparte na fundamencie wiary
˙ ˙ ˙ ˙ b. Zbawcze ukierunkowanie chrztu jako znaku nowego przymierza
˙ ˙ ˙ ˙ c. Nowe przymierze w perspektywie pełni królestwa Bożego

II. Kościół wspólnotą nowego przymierza na fundamencie chrztu
˙ ˙ 1. Świadectwo o Chrystusie w centrum misji apostołów
˙ ˙ ˙ ˙ a. Zwycięstwo nad grzechem i szatanem w centrum świadectwa apostołów
˙ ˙ ˙ ˙ b. Radosne wydarzenie chrztu urzędnika etiopskiego
˙ ˙ ˙ ˙ c. Epokowa decyzja Soboru Jerozolimskiego
˙ ˙ 2. W poszukiwaniu harmonii świadectwa osobistego i wspólnotowego
˙ ˙ ˙ ˙ a. Świadectwo budowane na fundamencie wolności
˙ ˙ ˙ ˙ b. Świadectwo poddane kierownictwu Ducha Świętego
˙ ˙ 3. Szczególna więź chrztu i bierzmowania w perspektywie świadectwa
˙ ˙ ˙ ˙ a. Podstawa chrześcijańskiego świadectwa: jedność sakramentów wtajemniczenia
˙ ˙ ˙ ˙ b. Wezwanie do świadectwa wpisane w symbolikę obrzędu bierzmowania
˙ ˙ ˙ ˙ c. Świadectwo bierzmowanych budowane na dobrowolnym przyjęciu łaski
˙ ˙ 4. Eschatologiczne ukierunkowanie chrztu i świadectwa
˙ ˙ ˙ ˙ a. Być świadkiem w drodze do życia wiecznego
˙ ˙ ˙ ˙ b. Świadek nadziei eschatologicznej zaangażowany w sprawy doczesne
˙ ˙ ˙ ˙ c. Świadectwo o Chrystusie jako obrona prawdy o życiu wiecznym

III. Dramat rozłamu: jedno przymierze – wiele Kościołów
˙ ˙ 1. Różnice w interpretacji Biblii zagrażają wiarygodności świadectwa
˙ ˙ ˙ ˙ a. Możliwość ekumenicznej lektury tekstów biblijnych
˙ ˙ ˙ ˙ b. Poznanie objawienia biblijnego dla wspólnego świadectwa
˙ ˙ 2. W poszukiwaniu wspólnego świadectwa w odpowiedzi na łaskę chrztu
˙ ˙ ˙ ˙ a. Pytanie o sakramenty pytaniem o Kościół
˙ ˙ ˙ ˙ b. Ekumeniczny profil chrztu
˙ ˙ ˙ ˙ c. Pytanie o wolność osoby przyjmującej chrzest
˙ ˙ ˙ ˙ d. Chrzest i świadectwo – wyraźny motyw ewangelizacyjny w dialogu ekumenicznym
˙ ˙ ˙ ˙ e. Chrzest, ekumenizm i świadectwo – potrzeba analiz historycznych
˙ ˙ ˙ ˙ f. Polski wkład w dążenie do wspólnego świadectwa ochrzczonych
˙ ˙ ˙ ˙ g. Konieczność kontynuacji ekumenicznej refleksji o chrzcie i świadectwie

Rozdział drugi
WIARA I ŚWIADECTWO – POZNANIE PRAWDY OBJAWIONEJ I JEJ OBRONA

I. Poznanie Bożego objawienia podstawą wiary i świadectwa
˙ ˙ 1. Stary i Nowy Testament zawiera Boże objawienie
˙ ˙ ˙ ˙ a. Dar natchnienia oraz jedności Starego i Nowego Testamentu
˙ ˙ ˙ ˙ b. Współpraca wiary i rozumu podczas lektury tekstów biblijnych
˙ ˙ ˙ ˙ c. Postulat stałej formacji biblijnej
˙ ˙ 2. Objawienie Starego Testamentu ukierunkowane na przyjście Mesjasza
˙ ˙ ˙ ˙ a. Dialog miłości – od stworzenia do odkupienia
˙ ˙ ˙ ˙ b. Odrzucenie prawdy o Bogu Stwórcy negacją prawdy o Chrystusie
˙ ˙ 3. Wiara jako droga poznania ludzkich spraw w świetle Bożego objawienia
˙ ˙ ˙ ˙ a. Życie małżeńskie i rodzinne
˙ ˙ ˙ ˙ b. Moralność osoby w kontekście kultury
˙ ˙ ˙ ˙ c. Więź pomiędzy godnością, prawdą i miłością
˙ ˙ ˙ ˙ d. Troska o moralną dojrzałość człowieka
˙ ˙ ˙ ˙ e. Harmonia między teorią i praktyką wiary
˙ ˙ ˙ ˙ f. Znak sprzeciwu wobec fałszywego antropocentryzmu
˙ ˙ ˙ ˙ g. Budowanie na ponadczasowych zasadach Ewangelii
˙ ˙ ˙ ˙ h. Przykład życia świętych i błogosławionych
˙ ˙ ˙ ˙ i. Wierność łasce powołania

