Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > NOWOŚCI 2021 > Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty Kościoła katolickiego w Polsce - Piotr Kroczek
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty Kościoła katolickiego w Polsce - Piotr Kroczek
Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty Kościoła katolickiego w Polsce - Piotr Kroczek30,00zł
ISBN: 978-83-7643-198-7
Miejsce wydania: UPJPII / UNUM
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 111
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wstęp

˙ 1. Stan badań nad przedmiotem badań pracy
˙ 2. Problem badawczy i cel pracy
˙ 3. Uzasadnienie badań podjętych w pracy
˙ 4. Źródła dla badań i metody badań użyte w pracy
˙ 5. Struktura pracy
˙ 6. Uwagi dotyczące języka pracy

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKI
˙ ˙ 1.1. Koncepcja i definicja, cel oraz środki ochrony danych osobowych w Kościele
˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.1. Normatywne znaczenie godności człowieka w prawie Kościoła katolickiego
˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.2. Uniwersalny zakres ochrony
˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.3. Ograniczenia ochrony
˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.4. Koncepcja powstania ochrony danych osobowych
˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.5. Definicja danych osobowych
˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.6. Dane osobowe specjalnego traktowania
˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.7. Cel ochrony danych osobowych
˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.8. Endogeniczne źródła norm regulujących ochronę danych w Kościele katolickim
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.8.1. Akt normatywny i jego pochodzenie
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.8.2. Prawo zwyczajowe
˙ ˙ 1.1.9. Zasady wykładni prawa kanonicznego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.9.1. Kanon 17 CIC
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.9.2. Kanon 18 CIC
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.1.9.3. Kanon 19 CIC
˙ ˙ 1.2. Ochrona danych osobowych przez Kościół katolicki w kontekście prawa świeckiego
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.1. Pozycja prawna związków wyznaniowych w RP i UE ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.1.1. Polskie zasady konstytucyjne
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.1.2. Unijne zasady
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.2. Prawo świeckie jako regulator działań związków wyznaniowych in genere
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.3. Wykładnia prawa świeckiego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.3.1. Wykładnia prawa polskiego
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.3.2. Wykładnia prawa europejskiego
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.4. Zastosowanie RODO do związków wyznaniowych
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.5. Wyłączenie z jednolitej ochrony poprzez art. 91 RODO
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.6. Aplikacja art. 91 RODO do Kościoła katolickiego w Polsce
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.6.1. Stosowanie szczegółowych zasad ochrony
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.6.2. Dostosowanie zasad ochrony do RODO
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.7. Celowość dostosowania własnych zasad przez Kościół katolicki do RODO
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.8. Dekret jako ustawa kościelna
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.8.1. Problem ustawodawcy
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.8.2. Zagadnienie miejsca Dekretu w hierarchii ustaw kościelnych
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.9. Charakter genezy przepisów RODO w Dekrecie
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.10. Zakresy obowiązywania kościelnych regulacji o ochronie danych osobowych
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.10.1. Zakres przedmiotowy
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.10.2. Zakres podmiotowy
˙ ˙ ˙ ˙ 1.2.11. Problem związków wyznaniowych lub zasad ochrony powstałych po wejściu w życie RODO

2. TRANSGRANICZNOŚĆ JAKO CECHA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
˙ ˙ 2.1. Ujęcie transgranicznego przetwarzania danych osobowych w Dekrecie i RODO
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.1. Transgraniczność w Dekrecie
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.2. Transgraniczność w RODO
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.2.1. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.2.2. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.2.2.1. Przekazywanie danych osobowych
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.2.2.2. Państwo trzecie
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.2.2.3. Organizacja międzynarodowa
˙ ˙ ˙ ˙ 2.1.3. Wspólne cechy transgranicznego transferu danych w RODO i Dekrecie
˙ ˙ 2.2. Ratio legis regulacji transferów danych pomiędzy państwami
˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.1. Dekret
˙ ˙ ˙ ˙ 2.2.2. RODO
˙ ˙ 2.3. Zakres terytorialny regulacji o ochronie danych osobowych
˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.1. Prawo kanoniczne
˙ ˙ ˙ ˙ 2.3.2. RODO
˙ ˙ 2.4. Niedostosowanie zakresu terytorialnego Dekretu do art. 3 RODO
˙ ˙ 2.5. Możliwość modyfikacji zakresu Dekretu
˙ ˙ ˙ ˙ 2.5.1. Akt władzy wykonawczej
˙ ˙ ˙ ˙ 2.5.2. Akt władzy ustawodawczej
˙ ˙ ˙ ˙ 2.5.3. Problemy związane z modyfikacją zakresu terytorialnego Dekretu
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.5.3.1. Problem wyboru ustawy
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.5.3.2. Problem kolizji ustaw
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 2.5.3.3. Droga rozwiązywania trudności
˙ ˙ 2.6. Legalność przekazania danych nielegalnie przetwarzanych

3. PROCEDURA PRZEKAZANIA DANYCH POZA GRANICE RP
˙ ˙ 3.1. Podstawy prawnokanoniczne i mechanizmy przekazania danych
˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.1. Podstawy prawnokanoniczne
˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2. Mechanizmy RODO przekazania danych
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2.1. Decyzja Komisji (art. 45 RODO)
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2.2. Decyzja z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (art. 46 RODO)
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2.3. Mechanizm specjalnych sytuacji (art. 49 RODO)
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2.3.1. Art. 49 RODO akapit pierwszy
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3.1.2.3.2. Art. 49 RODO akapit drugi
˙ ˙ 3.2. Przesłanki negatywne przekazania w Dekrecie i RODO
˙ ˙ 3.3. Czynności wstępne administratora przy przekazaniu danych
˙ ˙ 3.4. Obowiązki kościelnego administratora danych
˙ ˙ ˙ ˙ 3.4.1. Rozszerzenie prawa do informacji
˙ ˙ ˙ ˙ 3.4.2. Rozszerzenie danych w rejestrze przetwarzania
˙ ˙ 3.5. Zadania organów nadzorczych
˙ ˙ ˙ ˙ 3.5.1. KIOD
˙ ˙ ˙ ˙ 3.5.2. Charakter decyzji KIOD dotyczącej dopuszczalności przekazywania danych
˙ ˙ ˙ ˙ 3.5.3. Prezes UODO
˙ ˙ 3.6. Przekazywanie danych przez podmioty kościelne w praktyce
˙ ˙ ˙ ˙ 3.6.1. Przekazywanie do podmiotów kościelnych
˙ ˙ ˙ ˙ 3.6.2. Przekazywanie do innych niż podmioty kościelne
˙ ˙ 3.7. Przykładowe problemy z przekazywaniem danych w działalności parafii
˙ ˙ 3.8. Przekazywanie danych do Stolicy Apostolskiej

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
Abstract

« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2