II. Dawać świadectwo, czyli bronić wiary w Chrystusa
˙ ˙ 1. Dobrowolność wiary i świadectwa
˙ ˙ ˙ ˙ a. Pokusa wolności bez Boga
˙ ˙ ˙ ˙ b. Stan dziecięctwa Bożego znakiem dobrowolności wiary i świadectwa
˙ ˙ ˙ ˙ c. Miłość przenikająca wiarę i świadectwo
˙ ˙ 2. Nieugięta wiara i świadectwo do końca: męczeństwo
˙ ˙ ˙ ˙ a. Jezus prześladowany i odrzucony
˙ ˙ ˙ ˙ b. Prześladowanie próbą wiary i świadectwa
˙ ˙ ˙ ˙ c. Miłość nieprzyjaciół jako przejaw świadectwa o prawdzie
˙ ˙ 3. Obrona rozumności wiary w perspektywie świadectwa o Chrystusie
˙ ˙ ˙ ˙ a. Przedmiot wiary przekraczaniem możliwości poznania czysto rozumowego
˙ ˙ ˙ ˙ b. Rozumność wiary potwierdzeniem możliwość jej głoszenia i praktykowania
˙ ˙ ˙ ˙ c. Współpraca teologii i filozofii elementem sprzyjającym wiarygodności świadectwa chrześcijańskiego
˙ ˙ 4. Obrona wzajemnych powiązań wiary i świadectwa – niektóre z pytań i odpowiedzi
˙ ˙ ˙ ˙ a. Zależność naszego świadectwa od świadectwa Chrystusa
˙ ˙ ˙ ˙ b. Ponadczasowość paradygmatu wiary i świadectwa apostołów
˙ ˙ ˙ ˙ c. Rola Kościoła jako wspólnoty wiary i świadectwa
˙ ˙ ˙ ˙ d. Osobiste zaangażowanie w świadectwo o Chrystusie
˙ ˙ ˙ ˙ e. Świadectwo wiary w ramach powołania kapłańskiego i zakonnego
˙ ˙ ˙ ˙ f. Wiara katolików świeckich – obszar świadectwa w rodzinie i na katechezie

Rozdział trzeci
MODLITWA I ŚWIADECTWO – DIALOG Z BOGIEM WE WSPÓLNOCIE MIŁOŚCI

I. Dziedzictwo modlitwy czasów dawnego przymierza
˙ ˙ 1. Bóg pragnie rozmawiać z człowiekiem
˙ ˙ 2. Modlitwa i świadectwo Abrahama
˙ ˙ ˙ ˙ a. Świadectwo Abrahama wypływające z jego modlitwy
˙ ˙ ˙ ˙ b. Modlitwa wpisana w przymierze zawarte z potomstwem Abrahama
˙ ˙ ˙ ˙ c. Świadectwo jako łączność pomiędzy modlitwą i wiernością przymierzu
˙ ˙ 3. Księga Psalmów szkołą modlitwy i świadectwa

II. Życie Jezusa Chrystusa wzorem świadectwa płynącego z modlitwy
˙ ˙ 1. Pełnia objawienia w Chrystusie
˙ ˙ 2. Wcielony Syn Boży, Ten który modlił się i nauczał o modlitwie
˙ ˙ 3. Bezcenny dar Modlitwy Pańskiej w perspektywie świadectwa o Chrystusie
˙ ˙ ˙ ˙ a. Część pierwsza
˙ ˙ ˙ ˙ b. Część druga
˙ ˙ 4. Zadanie wszystkich uczniów Chrystusa: łączyć modlitwę ze świadectwem
˙ ˙ 5. Życie chrześcijańskie budowane na modlitwie i świadectwie
˙ ˙ ˙ ˙ a. Fundament wiary
˙ ˙ ˙ ˙ b. Perspektywa nadziei
˙ ˙ ˙ ˙ c. Więź miłości

III. Eucharystia wyznaczająca we wspólnocie Kościoła drogi świadectwa
˙ ˙ 1. Liturgia Mszy św. – ogólny zarys teologiczny
˙ ˙ ˙ ˙ a. Obrzędy wstępne i liturgia słowa
˙ ˙ ˙ ˙ b. Liturgia eucharystyczna i końcowe błogosławieństwo
˙ ˙ 2. Msza św. i świadectwo – konkluzja
˙ ˙ 3. Modlitwa z Maryją – Niewiastą Eucharystii – uczącą nas świadectwa
˙ ˙ ˙ ˙ a. Przez Maryję do Jezusa
˙ ˙ ˙ ˙ b. Eucharystia i naśladowanie Maryi – w modlitwie i w świadectwie

Zakończenie
Bibliografia

Dodano do koszyka
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Przewiń do góry